SkillsLab & SimulationCenter

In het SkillsLab trainen en verbeteren (inter)nationale zorgprofessionals (in opleiding) hun basis en gevorderde chirurgische vaardigheden en leren zij nieuwe technieken onder supervisie van experts.

SkillsLab 

Het SkillsLab is de plaats waar  (inter)nationale zorgprofessionals (in opleiding) hun basis en gevorderde chirurgische vaardigheden trainen en verbeteren en nieuwe technieken leren onder supervisie van experts. Dit varieert van basisvaardigheden tot complexe vaardigheden op o.a. het gebied van (nieuwe) operatieve technieken/procedures en laparoscopische, endoscopische, bronchoscopische, neurochirurgische, arthroscopische en (micro)chirurgische vaardigheden. Het SkillsLab beschikt hiervoor over meerdere wetlabs, w.o. een volledig geoutilleerde snijzaal en een modern 'state of the art’  OK complex met meerdere werkstations.

SimulationCenter

Het SimulationCenter creëert voor zorgprofessionals (in opleiding) een leeromgeving die de realiteit van de ziekenhuisomgeving optimaal nabootst. Het trainen van technische en niet-technische vaardigheden volgens de CRM-principes staat centraal waarbij gebruik gemaakt kan worden van (de)briefing faciliteiten en diverse geavanceerde simulatoren.