Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Wondverpleegkundige

vervolgopleiding

Startmoment: 3x per jaar
Duur: 12 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Heb je een affiniteit met wondzorg en wil je je verder ontwikkelen op het gebied van gecompliceerde wonden? Hou je van uitdaging en ben je benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen op het gebied van wondzorg?

Onze doelgroep(en): Verpleegkundige/verpleegkundig specialist

Over deze opleiding

Overzicht

Het werkveld van een wondverpleegkundige is dynamisch en biedt interessante uitdagingen om je verder te specialiseren.
Je werkt zelfstandig of in een team en verleent wondzorg aan patiënten. Je observeert en monitort patiënten/cliënten  met een breed scala aan wonden en stelt een behandelplan op. Je informeert en instrueert  patiënten en naasten over de verzorging van wonden. Je adviseert collega's en andere hulpverleners en indiceert hulpmiddelen en materialen ten behoeve van een effectieve wondgenezing.

Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van observatie en diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor patiënten/cliënten met verschillende typen wonden. Je start met algemene kennis over wonden, waarna een verdieping van gecompliceerde wonden volgt.  Je leert over factoren die van invloed zijn op de wondgenezing. Het multidisciplinaire karakter van dit werkveld komt naar voren door het brede scala van vak experts die bij de opleiding betrokken zijn.
Tijdens de lessen wordt je meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wondzorg. Aan de hand van casuïstiek leer je waar je op moet letten in je observatie, en welke afwegingen je meeneemt in het bepalen van je interventies. Op het gebied van communicatie leer je verschillende gesprekstechnieken te hanteren gericht op het adviseren en motiveren aan de hand van casuïstiek.

Resultaat

Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma wondverpleegkundige.
Het diploma is door het Platform Woundcare, WCS-Nederland en CZO erkend en geaccrediteerd door de V&VN.

Met het diploma wondverpleegkundige, is het mogelijk om door te stromen naar de vervolgopleiding wondconsulent.
 

Overige informatie

 

Praktische informatie

Startdata

De opleiding start bij voldoende deelnemers 3 x per jaar in maart, september en november. Sluitingsdatum van de inschrijving is vier weken voor aanvang van de opleiding.

Bij voldoende deelnemers start de opleiding in september ook weer in Groningen bij het Wenckebach Instituut van het UMCG. De vervolgopleiding Wondverpleegkundige in Groningen volgt het curriculum van de Erasmus MC Academie. De opleiders en vak experts (docenten) op deze locatie komen hoofdzakelijk uit de noordelijke regio. Ook voor de locatie Groningen geldt dat je je aanmeldt via de Erasmus MC Academie.

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
 • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP);
 • Minimaal dienstverband van 24 uur per week;
 • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie m.b.t. wonden;
 • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet;
 • Beheersing van de Nederlandse taal;
 • Goede beheersing van de Engelse taal i.v.m. het lezen van Engelstalige vakliteratuur;
 • Minimaal 1 jaar werkervaring, waarvan 6 maanden in de wondzorg;
 • Gedurende de opleiding 2 dagen per week werkzaam met wondzorg; voor een CZO erkend diploma minimaal 650 uur wondzorg.

Programma

 Het onderwijs dat wij tijdens deze opleiding aanbieden  is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.   

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent  die  is gebaseerd op 7 kerncompetenties. Deze  praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling.  
De opleiding tot wondverpleegkundige richt zich voornamelijk op de vakinhoudelijke competentie.  Waarbij je nieuwe inzichten verwerft over de verschillende observatietechnieken die essentieel zijn voor het komen tot de juiste diagnose, je leert over de factoren die van invloed zijn op de wondgenezing. Je verwerft inzichten over nieuwe ontwikkelingen en behandelingen.  Je leert jouw keuzes voor een bepaalde wondbehandeling te onderbouwen op basis van evidence based practice en best practice. Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.  

Om je te helpen specifieke kennis, inzichten en ervaring te verwerven en deze toe te passen in de praktijk  staan de volgende leereenheden tot je beschikking:  

 • Inleiding wondzorg; 
 • Gecompliceerde wonden; 
 • Complexe communicatieve vaardigheden wondzorg; 
 • Zorg voor kwaliteit, literatuuronderzoek fase 1; 
 • Klinisch redeneren wondverpleegkundige; 
 • Studieloopbaanbegeleiding wondverpleegkundige; 
 • Professionaliseren binnen de wondzorg. 

Kosten

Bekijk het prijsoverzicht

Voorbereiding

Je hebt  verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.  
Tijdens de theorieopleiding  kun je gebruik maken van verschillende voorbereidende opdrachten die je helpen bij de kennisverwerving  en de reflectie op jouw handelen.  

Bijzonderheden

De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier