Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Opleiding orthopedisch chirurg

Duur: 6 jaar
Onderwijsaanbieder: Orthopedie en Sportgeneeskunde

De opleiding tot orthopedisch chirurg in het Erasmus MC is regionaal georganiseerd. De Regionale OpleidingsGroep Orthopedie (ROGO) Rotterdam wordt gevormd door de opleidingen Orthopedie in het Erasmus MC te Rotterdam, het Reinier HAGA Orthopedisch centrum te Delft/Zoetermeer en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg. De ROGO-Rotterdam leidt artsen op die hun passie voor patiëntenzorg weten te combineren met nieuwsgierigheid naar nieuwe kennis en mogelijkheden. Opleidings assistenten leren het vak in de volle breedte uit te oefenen en de deelnemende opleidingsklinieken bieden daarvoor een uitdagend werkterrein. De afdeling orthopedie en sportgeneeskunde is altijd geïnteresseerd in enthousiaste collega’s met interesse voor het vakgebied die opgeleid willen worden tot orthopedisch chirurg en hun bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de orthopedie en onze afdeling.

Onze doelgroep(en): A(N)IOS / arts of (medisch) specialist

Over deze opleiding

Inhoud

De opleiding orthopedie bestaat uit een vooropleiding algemene chirurgie van 1,5 jaar en een orthopedische opleiding van 4,5 jaar. De vooropleiding vindt plaats bij de afdelingen algemene chirurgie in de OOR Zuidwest.

De inhoud van de opleiding is uitgewerkt in het Landelijke opleidingsplan orthopedie.  In de opleiding wordt vanaf 2018 gebruik gemaakt van EPA’s (entrustable professional activities). Deze zijn zodanig beschreven in het landelijk opleidingsplan dat voor elke EPA in de praktijk goede handvatten zijn vastgelegd voor AIOS en opleidingsgroep om de ontwikkeling van de beoogde CANMEDS competenties binnen een dergelijke EPA te faciliteren, te monitoren en te toetsen met betrekking tot de onderliggende kennis, vaardigheden en attitude.

In het regionale opleidingsplan staat beschreven hoe de opleiding orthopedie binnen de Regionale Opleidings-Groep Orthopedie (ROGO) Rotterdam en in de Opleidings- en Onderwijs Regio Zuidwest Nederland (OOR ZWN)  is vormgegeven. AIOS worden gedurende 2 jaar opgeleid in het Erasmus MC en 2,5 jaar in de perifere opleidingsziekenhuizen. AIOS krijgen de mogelijkheid om de opleiding individueel vorm te geven, obv eerder verworven competenties, gewenste profiel en voorkeur.

In het lokale opleidingsplan is de opleiding in het Erasmus MC verder uitgewerkt. De opleiding is opgedeeld in stage blokken van 3 maanden door koppeling van AIOS aan supervisors met verschillende aandachtsgebieden of aan meerdere supervisors binnen een thema (bv kinderorthopedie, trauma of wervelkolom). In het eerste jaar wordt gewerkt aan verwerven van algemene competenties die zijn uitgewerkt in drie basis EPA’s (poliklinische zorg, perioperatieve zorg en gips- en orthopedische hulpmiddelen. In de daarop volgende jaren komen de verplichte EPA’s aan bod. Ook is er ruim gelegenheid voor ontwikkeling van een niet-klinische rol, zoals wetenschap, onderwijs, patiëntveiligheid, ouderenzorg of management.
   

De opleiding orthopedie wordt gecoördineerd door dr. P.K. Bos, opleider en dr D.E. Meuffels, plaatsvervangend opleider.

Waarom bij Erasmus MC?

In het Erasmus MC zijn 17 orthopedisch chirurgen, 3 sportartsen en 4 senior wetenschappelijk onderzoekers werkzaam. De afdeling Orthopedie en Sportgeneeskunde is een (inter)nationaal erkend centrum voor behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat, met stafleden die breed georiënteerd zijn, maar ook specifieke aandachtsgebieden en expertise bezitten. De stafleden zijn actief in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en werkgroepen van de wetenschappelijke vereniging. Kritisch denken wordt gestimuleerd en krijgt aandacht in de opleiding.

De medisch specialisten bieden een werkomgeving waarin de AIOS zich kan ontwikkelen in de volle breedte van het orthopedisch vakgebied, maar ook kan specialiseren in gekozen richting o.b.v. EPA’s en wetenschappelijk onderzoek. Er is voor AIOS ruime gelegenheid en expertise om nieuw onderzoek te initiëren of deel te nemen aan bestaand onderzoek.

Overige informatie

Het Erasmus MC biedt het gehele opleidingscontinuüm van geneeskundestudent tot medisch specialist aan. Het Erasmus MC heeft 33 medische vervolgopleidingen en biedt jaarlijks aan ongeveer 700 AIOS een opleidingsplaats. Het Erasmus MC maakt onderdeel uit van de Opleidings- en Onderwijs regio Zuidwest Nederland (OOR ZWN), samen met zes topklinische opleidingsziekenhuizen en vijf algemene ziekenhuizen en zorginstellingen.

In de OOR ZWN bieden we AIOS een opleiding die: actueel, innovatief en kwalitatief hoogwaardig is; binnen de patiëntenzorg voldoende ruimte biedt aan leren en veilig en gezond is voor de AIOS.

Op de ROGO website staat onder andere informatie over de opleiding orthopedie, de onderwijsactiviteiten binnen de ROGO alsmede de wetenschappelijke activiteiten.

Praktische informatie

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Jaarlijks worden 5 tot 6 artsen in opleiding tot specialist (AIOS) aangenomen. Sinds 2020 hebben wij een ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) in dienst van de afdeling voor het kliniek-werk. Binnen de ROGO Rotterdam (Erasmus MC, RdGG Delft en ETZ Tilburg) zijn een aantal ANIOS plekken beschikbaar. Voor de opleiding is een vaste sollicitatieronde, waarvoor de vacature in december wordt gecommuniceerd via de ROGO Rotterdam website.

We zijn altijd op zoek naar geschikte kandidaten voor de opleiding. Een oudste co-schap en ANIOS-schap is een goed manier om het vak te leren kennen, maar ook om je enthousiasme en capaciteiten te laten zien.

 

Sollicitatieronde 

De sollicitatieronde vindt eenmaal per jaar plaats, meestal in november/december. In de ROGO Rotterdam werkt onze afdeling samen met de orthopedische afdelingen van het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft en het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg.

Half december 2020 start de volgende sollicitatieronde. De vacature wordt op deze website geplaatst of op de pagina van de ROGO-Rotterdam op LinkedIn. 

Volg de ROGO Rotterdam op LinkedIn en blijf op de hoogte