Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

High Care Neonatologie, level 2

Startmoment: 2 x per jaar
Duur: 13 lesdagen van 8 uur over 5 maanden.
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Wil je als kinder- of obstetrieverpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van complexe zorg van de te vroeg geborene? Dan is het leertraject High Care Neonatologie (level 2) de uitdaging voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

Met de komst van nieuwe technieken en inzichten door medisch- en verpleegkundig onderzoek, heeft de zorg voor het zieke kind in Nederland de afgelopen tientallen jaren een grote vlucht genomen. Geavanceerde behandelingen maken het mogelijk om de te vroeg geborene in leven te houden. De zorg is hierdoor complexer geworden en vraagt van kinder- of obstetrieverpleegkundigen, die werkzaam zijn op een neonatologie afdeling, couveuse afdeling of "moeder en kind" centra, een extra deskundigheid. Deze minor rust de kinder- of obstetrieverpleegkundige toe in het verlenen van deze specifieke zorg.

Wil je als kinder- of obstetrieverpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van complexe zorg van de te vroeg geborene, dan is het leertraject High Care Neonatologie (level 2) de uitdaging voor jou. Bij een te vroeg geborene is er een verhoogd risico op bedreiging van de vitale functies en dit vraagt om specifieke observaties en interventies. Een moeilijke of moeizame start van een pasgeborene brengt een extra belasting bij de ouders en heeft impact op de hechting tussen de ouders en hun kind. De complexiteit van zorg voor pasgeborenen vraagt om ondersteuning van een multidisciplinair team. Jij maakt deel uit van dit team en bent een belangrijke schakel in het zorgproces.

Inhoud

Dit leertraject start met een inleiding met betrekking tot kennis en inzicht over de vitale functies van de respiratie, circulatie, het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen hierbij zijn o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. De training ABCDE methodiek en het zuur base evenwicht, zijn gericht op de pathologie van de pasgeborene >32 weken. Hierna ga je je verdiepen in vakinhoudelijke onderwerpen die gericht zijn op de specifieke zorg voor de pasgeborenen.

Resultaat

Na het succesvol afronden van dit leertraject ontvang je een certificaat

Praktische informatie

Startdata

Bij voldoende deelnemers start het leertraject 2 x per jaar.

De High Care Neonatologie level 2 (minor) bestaat uit 13 lesdagen van 8 uur en heeft een duur van 5 maanden.

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkundige vervolgopleiding Kinderverpleegkunde of  
  Diploma verpleegkundige vervolgopleiding Obstetrieverpleegkundige; 
 • Dienstverband met een zorginstelling; 
 • Werken op een neonatologieafdeling, couveuseafdeling of Moeder & Kind Centrum. 

Programma

Het onderwijs dat wij tijdens dit leertraject aanbieden  is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent  die  is gebaseerd op 7 kerncompetenties. Deze  praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Afhankelijk van de beroepspraktijk kan een extra stage op de IC neonatologie afdeling tijdens je opleiding wenselijk zijn.

Om je te helpen specifieke kennis, inzichten en ervaring te verwerven en deze toe te passen in de praktijk, komen de volgende onderwerpen aan bod:  

 • Inleiding op de vitale functies;
 • Stofwisseling bij pasgeborenen;
 • Respiratie bij pasgeborenen;
 • Circulatie bij pasgeborenen;
 • Centraal zenuwstelsel bij pasgeborenen;
 • Communicatie en transitieprocessen tijdens de zorg;
 • Klinisch redeneren.

 

Jaarplanning Maart 2020 groep

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intensieve Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Tijdens dit leertraject kan je verschillende voorbereidende opdrachten gebruiken die je helpen bij de kennisverwerving en de reflectie op jouw handelen.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier