Erasmus MC Academie

Wat is de Erasmus MC Academie?

Onze belangrijkste taak is het verzorgen van onderwijs voor iedere zorgprofessional zich verder wil ontwikkelen. Wij bieden je de mogelijkheid jouw kennis en/of vaardigheden voor de patiëntenzorg te verbeteren en uit te breiden. Daarnaast leveren wij ook opleidingsadvies, HRD advies en advies bij erkenningsaanvragen. Ook hebben wij een intermediaire rol tussen de Hogeschool Rotterdam, de ROC’s en het praktijkveld binnen het Erasmus MC.

Wat maakt ons bijzonder?

Wij werken met vakexperts voor onderwijsontwikkeling en experts uit de kliniek voor kwalitatief goed onderwijs. Omdat we dicht bij de beroepspraktijk staan kunnen we snel aansluiten op ontwikkelingen in de zorg. We bieden ondersteuning bij HRM ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met capaciteitsplanning en bundelen kennis op het gebied van HRD. 
We werken nauw samen met externe zorginstellingen zodat we actief kunnen reageren op ontwikkelingen in de zorg. Tenslotte werken wij ook veel samen met de verschillende onderwijspartijen in het Erasmus MC, zoals Onderwijsbeleid en –advies.

Voor wie?

Wij hebben een onderwijsaanbod voor:

Schoolverlaters

Decanen

Zorgprofessionals

Zorginstellingen

Praktijkopleiders

Medewerkers Erasmus MC

Ons aanbod

De Erasmus MC Academie heeft een standaardaanbod, maar kan ook maatwerk leveren.  Met ons opleidingsaanbod leiden wij studenten op tot een groot aantal functies in het ziekenhuis. Op dit moment zijn er onder andere dertig vervolgopleidingen voor verpleegkundigen, vier medisch ondersteunende beroepsopleidingen en drie consulentenopleidingen.

Wat onze opleidingen verbindt is dat de opleidingen volgens een inservice-model zijn opgezet. ‘In service’ is een vorm van werkend leren. Alle studenten zijn in dienst bij een zorginstelling. In dit werkend leren zijn het praktijkveld en Erasmus MC partners. Ze werken samen in het ondersteunen van de zorgprofessional tijdens de opleiding.  De beroepspraktijk bepaalt de vorm en inhoud van de opleidingen.

Daarnaast biedt Erasmus MC Academie een veel vakinhoudelijke maatwerktrajecten en ook scholingen. Dit doen wij op het gebied van:

  • Management development
  • Personeelsbeleid
  • Kennis en wetenschap
  • Communicatie
  • Coaching
  • Reanimatie
  • Voorbehouden handelingen

Bekijk hier een A-Z overzicht van alle opleidingen bij de Erasmus MC Academie.

Lees hier meer over de Erasmus MC Academie.