Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Fellowship Kinderanesthesiologie

Afdeling Anesthesiologie Erasmus MC Sophia

Startmoment: Onze afdeling heeft ruimte voor 3 fulltime fellows kinderanesthesiologie. Doorlopend komen er vacatures beschikbaar.
Onderwijsaanbieder: Anesthesiologie

Voor anesthesiologen die meer ervaring willen opdoen in de kinderanesthesiologie, of zich willen verdiepen in dit subspecialisme, biedt onze afdeling de mogelijkheid aan voor een fellowship kinderanesthesiologie in het Erasmus MC Sophia.

Onze doelgroep(en): A(N)IOS / arts of (medisch) specialist

Over deze opleiding

De opleiding

In de Richtlijn Anesthesie bij Kinderen van de NVA zijn er voorwaarden omschreven aan anesthesiologen die anesthesie geven aan kinderen. Over de bekwaamheidseisen van kinderanesthesiologen staat het volgende beschreven:

"Een kinderanesthesioloog verleent anesthesiologische zorg aan kinderen van alle leeftijden inclusief neonaten en ex-prematuren tot 60 weken postconceptie, met uiteenlopende comorbiditeit en voor een breed scala aan operatieve ingrepen uitgezonderd on pump cardiochirurgie. Een kinderanesthesioloog heeft een fellowship kinderanesthesiologie gevolgd of aantoonbaar ruime werkervaring in een kindercentrum."

Een anesthesioloog met het aandachtsgebied kinderen verleent electieve anesthesiologische zorg aan kinderen in de leeftijdscategorie vanaf 4 weken tot 1 jaar met uitzondering van ex-prematuren tot 60 weken postconceptie en kinderen met ernstige comorbiditeit. Daarnaast verleent een anesthesioloog met het aandachtsgebied kinderen anesthesiologische zorg aan kinderen van 1 jaar of ouder. Een anesthesioloog met het aandachtsgebied kinderen heeft in het vijfde jaar van zijn/haar opleiding de interessestage kinderanesthesie of een fellowship gevolgd.

In het Erasmus MC Sophia bieden we de mogelijkheid tot het volgen van een dergelijk fellowship kinderanesthesiologie.

Resultaat

Na het afronden van het fellowship ben je in staat om veilige perioperatieve anesthesiologische zorg te verlenen aan kinderen met een complexe morbiditeit, die thuishoren in een tertiair kindercentrum. Verder kun je empathisch en effectief met kinderen, ouders en andere verzorgenden communiceren gedurende de perioperatieve periode. Daarnaast kun je samenwerken en kennisdelen met collega’s van alle niveaus.

Waarom bij Erasmus MC?

Het Sophia Kinderziekenhuis is het grootste kinderchirurgisch centrum van Nederland, waar alle deelspecialismen zijn vertegenwoordigd. Jaarlijks ondergaan gemiddeld 6500 kinderen er een ingreep of onderzoek onder anesthesie. Op de OK Sophia zijn er 10 operatiekamers, waaronder 1 hartcatheterisatiekamer. Speerpunten zijn craniofaciale chirurgie, congenitale neonatale afwijkingen, luchtwegchirurgie, en minimaal invasieve chirurgie bij kinderen. Er is een multidisciplinaire polikliniek voor kinderen met chronische pijn. 

Overige informatie

Aangezien er doorlopend vacatures vrijkomen, kunnen geïnteresseerde anesthesiologen een open sollicitatiebrief met CV sturen naar dr. L.M. Staals

(l.staals@erasmusmc.nl), sectorhoofd afdeling Kinder- en Obstetrische Anesthesiologie.

Praktische informatie

Toelatingseisen

Een fellowship kinderanesthesiologie is een vervolgopleiding voor afgestudeerde anesthesiologen. 

Programma

De duur van het fellowship, gebaseerd op een fulltime werkweek, is 12 maanden waarvan 1-2 maanden moeten besteed worden aan neonatale en pediatrische intensive care.

In het Erasmus MC Sophia wordt de mogelijkheid geboden van een stage op de pediatrische Intensive Care van 6 maanden bovenop de 12 maanden werkzaamheden op de OK. Deze Intensive Care Kinderen (ICK) stage is facultatief.

Tijdens het fellowship wordt een stage van 2 weken op de Intensive Care Neonatologie (ICN) gevolgd.

Als de fellow geen verdiepingsstage kinderanesthesiologie heeft gevolgd wordt de duur van het fellowship met 6 maanden uitgebreid. Bij parttime aanstelling wordt de opleiding naar rato verlengd.

Kosten


Bijzonderheden

Fellows kinderanesthesiologie krijgen een tijdelijke aanstelling, met een salaris conform de CAO Universitair Medische Centra (Schaal MS).

Aanmelden en voorwaarden

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier