Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Medische vervolgopleiding

Opleiding tot intensivist

Startmoment: Doorlopend
Duur: 24 maanden
Onderwijsaanbieder: Intensive Care Volwassenen

De in het Erasmus MC opgeleide intensivist is een goede intensivist, excellent in de breedte met een Rotterdamse signatuur.

Onze doelgroep(en): A(N)IOS / arts of (medisch) specialist

Over deze opleiding

Algemeen

De Intensive Care Geneeskunde van nu kenmerkt zich door:

  • verdergaande professionalisering (protocollering, bekwaamheden);
  • complexer wordende werkomgeving (toename literatuur, apparatuur, behandelmodaliteiten);
  • veranderend verwachtingspatroon (van patiënt, familie en samenleving);
  • rol als generalist binnen het ziekenhuis (en verdere superspecialisatie van andere specialismen).

De visie van de opleiding Intensive Care van het Erasmus MC is dat deze ontwikkelingen vragen om generalistisch opgeleide intensivisten, elk met een eigen signatuur. Dit sluit aan bij de huidige onderwijsmethodieken, waarin het accent ligt op beschikbaar hebben van informatie (blended learning) en kennis en vaardigheden geborgd binnen een groep (social learning). 

Inhoud

De opleidingsduur is vastgelegd door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC) en beslaat 24 maanden. Hiervan zijn maximaal de eerste 12 maanden in een level 2 of 3 Intensive Care, gevolgd door een periode van minimaal 12 maanden in een Intensive Care opleidingskliniek. Gegeven de doelstelling intensivisten excellent in de breedte op te leiden, is er voor gekozen de IC opleiding deels in de academische setting van het Erasmus MC, deels in regionale perifere IC's of IC's met een bijzondere signatuur buiten de regio te laten plaatsvinden.

Er kan korting gegeven worden op de totale duur van de opleiding. Verzoek tot korting kan gedaan worden door de intensivist i.o. of voorgesteld worden door de opleider na overleg met het OOG (Overleg Onderwijs Groep). Korting wordt alleen gegeven na start van de opleiding en is gebaseerd op de eisen vooraf gedefinieerd aan de opleidingstijd. 

Resultaat

De opleiding tot intensivist duurt twee jaar. De registratie in het aandachtsgebied wordt uitgevoerd door de verschillende wetenschappelijke verenigingen. De wetenschappelijke verenigingen laten zich hierbij adviseren door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC).

Praktische informatie

Algemeen opleidingsschema

Onderstaand de structuur van de opleiding weergegeven per moederspecialisme. 

Anesthesiologie: 

Introductieweek
Stage acute interne en infectiologie*: 1-3 maanden
Centrale stage: 11-21 maanden
Perifere stage**: 2-6 maanden
Buitenlandse stage**: 0-4 maanden
Supervisorstage: 1-3 maanden

Interne geneeskunde: 

Introductieweek
Perifere stage binnen moederspecialiseme: 0-6 maanden
Anesthesiologiestage*: 1-3 maanden
Centrale stage:  11-21 maanden
Perifere stage**:  2-6 maanden
Buitenlandse stage**:  0-4 maanden
Supervisorstage:  1-3 maanden

Anders beschouwend:

Introductieweek
Perifere stage binnen moederspecialiseme: 0-6 maanden
Anesthesiologiestage*: 1-3 maanden
Centrale stage:   11-21 maanden
Perifere stage**:   2-6 maanden
Buitenlandse stage**:  0-4 maanden
Supervisorstage:   1-3 maanden

Anders snijdend:

Introductieweek
Perifere stage binnen moederspecialiseme: 0-6 maanden
Anesthesiologiestage*: 1-3 maanden
Centrale stage:   11-21 maanden
Perifere stage**:   2-6 maanden
Buitenlandse stage**:  0-4 maanden
Supervisorstage:   1-3 maanden

*Kan eventueel binnen het moederspecialisme plaatsvinden
** Perifere stage en buitenlandse stage zijn eventueel te combineren

Aanmelden en voorwaarden