Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Training

Operatiekamermedewerker Poliklinische OK (klassikale training)

Startmoment: De opleiding start bij voldoende aanmeldingen jaarlijks in maart.
Duur: 54 uur
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie
Onderwijsvorm: Klassikaal
Categorieën : Vakinhoudelijk handelen

Over deze opleiding

Overzicht

In deze training worden de praktische en theoretische vaardigheden met betrekking tot de basisprincipes van steriel werken aangeleerd en getoetst.

Inhoud
In vijf dagen krijg je een degelijke basis aan theoretisch en vaardigheidsonderwijs. Je sluit de opleiding af met een theoretische en een praktische toets. Na deze opleiding kun je zelfstandig omlopen bij poliklinische operaties, met inachtname van alle eisen aan hygiëne en veiligheid op een poliklinische operatiekamer. Tevens kun je na deze opleiding ook kleine verrichtingen instrumenteren en assisteren.

Kenmerk van de opleiding  is dat deze sterk op de praktijk is toegespitst. Aantrekkelijk is dat je hetgeen je tijdens de opleiding hebt geleerd en geoefend, meteen in de praktijk kan toepassen. Andersom kan je, als je al op een poliklinische operatiekamer werkt, in de les bespreken wat je in praktijksituaties bent tegengekomen . 
 

Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken en door met vakdocenten te discussiëren. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 
Om kennis  en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, komen o.a. de volgende vakinhoudelijke onderwerpen aan bod:  

 • Hygiëne en steriliteit; 
 • Electrochirurgie; 
 • Anesthesiologie/ farmacologie; 
 • Centrale sterilisatie; 
 • Preparaat verzorging; 
 • Omlopen; 
 • Preoperatieve handdesinfectie; 
 • Aantrekken steriele handschoen; 
 • Preoperatieve desinfectie; 
 • Desinfectie/ afdekken; 
 • Hechtmaterialen; 
 • Instrumentenleer. 

Veel aandacht gaat uit naar vaardigheidsonderwijs en het thema veiligheid. In oefensituaties worden diverse praktijkvaardigheden geoefend en getoetst. 
De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Wanneer alle onderdelen zijn behaald, ontvang je een certificaat. Na afronding van de opleiding kan je de chirurg ondersteunen bij poliklinische operaties. 


Doelgroep: Polimedewerkers/doktersassistenten die  werkzaam zijn op een poliklinische operatiekamer of daar willen gaan werken.
Trainingsduur: De scholing duurt 6 weken en omvat 40 lesuren, verdeeld over 5 lesdagen. Na die weken is er een aparte dag waarop er een theorie- en een praktijktoets wordt afgenomen
Inhoudelijke vragen: ma@erasmusmc.nl
Kosten: Klik hieronder op inschrijven en doorloop het betaalproces.
Resultaat: Bij een voldoende beoordeling van de theorie en praktijk ontvang je een certificaat.
Bijzonderheden

Inhoud

In vijf dagen krijg je een degelijke basis aan theoretisch en vaardigheidsonderwijs. Je sluit de opleiding af met een theoretische en een praktische toets. 
Kenmerk van de opleiding  is dat deze sterk op de praktijk is gericht. Aantrekkelijk is dat hetgeen je tijdens de opleiding hebt geleerd en geoefend, meteen in de praktijk kan toepassen.
Andersom kan je in de les casuïstiek bespreken vanuit je praktijk adres en verdiepende vragen stellen aan de vakdocenten.

Resultaat

Bij een voldoende resultaat voor je praktische- en theoretische component ontvang je een huisdiploma en kun je zelfstandig omlopen, instrumenteren en assisteren  bij poliklinische operaties met in acht name van alle daaraan gestelde eisen voor het werken op een poliklinische OK.
Na het behalen van het diploma is het mogelijk om in overleg met je werkgever aanvullende modules van de specialismen te volgen zoals bijvoorbeeld KNO of kaakchirurgie om je verder te ontwikkelen in een specialisme waarin je werkzaam bent.
 

Praktische informatie

Startdata

De opleiding start jaarlijks in maart bij voldoende aanmeldingen.
Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk één maand van tevoren. De minimale groepsgrootte is ca. 12 deelnemers.
Er zijn op dit moment geen inschrijfdata bekend.
Voor meer informatie stuur een mail naar Eduplaza

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je minimaal 1 dag per week werkzaam zijn in een ziekenhuis of privékliniek waar de praktijkopdrachten uitgevoerd kunnen worden. 
Tevens is één van de volgende diploma's, getuigschriften of certificaten nodig:

 • Verpleegkundige niveau 4 
 • Doktersassistenten niveau 4
 • Vergelijkbaar diploma op niveau 3 met aantoonbaar werk- en denkniveau

Programma

Het onderwijs programma is praktijkgericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken en door met vakdocenten te discussiëren. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 
De opleiding bestaat uit modules. Elke module bestaat uit meerdere onderwerpen en heeft een overzichtspagina in de digitale leerwegomgeving waar je de benodigde informatie kan vinden.

Om kennis  en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, komen o.a. de volgende vakinhoudelijke onderwerpen aan bod: 

Module voorbereiden op de operatie:

 • Basisinventaris en apparatuur
 • Infectiepreventie
 • Verzamelen en klaarzetten medische hulpmiddelen

Module omlopen:

 • Peri-operatieve overlegmomenten en registratiesystemen
 • Aansluiten en bedienen basisapparatuur
 • Verzorgen en registreren patiënt materiaal voor onderzoek
 • Aangeven medische hulpmiddelen

Module instrumenteren:

 • Steriel aankleden en creëren steriel werkveld
 • Basis instrumentenleer
 • Hechtmaterialen

Veel aandacht gaat uit naar vaardigheidsonderwijs en het thema kwaliteit en veiligheid. In oefensituaties worden diverse praktijkvaardigheden geoefend en getoetst. 
De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Wanneer alle onderdelen zijn behaald, ontvang je een diploma. Na afronding van de opleiding kan je de medisch specialist ondersteunen bij poliklinische operaties. 

Kosten

De kosten bedragen € 1.095,00

Nieuws

Hoe kun je je aanmelden?

Aanmelden kan via deze aanmeldpagina.

Algemene voorwaarden

Lees ook de algemene voorwaarden van Erasmus MC Academie.