Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Medische vervolgopleiding

Arts in opleiding tot specialist (aios), Opleiding Radiologie

Onze doelgroep(en): A(N)IOS / arts of (medisch) specialist

Over deze opleiding

Overzicht

De opleiding is opgebouwd uit een algemeen deel van 2,5 jaar en een differentiatie fase van 2,5 jaar waarin je je meer gaat verdiepen in één (of een combinatie) van de aandachtsgebieden binnen de radiologie.Tijdens de opleiding doe je zowel tijdens praktische stages als tijdens theoretisch onderwijs kennis op over radiologische diagnostiek (denk aan röntgenfoto’s, CT, MRI, echografie, etc.), de beeldvormende apparatuur (de techniek, mogelijkheden en beperkingen) en de beoordeling en verslaglegging van beeldvormende diagnostiek. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de gevaren van en de bescherming tegen ioniserende straling voor zowel patiënt als medewerker.

Naast dat je (onder supervisie van een radioloog) zelfstandig diagnostiek verricht, heb je veelvuldig multidisciplinair contact en zal je tijdens je gehele opleiding in contact komen met andere specialismes, zowel één-op-één als in meer uitgebreidere multidisciplinaire besprekingen. Op de afdeling wordt er ruim aandacht besteed aan onderwijs, elke ochtend start met onderwijs bestaande uit een presentaties van een van de aandachtsgebieden gevolgd door de ochtend overdracht waarin leerzame en dienstcasuïstiek gepresenteerd wordt. Tevens is er elke middag een half uur waarin de aios van één aandachtsgebied elkaar casuïstiek presenteren ter lering. Daarbij zijn er nog regionale en nationale opleidingsmomenten en Discipline overstijgend onderwijs (DOO), zoals management en netwerkgeneeskunde.

Inhoud

In het CORONA opleidingsplan staat het competentieprofiel dat voor een radioloog is opgesteld. De kern bestaat uit medisch handelen, maar daarnaast worden er ook andere competenties gevraagd. Dit zijn competenties op het gebied van samenwerking, communicatie, maatschappelijk handelen, organisatie, professionaliteit en kennis en wetenschap.

 

Grafische weergave van de competentiegebieden van de radioloog (omschreven in het CORONA opleidingsplan)

De specifieke leerdoelen per differentiatie (aandachtsgebied) worden weergeven in beroepsactivitieten, ofwel: EPA’s (Entrustable Professional Activities). Deze beroepsactiviteiten waaruit het vakgebied van de radioloog is opgebouwd omvatten de kennis, vaardigheden en attitudes die aan bod komen. Ook deze zijn in het Corona opleidingsplan omschreven. Voorbeelden van EPA’s zijn: een MR van de wervelkolom, een specialistische echografie van de gewrichten en een skeletscintigrafie.


 

Resultaat

Als je klaar bent met de opleiding dan ben je radioloog (medisch specialist). Wil je weten waarom er voor de naam radioloog is gekozen? Kijk dan even op de website van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie: https://www.radiologen.nl/opleiding-nascholing/opleidingsplan-radiologie

En dan?

En wat als je radioloog bent? Dan zou je nog een fellowship kunnen doen. Tijdens een fellowship kan een radioloog zich twee jaar verder specialiseren in een differentiatie (aandachtsgebied). Indien het fellowship aansluit op de eerder gekozen differentiatie wordt het fellowship in principe een jaar korter.

Waarom bij Erasmus MC?

Ons ziekenhuis bevindt zich in het bruisende centrum van Rotterdam. Het Erasmus MC is een academisch ziekenhuis en levert de tertiaire zorg binnen de regio. Complexe maar interessante casussen zullen jou uitdagen binnen het vakgebied.

De radioloog is afhankelijk van technologieën. De ontwikkeling van de medisch beeldvormende technologieën, die overigens erg snel gaat, bepaald de kwaliteit en mogelijkheden voor de radioloog. Binnen het Erasmus MC wordt gewerkt met de nieuwste, meest geavanceerde technologieën om complexe patiënten optimaal te kunnen behandelen.

Ook wordt er naast patiëntenzorg hard gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg (en technologieën) nog verder te verbeteren. De afdeling vormt hierdoor een unieke bron van kennis en expertise binnen het gehele vakgebied van de radiologie.

Naast dat wij onze verantwoordelijkheid dragen voor optimale zorg van onze patiënten, vormen wij een gezellige afdeling waar activiteiten, borrels en feestjes erbij horen.

Overige informatie

Radiologie is een erkende vervolgopleiding. Dit betekent dat de opleiding onder toezicht staat van de twee KNMG-organen, CGS en RGS. Zij houden in de gaten wie welke opleiding volgt en controleren of de arts-assistent in opleiding aan alle eisen voldoet om de titel te mogen voeren en of deze de titel in de toekomst mag behouden.

De radiologie kent landelijk rond de 60 opleidingsplekken per jaar.

Praktische informatie

Startdata

In goed overleg is het mogelijk om het gehele jaar door te starten met de opleiding.

Toelatingseisen

Een afgeronde opleiding geneeskunde. De radiologie is een veelzijdig en dynamisch vak dat zich voortdurend verder ontwikkelt. Interesse in techniek en ICT is aan te raden.

Programma

De opleiding radiologie duurt 5 jaar en is opgebouwd uit twee delen. 

Common trunk

De eerste 2,5 jaar bestaat uit een common trunk, het algemene deel van de opleiding. In blokken van vierweken zullen de volgende aandachtsgebieden in meer of mindere mate afwisselend aanbod komen: abdomenradiologie, cardiothoracale radiologie, neuro-hoofd/hals radiologie, musculoskeletale.radiologie, mammoradiologie, interventie radiologie, kinderradiologie en de nucleaire geneeskunde & moleculaire beeldvormimg. Gedurende de common trunk maak je ook gelijk kennis met alle modaliteiten: conventionele röntgenfoto’s, CT, doorlichting, MRI, echografie, PET-CT en tegenwoordig zelfs PET-MRI.

Differentiatie

De laatste 2,5 jaar van de opleiding is de differentiefase. Tijdens deze fase zal je je verder verdiepen in één (of een combinatie) van de acht aandachtsgebieden waarvoor gekozen kan worden. De differentiaties nucleaire geneeskunde, abdomen-, cardiothoracale en interventieradiologie nemen anderhalf jaar in beslag. Neuro-hoofd/hals en musculoskeletale radiologie zullen één jaar beslag nemen en de kortste differentiaties zijn de kinder- en mammoradiologie, deze nemen een half jaar in beslag. Er is een combinatie mogelijk van de kortere differentiaties.

Figuur en toelichting uit het CORONA opleidingsplan: in vijf jaar wordt een brede basis gelegd, bovendien kiest iedere aios één of twee differentiaties. 

Tijdens de opleiding doet de aios avond-, nacht- en weekenddiensten voor de radiologie en nucleaire geneeskunde. De dienstfrequentie is proportioneel, waarbij ten hoogste 25% van de totale arbeidsduur van de aios per opleidingsjaar in de diensttijd plaatsvindt. Tijdens de differentiatiefase is dit ten hoogste 20% van de totale arbeidsduur.

De leerdoelen en vorderingen gedurende de opleiding worden bijgehouden in een persoonlijk digitaal portfolio.

 

Bijzonderheden

De opleiding Radiologie heeft een sterk regionaal karakter.

Veelgestelde vragen

Geïnteresseerd in een opleidingsplek op de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde? Neem contact op voor verdere informatie met het secretariaat van de afdeling via: Receptie.rng@erasmusmc.nl 

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Heb jij je opleiding geneeskunde afgerond, of ga je die binnen het jaar afronden stuur je motivatiebrief en CV naar: receptie.rng@erasmusmc.nl 

Let wel: de eerste twee jaar van de opleiding vinden niet plaats in het Erasmus MC.