Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medisch-ondersteunend

Operatieassistent specifieke leereenheden/ modules

Startmoment: Variabel per leereenheid/ modules (* zie hiervoor het overzicht met de inhoud van de specifieke leereenheden/ modules)
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Tijdens deze opleiding leer je hoe jij de behandelend specialist assisteert bij het perioperatieve proces en hoe jij het zorgproces rondom de patiënt tijdens de perioperatieve periode coördineert en regisseert bij specifieke (hoogcomplexe) operaties.

Over deze opleiding

Overzicht

Inhoud

In de generieke leereenheden zijn tijdens de opleiding tot operatieassistent de meest voorkomende operaties binnen de specialisaties behandeld. De operaties die niet in alle ziekenhuizen/alleen in specialistische centra voorkomen, worden in deze specifieke leereenheden behandeld.
In deze leereenheden wordt aandacht besteed aan de basisprincipes, vakinhoud en organisatie van de specifieke operaties. Deze kennis kan worden ingezet bij het verder leren in de praktijk.

De leereenheden/ modules  bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte volg je aan de ErasmusMC Academie, het praktijkgedeelte voer je uit binnen je eigen instelling
Om de koppeling theorie en praktijk zo realistisch mogelijk aan te geven zijn de leereenheden opgebouwd aan de hand van een aantal hoog complexe operaties die voorkomen bij het betreffende specialisme.

De stof die is behandeld in de generieke leereenheden is voorwaardelijk voor het volgen van deze leereenheden. Wanneer er andere relevante voorkennis is, zal per persoon bekeken worden of deze voldoende aansluit om de leereenheid te kunnen volgen. Daarnaast is de deelname pas effectief als het desbetreffend specialisme met de te behandelende ingrepen die aan bod komen, daadwerkelijk in de zorginstelling voorkomen van de desbetreffende student/ PIO. Dit i.v.m. de zelfstandige voorbereiding uit de praktijk voor de bijeenkomsten.

Elke leereenheid omvat een zelfstandige voorbereiding aan de hand van lesdoelen, (voorbereidende) opdrachten en kennistoetsen. Van jou als student/ PIO wordt verwacht dat je de voorbereiding zelfstandig uitvoert zodat tijdens de les verdiepend kan worden ingegaan op de lesstof aan de hand van vragen en aandachtspunten.

Resultaat

Na het afronden van het theoretische deel van de leereenheid/module, leg je in de praktijk een proeve van bekwaamheid/ specifieke EPA af. Wanneer je deze met goed gevolg afrondt, ontvang je een certificaat.
Bij het volgen van alleen de theorie ontvang je een bewijs van deelname. 

Praktische informatie

Startdata

De onderwijseenheden starten op verschillende data. Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk acht weken voor de start van de specifieke leereenheid/module.  

Neem contact op met de stafassistenten van de unit MA voor de inschrijfdata: ma@erasmusmc.nl

 Mits je een EUR account hebt, de data zijn dan zichtbaar op het jaarrooster op Its learning en hoef je niet te mailen naar de stafassistenten.

Toelatingseisen

Diploma HAVO of Diploma MBO op niveau 4 mét relevante voorkennis. 

Programma

Bij deze opleidingen wordt het verwerven van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van ervaring in de praktijk. 

Het onderwijs is competentiegericht opgezet waarin digitale onderwijs tools worden toegepast en heeft als uitgangspunt dat je, naast de theorielessen, leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor je ontwikkeling tot professional. De opleiding heeft een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties die behaald moeten worden. 
 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De stof wordt d.m.v. blended learning aangeboden, waarbij klassikaal leren wordt gecombineerd met online leren. De (praktijk)opleiders, (gast)docenten, opleiders en jouw studiegenoten helpen /coachen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. 

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Lees ook onze Leveringsvoorwaarden Erasmus MC Academie.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier