logo voor centrum
Coschap

Oudste coschap Orthopedie

Startmoment: Doorlopend
Duur: 12-15 weken
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Studenten Geneeskunde zijn van harte welkom voor een oudste coschap bij de afdeling Orthopedie. Dit coschap biedt de gelegenheid om zich verder in het vak Orthopedie te verdiepen dan tijdens het reguliere coschap mogelijk is. De co-assistent kan zowel op de Centrumlocatie als in het Sophia Kinderziekenhuis meelopen.

Over deze opleiding

Overzicht

Oudste coschap Orthopedie

Dit coschap biedt de gelegenheid om zich verder in het vak orthopedie te verdiepen dan tijdens het reguliere coschap mogelijk is. De co-assistent kan zowel op de Centrumlocatie als in het Sophia Kinderziekenhuis meelopen.

Er zal meegedaan worden met alle besprekingen en onderwijsmomenten en alle overdrachten zullen worden bijgewoond. 

De co-assistent zal in de loop van het co-schap een aantal patiënten (bedden) toegewezen krijgen op de verpleegafdeling waar hij, onder supervisie van de AIOS, verantwoordelijk voor is. 

De co-assistent kan meedraaien op de polikliniek, op de SEH en op de operatiekamer. Op de operatiekamer kan meegekeken en zo mogelijk ook geassisteerd worden.

Waar de gelegenheid zich voordoet, zal de co-assistent enkele casussen verder uitdiepen met behulp van de literatuur en dit presenteren, dan wel een wetenschappelijk onderzoek opzetten of uitvoeren van (een deel van) bestaand onderzoek.

Naast opdoen van medische en wetenschappelijke kennis kan de co-assistent ook ervaring opdoen met overige competenties, zoals communicatie, professionaliteit, samenwerking en maatschappelijk handelen.

Inhoud

Aan het begin van het coschap zal een stageplan worden opgesteld door de co-assistent in overleg met de stagebegeleider waarin de leerdoelen zullen worden vastgelegd. Halverwege het coschap zal een tussenevaluatie plaatsvinden, waarna indien nodig aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt. Aan het einde vindt een eindbeoordeling plaats

Waarom bij Erasmus MC?

Op de afdeling Orthopedie in het ErasmusMC kan de co-assistent kennis maken met de verschillende ziektebeelden, zowel bij volwassenen als bij kinderen. 
De afdeling is naast de standaard orthopedische behandelingen, gespecialiseerd in hoog-specialistische zorg, zodat de co-assistent kennis maakt met de orthopedie in zijn gehele breedte. 
 

Overige informatie

Drie maanden voor start van het keuze-coschap maakt de coassistent een afspraak met drs. M. van der Grinten of haar vervanger via het secretariaat Orthopedie 010 703 4686 of secretariaat.orthopaedie@erasmusmc.nl

Praktische informatie

Startdata

In overleg

Programma


Maandag  
07.45  Melden bij artsenkamer Nc-412 en vragen naar zaalarts Orthopedie Klinische visite      
08.00  SEH /Gipskamer/ poli/ OK  in overleg met zaalarts                                     
16.30  Overdracht artsenkamer Nc-412


Dinsdag  
07.45  Ochtendbespreking Nc-412
08.00  Polikliniek/ OK/ gipskamer 
16.30 Overdracht artsenkamer Nc-412


Woensdag 
08.00 Diverse besprekingen (vraag het programma na bij de zaalarts)
09.00 Röntgenbespreking 
10.00  Grote visite, start in artsenkamer Nc-412
13.00 Poli / OK
16.00 Overdracht artsenkamer Nc-412 
17.00 Traumabespreking artsenkamer Nc-412


Donderdag
07.45  Visite afdeling 10N
08.00  OK/ poli/ SEH/ gipskamer
16.30  Overdracht artsenkamer 


Vrijdag
07.45 Ochtendbespreking Nc-412 
08.00 OK/ poli 
16.00 Overdracht artsenkamer Nc-412
 

Voorbereiding

Leerboek Orthopedie, J.A.N. Verhaar

Bijzonderheden

Opleidingen

De afdeling Orthopedie werkt samen met alle andere afdelingen in het ziekenhuis. Er is een speciaal samenwerkingsverband met de afdeling Traumatologie, Reumatologie, Revalidatie en Neurochirurgie.

De staf van de afdeling Orthopedie bestaat naast orthopedisch chirurgen ook uit 3 sportartsen.

Specialismen en centra

De opleiding Orthopedie in het ErasmusMC behoort tot het ROGO Rotterdam, waarbinnen samengewerkt wordt met het Reinier de Graaf Gasthuis en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. 

Departments en centers (research)

Aan de afdeling Orthopedie is een afdeling verbonden gericht op klinisch wetenschappelijk onderzoek en een gericht op basaal wetenschappelijk onderzoek

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Informeer ruim van tevoren of een oudste coschap in de periode van je voorkeur mogelijk is.

Mailadres Orthopedie

Aanmelden via OSIRIS zaak

Afmelden

Contact opnemen via secretariaat.orthopedie@erasmusmc.nl

Bij ziekte contact opnemen via ziekmelding.orthopaedie@erasmusmc.nl