Nieuws

Europese decanen in Erasmus MC

9 april, 2019

De top van 25 Europese universitaire medische centra, medische faculteiten en andere belanghebbenden binnen het medische onderwijs komen 12 april bijeen.

 

Digitalisering

Decanen, onderwijsdirecteuren, vertegenwoordigers van studentenraden, Europese beroepsverenigingen van (jonge) artsen, het ministerie van VWS en delegaties van drie Europese Directoraten-Generaal (de uitvoerende ambtelijke diensten van de Europese Commissie).

Discussie

Ze praten vrijdag in het Erasmus MC met elkaar over de toekomst van het medische onderwijs. Onderwerp van discussie: hoe bereiden we in Europa toekomstige artsen voor op de toenemende digitalisering van de geneeskunde?

Voortrazend

Artsen (in spe) hebben te maken met voortrazende technologische ontwikkelingen op het gebied van ict. Ze hebben daarom een gedegen basiskennis van ict nodig om nieuwe ontwikkelingen op waarde te kunnen schatten.

Uitdagingen

“Er worden veel digitale oplossingen bedacht voor uitdagingen in de zorgsector. Als arts moet je die oppakken”,  zegt Annejet Goede, namens het Research Development Office mede-organisator van de bijeenkomst. “Maar die zou meer achtergrondkennis moeten hebben om te kunnen beoordelen of, en zo ja wanneer en hoe hij zo’n innovatie moet inzetten bij de patiënt.”

Big Data

Robotisering van processen in de zorg, geavanceerde beeldvormende technieken, big data, de automatisering op operatiekamers en intensive care-afdelingen, honderden handige apps, serious games, het wemelt in de geneeskunde van de digitale toepassingen.

Radiologie

Goede: “In de radiologie geeft de computer bij de beoordeling van imaging in bepaalde gevallen al evenveel goede resultaten als een radioloog. De rol van de radioloog in de toekomst verandert daardoor, die zal de processen kritisch moeten gaan bewaken. Daar moet in het onderwijs al rekening mee worden gehouden.”

Googelen

Ook patiënten begeven zich op de digitale snelweg. Al googelend hebben zij soms al een diagnose gesteld voordat ze voor het eerst bij een arts op bezoek komen. “Dat vergt een andere benadering van de patiënt”, stelt Goede. “Daar zou aandacht voor kunnen komen in de curricula van de medische opleidingen.”

Ambities

Tijdens de bijeenkomst van vrijdag hoopt men een serie ambities vast te stellen die in de nabije toekomst in gezamenlijkheid wordt uitgewerkt en die beleidsmakers zal helpen om beleid op dit onderwerp te ontwikkelen. “We hebben niet de illusie dat er meteen een nieuw Europees curriculum wordt opgesteld”, zegt Goede. “Maar dit is wel een eerste stap, en door samen te werken, hoeven we niet allemaal het wiel uit te vinden. Het is een grote eer voor Erasmus MC om dit belangrijke evenement samen met de Europese Commissie te mogen organiseren.”