logo voor centrum
Coschap

Keuzecoschap Orthopedie

Startmoment: Doorlopend
Duur: 3 weken
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Studenten Geneeskunde zijn van harte welkom voor een keuze coschap bij de afdeling Orthopedie

Over deze opleiding

Overzicht

Keuze coschap Orthopedie

Dit coschap biedt de gelegenheid om zich verder in het vak orthopedie te verdiepen dan tijdens het reguliere coschap mogelijk is. De co-assistent kan zowel op de Centrumlocatie als in het Sophia Kinderziekenhuis meelopen.

Het doel van het keuze-coschap is in de eerste plaats het verkrijgen van vaardigheid in het onderzoek van de patiënt met klachten van het bewegingsapparaat en het verdiepen van de kennis over deze klachten. De keuze-coassistent krijgt hiertoe de gelegenheid op de poliklinieken orthopedie voor volwassenen en voor kinderen, op de Spoedeisende hulp en op de klinische afdeling. Verder neemt de keuze-coassistent deel aan de werkzaamheden op de afdeling.

De keuze-coassistent is ook in de gelegenheid operaties bij te wonen en zo mogelijk te assisteren op OK. Het keuze-coschap kan eventueel met een oudste coschap gecombineerd worden.

Inhoud

Verkrijgen van vaardigheid in het verrichten van anamnese en lichamelijk onderzoek van  patiënten met klachten van het bewegingsapparaat .
Toewerken naar het zelfstandig functioneren als arts.
 

Waarom bij Erasmus MC?

Op de afdeling Orthopedie in het Erasmus MC kan de co-assistent kennis maken met de verschillende ziektebeelden, zowel bij volwassenen als bij kinderen. 
De afdeling is naast de standaard orthopedische behandelingen, gespecialiseerd in hoog-specialistische zorg, zodat de co-assistent kennis maakt met de orthopedie in zijn gehele breedte. 

Overige informatie

Drie maanden voor start van het keuze-coschap maakt de coassistent een afspraak met drs. M. van der Grinten of haar vervanger via het secretariaat Orthopedie 010 703 4686 of secretariaat.orthopaedie@erasmusmc.nl

Praktische informatie

Startdata

Doorlopend in overleg.

Programma

Aan het begin van het coschap zal een stageplan worden opgesteld door de co-assistent in overleg met de stagebegeleider waarin de leerdoelen zullen worden vastgelegd. Halverwege het coschap zal een tussenevaluatie plaatsvinden, waarna indien nodig aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt. Aan het einde vindt een eindbeoordeling plaats
 
Maandag  
07.45   Melden bij artsenkamer Nc-412 en vragen naar zaalarts Orthopedie Klinische visite      
08.00  SEH /Gipskamer/ poli/ OK  in overleg met zaalarts                                     
16.30  Overdracht artsenkamer Nc-412


Dinsdag  
07.45 Ochtendbespreking Nc-412
08.00  Polikliniek/ OK/ gipskamer 
16.30  Overdracht artsenkamer Nc-412


Woensdag 
08.00 Diverse besprekingen (vraag het programma na bij de zaalarts)
09.00  Röntgenbespreking 
10.00  Grote visite, start in artsenkamer Nc-412
13.00  Poli / OK
16.00  Overdracht artsenkamer Nc-412 
17.00  Traumabespreking artsenkamer Nc-412


Donderdag
07.45    Visite afdeling 10N
08.00    OK/ poli/ SEH/ gipskamer
16.30    Overdracht artsenkamer 


Vrijdag
07.45  Ochtendbespreking Nc-412 
08.00  OK/ poli 
16.00  Overdracht artsenkamer Nc-412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbereiding

Leerboek Orthopedie, J.A.N. Verhaar

Samenwerking

Opleidingen

De afdeling orthopedie werkt samen met alle andere afdelingen in het ziekenhuis. Er is een speciaal samenwerkingsverband met de afdeling traumatologie, reumatologie, revalidatie en neurochirurgie.

De staf van de afdeling orthopedie bestaat naast orthopedisch chirurgen ook uit 3 sportartsen.

Specialismen en centra

De opleiding orthopedie in het ErasmusMC behoort tot het ROGO Rotterdam, waarbinnen samengewerkt wordt met het Reinier de Graaf Gasthuis en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. 

Departments en centers (research)

Aan de afdeling orthopedie is een afdeling verbonden gericht op klinisch wetenschappelijk onderzoek en een gericht op basaal wetenschappelijk onderzoek

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Informeer ruim van tevoren of een Keuzecoschap in de periode van je voorkeur mogelijk is.

Mailadres Orthopedie

Aanmelden via OSIRIS zaak

Afmelden

Contact opnemen via secretariaat.orthopedie@erasmusmc.nl

Bij ziekte contact opnemen via ziekmelding.orthopaedie@erasmusmc.nl