Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
E-learningmodule

Non-Invasieve beademing - E-module

Duur: 2 uur
Onderwijsaanbieder: Eduplaza
Onderwijsvorm: E-module
Categorieën : Vakinhoudelijk handelen

Over deze opleiding

Overzicht

Doelgroep: HBO-V, MBO-V studenten, Physician assistants, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden.
Inhoud: Wanneer de longen tekort schieten in het verzorgen van een adequate gasuitwisseling, is er sprake van respiratoire insufficiëntie. Patiënten met respiratoire insufficiëntie hebben veelal ondersteuning nodig in de vorm van mechanische beademing. In deze e-module wordt een vorm van mechanische beademing, namelijk non-invasieve beademing, besproken. Allereerst wordt toegelicht wat non-invasieve beademing inhoudt, hoe het in zijn werk gaat, in welke situaties deze beademingsmethode kan worden toegepast of juist gecontra-indiceerd is en aan welke criteria moet worden voldaan om met non-invasieve beademing te starten. De verschillende maskers en beademingsmachines die voor non-invasieve beademing kunnen worden gebruikt en hun voor- en nadelen worden nader toegelicht. Vervolgens wordt het toepassen van non-invasieve beademing, met betrekking tot het aanbrengen van het masker, het bepalen van de beademingsmethode en het instellen van de beademingsmachine, besproken. Ten slotte wordt ingegaan op factoren die het succes dan wel het falen van non-invasieve beademing voorspellen en worden de belangrijkste indicaties en complicaties van non-invasieve beademing belicht.
Kosten: Deze e-module is alleen beschikbaar voor medewerkers van het Erasmus MC. Aan deze e-module zijn geen kosten verbonden.
Inhoudelijke vragen: eduplaza@erasmusmc.nl

Praktische informatie

Kosten

De kosten bedragen € 0,00

Aanmelden en voorwaarden