Nieuws

Veelgestelde vragen coronavirus (update 31 maart 2020)

31 maart, 2020

Er zijn patiënten opgenomen met het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. De patiënten worden in strikt aerogene isolatie verpleegd. Het Erasmus MC is gewoon open en veilig om te bezoeken.

1. Ik heb een afspraak (bv bloedprikken, röntgen, dagbehandeling of poli) bij het Erasmus MC; kan ik komen?

Er wordt gekeken of de afspraken telefonisch kunnen plaatsvinden. Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Indien uw afspraak door moet gaan en u geen klachten heeft als koorts, neusverkoudheid, hoesten of recent opgetreden kortademigheid, kunt u gewoon naar uw afspraak komen. 

Heeft uzelf of uw begeleider klachten als koorts, neusverkoudheid, hoesten of recent opgetreden kortademigheid en heeft u een afspraak (ook voor overige onderzoeken zoals bloed prikken)? Dan verzoeken we u contact op te nemen met het telefoonnummer vermeld op uw afsprakenbrief/contactpersoon om te overleggen of uw afspraak vervangen wordt door een telefonische afspraak of gewoon door kan gaan.

Als patiënt kunt u vanwege het coronavirus tijdelijk niet overal parkeren. Zie voor de beschikbare parkeergarages de pagina over parkeren

2. Ik wil een patiënt (familie of vriend) in het Erasmus MC bezoeken, kan dat?  

Bezoekers met klachten als neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of recent opgetreden benauwdheid, verzoeken wij niet naar het Erasmus MC toe te komen.

Graag minimaliseren wij het aantal bezoekers in ons ziekenhuis. Er mag per dag, per patiënt één bezoeker, ouder of begeleider in het ziekenhuis aanwezig zijn. U kunt elkaar als bezoeker ook niet meer afwisselen tijdens de bezoekuren. Dat geldt voor patiënten die zijn opgenomen en voor patiënten die de polikliniek bezoeken. Voor bepaalde afdelingen, gelden afwijkende bezoekregels. De meest actuele informatie leest u in ons nieuwsbericht met belangrijke informatie voor bezoekers..

Als bezoeker kunt u vanwege het coronavirus tijdelijk niet overal parkeren. Zie voor de beschikbare parkeergarages de pagina over parkeren.

3. Ik ben bezoeker en heb klachten van verkoudheid, koorts of griep. Mag ik op bezoek komen?

Als u klachten heeft van koorts, neusverkoudheid, hoesten of recent opgetreden kortademigheid, vragen wij u als het niet strikt noodzakelijk is om niet op bezoek te komen bij patiënten die opgenomen zijn in het Erasmus MC. Anders vragen wij u te overleggen met de behandelaar.

4. Ik word binnenkort opgenomen en heb griepachtige klachten, mag ik komen?

Wij verzoeken u contact op te nemen met het telefoonnummer vermeld op uw afsprakenbrief/contactpersoon om te overleggen of uw opname door kan gaan en of u eventueel getest moet worden op het nieuwe Coronavirus.

5. Ik ben immuun gecompromitteerd/heb een verminderde weerstand, loop ik meer risico op het oplopen van het nieuwe Coronavirus?

Nee, het risico op het krijgen van het nieuwe Coronavirus (SARS-CoV-2) is gelijk.

6. Ik heb griepachtige klachten (verkouden, koorts, hoesten), heb ik nu het nieuwe Coronavirus?

Hiervoor verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

7. Ik ben zwanger, heb ik extra risico?

Nee, we zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus.

8. Mijn man/vrouw/kind/partner ligt in het Erasmus MC, loopt hij/zij nu risico op blootstelling aan het coronavirus? 

De COVID-19 patiënten in het Erasmus MC liggen in isolatie en de medewerkers die positief getest zijn zitten in thuisisolatie. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat zij de besmetting in het ziekenhuis hebben opgelopen. Medewerkers die in aanmerking komen controleren zichzelf op koorts en andere klachten.

9. Is het ziekenhuis dicht? 

Nee, het Erasmus MC is open. Wel stelt het Erasmus MC een deel van de geplande operaties tijdelijk uit. Dat gebeurt uiteraard alleen indien dat medisch verantwoord is.Wij doen dit om personeel en bedden vrij te maken voor de opname van patiënten met Covid-19. Op dit moment neemt het Erasmus MC, evenals veel andere ziekenhuizen in de noorden van het land, veel patiënten met Covid-19 over uit Noord-Brabant.

Patiënten die een operatie gepland hadden staan welke wij uit willen stellen, krijgen daarvan persoonlijk bericht, telefonisch of via e-mail. Het is dus niet nodig om over geplande operaties te bellen met het Erasmus MC.Patiënten die de komende weken een operatie moeten ondergaan, wordt aangeraden e-mail en telefoon in de gaten te houden.

10. Moeten alle patiënten van het Erasmus MC nu getest worden op het coronavirus? 

Op dit moment is dat niet nodig. 

11. Ik word binnenkort behandeld in het Erasmus MC, maar ik wil die afspraak/behandeling/operatie uit voorzorg uitstellen. Kan dat?

In principe is het niet noodzakelijk om een afspraak, behandeling of operatie uit te stellen. De nodige maatregelen zijn genomen. Mocht u er zich toch niet comfortabel bij voelen, dan kunt u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak deze kosteloos wijzigen. Indien het om een behandeling of operatie gaat kunt u contact opnemen met de desbetreffende afdeling.

12. Sommige ziekenhuizen sturen iedereen die een poliklinische afspraak heeft, vooraf een vragenlijst op over de gezondheid. Bij verdachte klachten wordt dringend aangeraden om thuis te blijven en eerst telefonisch te overleggen. Doet het Erasmus MC dit ook? Waarom niet?

Er worden in het Erasmus MC geen specifieke vragenlijsten afgenomen met betrekking tot COVID-19. Heeft uzelf of uw begeleider klachten als koorts, neusverkoudheid, hoesten of recent opgetreden kortademigheid  en heeft u een afspraak (ook voor overige onderzoeken zoals bloed prikken)? Dan verzoeken we u contact op te nemen met het telefoonnummer vermeld op uw afsprakenbrief/contactpersoon om te overleggen of uw afspraak vervangen wordt door een telefonische afspraak of gewoon door kan gaan.

13. Ik wil mij laten testen op het (SARS-CoV-2) virus bij het Erasmus MC. Kan dat?

Nee, u kunt zich niet laten testen in het Erasmus MC.  Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.

14. Moet ik beschermende kleding aan? 

Als u het Erasmus MC bezoekt, hoeft u in principe geen beschermende kleding aan. Indien u langs gaat bij een familielid/kennis die positief getest is op SARS-CoV-2 moet u wel beschermende kleding aan. Deze kleding en de bijbehorende instructieposter is aanwezig op de afdeling. U kan alleen op bezoek na overleg met de behandelaar van uw familielid/kennis. 

15. Hoe worden besmette patiënten ‘veilig’ binnen gebracht? Hoe kan ik er zeker van zijn dat het Erasmus MC veilig is?

Patiënten die positief getest zijn op het SARS-CoV-2 virus worden het Erasmus MC veilig binnengebracht. Er wordt op toegezien dat de medewerkers die in contact komen met deze patiënt de nodige isolatiemaatregelen treffen. U mag er daarom vanuit gaan dat u het Erasmus MC veilig kan bezoeken. 

16. Premier Rutte heeft geadviseerd geen handen te schudden, is dit ook zo in het Erasmus MC? 

Het grootste risico voor overdracht van het nieuwe Coronavirus is via druppels. Het is daarom heel erg belangrijk te hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken.

In het ziekenhuis zijn zorgmedewerkers erin getraind handhygiëne uit te voeren, dit voorkomt de overdracht van bacteriën en virussen (waaronder het nieuwe Coronavirus). Omdat er ook bacteriën en virussen overgedragen kunnen worden via de handen, wordt er in het Erasmus MC tijdelijk geen handen geschud door de zorgmedewerkers.

Ongeruste patiënten

Ongeruste patiënten kunnen bellen met het centrale nummer 010 704 14 00. Houd uw patiëntennummer bij de hand als u belt. 

Meer veelgestelde vragen

Sommige specialismen, centra en poliklinieken hebben, in aanvulling op deze algemene FAQ, nog een eigen lijstje met veelgestelde vragen rondom het coronavirus: