Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Bij- of nascholing

Operatiekamermedewerker Poliklinische OK

Startmoment: maart
Duur: 6 weken
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Een behandelkamer bedrijfsklaar maken, een patiënt begeleiden, instrumenten en materialen klaar leggen, een specialist assisteren tijdens een ingreep. Deze opleiding biedt je hiervoor de theoretische en praktische basis.

Onze doelgroep(en): Medisch ondersteuner/paramedicus, Medewerker

Over deze opleiding

Overzicht

De opleiding tot operatiemedewerker poliklinische OK biedt je de theoretische en praktische basis die nodig is voor het werken op een poliklinische behandelkamer. Je vervult daar niet alleen een belangrijke rol bij de ontvangst van een patiënt, maar ook tijdens het peroperatieve proces. Tijdens de lessen komt o.a. aan bod, hygiëne, infectiepreventie, preparaatverzorging, hechtmaterialen en instrumenten omdat het in deze functie noodzakelijk is om zelfstandig werkzaamheden te kunnen verrichten, maar daarbij de zorgvuldigheid en steriliteit niet uit het oog verliest. Je kunt na deze opleiding werken op diverse specialismen zoals algemene chirurgie, plastische chirurgie, gynaecologie, KNO en orthopaedie.

Inhoud

In vijf lesdagen krijg je een degelijke basis aan theoretisch en vaardigheidsonderwijs. Je sluit de opleiding af met een theoretische en een praktische toets. Na deze opleiding kun je zelfstandig omlopen op een behandelkamer bij poliklinische operaties, met inachtname van alle eisen aan hygiëne en veiligheid op een poliklinische behandelkamer. Tevens kun je na deze opleiding ook kleine verrichtingen instrumenteren/ assisteren.

Kenmerk van de opleiding is dat deze sterk op de praktijk is toegespitst. Aantrekkelijk is dat je hetgeen je tijdens de opleiding hebt geleerd en geoefend, meteen in de praktijk kan toepassen. Andersom kan je, als je al op een poliklinische operatiekamer werkt, in de les bespreken wat je in praktijksituaties bent tegengekomen.

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Wanneer alle onderdelen zijn behaald, ontvang je een certificaat. Na afronding van de opleiding kan je de chirurg ondersteunen als omloop, assisterende/instrumenterende bij poliklinische operaties op een behandelkamer.

Praktische informatie

Startdata

De opleiding start jaarlijks in maart.
Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk één maand van tevoren. 
De minimale groepsgrootte is ca. 12 deelnemers.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding Operatiekamermedewerker poliklinische OK moet je werkzaam zijn of gaan werken op een behandelkamer in een ziekenhuis of ZBC. Tevens heb je één van de volgende diploma’s/getuigschriften of certificaten behaald:
 • diploma doktersassistente MBO niveau 4
 • verzorgende niveau 3

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de lessen leert door met medestudenten samen te werken en door met vakdocenten te discussiëren tijdens een dagprogramma. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
Om kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, komen o.a. de volgende vakinhoudelijke onderwerpen aan bod:
 • Hygiëne en steriliteit;
 • Electrochirurgie;
 • Anesthesiologie/ farmacologie;
 • Centrale sterilisatie;
 • Preparaat verzorging;
 • Omlopen;
 • Preoperatieve handdesinfectie;
 • Aantrekken steriele handschoen;
 • Preoperatieve desinfectie;
 • Afdekken van een operatiegebied;
 • Hechtmaterialen;
 • Instrumentenleer.

Veel aandacht gaat uit naar vaardigheidsonderwijs en het thema veiligheid. In oefensituaties worden diverse praktijkvaardigheden geoefend en getoetst.Na afronding van de opleiding kan je omlopen, instrumenteren/ assisteren bij cataractextracties.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Medisch Assisterend vind je hier.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Aanmelden en factureren gaat via  Eduplaza. Daar staan ook de data van de lesdagen. 

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier