Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Hersenen logo
Bachelor of master

Master geneeskunde Psychiatrie

Onderwijsaanbieder: Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De afdeling psychiatrie is vooral betrokken bij het onderwijs in het thema Neurologie en Psychiatrie en bij het coschap Psychiatrie. Daarnaast kunnen studenten kiezen voor een keuzecoschap, oudste coschap of een masteronderzoek binnen onze afdeling.

Onze doelgroep(en): Scholier of student

Over deze opleiding

Overzicht

Muts met hersenmotief

Masteropleiding Geneeskunde

Bij de universitaire opleiding Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt een student opgeleid tot arts. De opleiding eindigt met een driejarige master. Een belangrijk onderdeel van de master is het lopen van coschappen, waarin theorie en praktijk rond ziektebeelden samenkomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vakoverstijgende competenties, zoals academische vorming en professionele ontwikkeling. De afdeling psychiatrie is vooral betrokken bij het onderwijs in het thema Neurologie en Psychiatrie en bij het coschap Psychiatrie. Daarnaast kunnen studenten kiezen voor een keuzecoschap, oudste coschap of een masteronderzoek binnen onze afdeling.

Meer informatie:

 

Thema Neurologie en Psychiatrie

Het thema Neurologie en Psychiatrie is het vierde thema van de masteropleiding Geneeskunde. Het thema is het onderwijsgedeelte van het blok Neurologie en Psychiatrie, waarin naast het thema ook beide coschappen vallen. Het onderwijs beslaat een periode van vier weken en is gericht op het toepassen van kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk; het thema is een voorbereiding op de daaropvolgende coschappen Neurologie en Psychiatrie. Het psychiatrie onderwijs bestaat voornamelijk uit bedside teaching met voorbereidende zelfstudieopdrachten, waarbij veelvuldig wordt geoefend op ‘echte’ patiënten.

Studenten kunnen op Canvas uitgebreide informatie over dit thema vinden.

Contact

Drs. E.M. Pluijms

Tel: (010) 703 32 94 (intern: 33 294)
E-mail: onderwijs.psychiatrie@erasmusmc.nl

 

Regulier coschap Psychiatrie

Tijdens het reguliere coschap Psychiatrie wordt de coassistent voor vijf weken ingedeeld bij een van de drie zorglijnen van onze afdeling, te weten psychotische stoornissen, depressieve stoornissen of  zwangerschapsgerelateerde psychiatrie. De coassistent maakt kennis met de psychiatrie en zal onder supervisie bij  verschillende patiënten zelfstandig een psychiatrische anamnese afnemen, een psychiatrisch onderzoek verrichten, een differentiële diagnose en een beleid of behandelplan opstellen. Daarnaast neemt de coassistent deel aan onderwijsactiviteiten, patiëntdemonstraties, referaten en klinische besprekingen.

Informatie
Coassistenten ontvangen een week voor aanvang van het reguliere coschap Psychiatrie een mail en een informatieklapper met daarin alle benodigde informatie. De informatieklapper staat ook op Canvas.

Meer informatie:

Contact

Drs. E.M. Pluijms

Tel: (010) 703 32 94 (intern: 33 294)
E-mail: onderwijs.psychiatrie@erasmusmc.nl

 

Radars in de vorm van Hersenen

Keuzecoschap en oudste coschap Psychiatrie

Keuzecoschap

Het keuzecoschap duurt drie of zes weken en de coassistent zal op een meer intensieve manier dan tijdens het reguliere coschap betrokken worden bij de zorg voor een aantal patiënten. Het biedt de coassistent de gelegenheid om zich te oriënteren op de opleiding tot psychiater.

Oudste coschap
Het oudste coschap duurt twaalf weken en de nadruk ligt vooral op het opdoen van praktijkervaring. De coassistent zal met een grote mate van zelfstandigheid zorgdragen voor een aantal patiënten. Het biedt de coassistent de gelegenheid zich te oriënteren op de opleiding tot psychiater.

Het oudste coschap is het laatste coschap en daarmee een ‘proeve van bekwaamheid’. De coassistent moet laten zien dat hij/zij de kennis en vaardigheden van een basisarts in huis heeft.

Er is specifieke aandacht voor tempo, routine, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en een toenemende complexiteit.

Aandachtsgebieden
De coassistent kan voor het keuzecoschap en oudste coschap voorkeur aangeven voor één van de volgende aandachtsgebieden:

  • Eerste psychotische ontregeling
  • Zwangerschapsgerelateerde psychiatrie
  • Ernstige depressieve stoornissen en elektroconvulsieve therapie
  • Somatische comorbiditeit bij psychiatrische stoornissen
  • Consultatieve psychiatrie

Informatie
Coassistenten ontvangen een week voor aanvang van het keuzecoschap of oudste coschap Psychiatrie een mail en een informatieklapper met daarin alle benodigde informatie. De informatieklappers zijn ook te vinden op Canvas.

Meer informatie:

Contact

Drs. E.M. Pluijms

Tel: (010) 703 32 94 (intern: 33 294)
E-mail: onderwijs.psychiatrie@erasmusmc.nl

 

Masteronderzoek

Het masteronderzoek duurt 20 weken, en kan uitgebreid worden naar 26 weken door de keuzecoschappen in te zetten voor het masteronderzoek. Het biedt de student de mogelijkheid om aan de studie een persoonlijk profiel te geven. Voorafgaand aan het masteronderzoek moet de student thema ‘Methoden van Onderzoek' hebben gedaan, waarin hij/zij onder andere het onderzoeksvoorstel schrijft. Dit thema wordt centraal door de opleiding Geneeskunde verzorgd, niet door de afdeling Psychiatrie.

Binnen de afdeling Psychiatrie kan een masteronderzoek worden gedaan met de volgende aandachtsgebieden:

Contact

dr. N. Grootendorst – van Mil

E-mail: n.grootendorst@erasmusmc.nl

 

Praktische informatie

Aanmelden en voorwaarden