Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over het coronavirus (hematologie)

Veel mensen met leukemie, lymfomen, MDS, multipel myeloom en de ziekte van Waldenström vragen zich af wat het coronavirus (COVID-19) voor hun behandeling betekent. Ze zijn bezorgd, en dat is heel begrijpelijk.

Veelgestelde vragen

Welke richtlijnen gelden voor de behandeling van patiënten met hemato-oncologische ziekten?

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie en de HOVON hebben richtlijnen gemaakt voor de behandeling van patiënten met hemato-oncologische ziekten tijdens de corona-crisis. Daarbij staan een aantal uitgangspunten centraal:

 • Behandelingen vinden zo veel mogelijk telefonisch of met een videoverbinding plaats.
 • U gaat alleen naar het ziekenhuis als dat per se nodig is.
 • Behandelingen die uw afweer onderdrukken, worden zo veel mogelijk uitgesteld. U hebt uw afweersysteem nu hard nodig.
 • Er worden alleen behandelingen gestart die zonder risico onderbroken kunnen worden als er echt grote problemen komen met de capaciteit van ziekenhuizen.
 • Bij het besluit om een behandeling wel of niet te starten, kijkt uw hematoloog naar de capaciteit die het ziekenhuis op dat moment kan leveren. Misschien zijn de artsen en verpleegkundigen harder nodig op de IC of Spoedeisende Hulp.

Wat zijn de afspraken per ziekte?

Deze uitgangspunten leiden per ziekte tot de volgende afspraken. Let op: het gaat om richtlijnen. Uiteindelijk is uw behandeling maatwerk, waarover u en hematoloog samen overleggen.

 • AML: De behandelingen gaan gewoon door. In overleg met uw hematoloog kan de medicatie gewijzigd worden, zodat u niet in het weekend naar de verpleegafdeling hoeft.
 • Multipel myeloom: Bij een nieuwe diagnose wordt de behandeling uitgesteld, als uw conditie dat toelaat. Wacht u op een stamceltransplantatie met eigen cellen? Dan gaat de afname van cellen gewoon door. De stamceltransplantatie zelf wordt mogelijk uitgesteld, als uw gezondheid het toelaat. Voor onderhoudsbehandelingen geldt dat steeds gekeken wordt of het per se nodig is om naar het ziekenhuis te komen. Als het verantwoord is, kiest uw hematoloog ervoor om een behandeling over te slaan, als daarmee een bezoek aan het ziekenhuis voorkomen kan worden.
 • Hodgkin- en non-hodgkinlymfomen: Hodgkin- en agressieve non-hodgkinlymfomen worden zonder uitstel behandeld. Bij indolente non-hodgkinlymfomen wordt de behandeling, als dat mogelijk is, uitgesteld. Is de behandeling al gestart, dan kunt u daarmee doorgaan. De onderhoudsbehandeling met rituximab wordt onderbroken. Gebruikt u  een TKI of venetoclax (tabletten), dan kunt u daar gewoon mee doorgaan.
 • CLL: De start van de behandeling wordt uitgesteld, tenzij u ernstige bloedarmoede heeft of de functie van uw organen aangetast wordt. Gebruikt u op dit moment ibrutinib/venetoclax? Dan kunt u daar gewoon mee doorgaan.
 • CML: U kunt gewoon doorgaan met de medicatie.
 • Ondersteunende behandelingen: Of ondersteunende behandelingen doorgaan, hangt af van de soort behandeling. Sommige behandelingen zijn erop gericht infectiegevaar te beperken. Die moeten natuurlijk doorgaan. Andere behandelingen hebben bijvoorbeeld tot doel uw botten sterker te maken. Die kunnen best even overgeslagen worden. Het gaat dus om maatwerk. Overleg met uw hematoloog.
 • Autologe stamceltransplantaties (met eigen stamcellen): Autologe stamceltransplantaties gaan zo veel mogelijk door bij non-hodgkinlymfomen. Bij multipel myeloom worden ze mogelijk uitgesteld, als dat verantwoord is.
 • Allogene stamceltransplantaties (met donorcellen): Allogene stamceltransplantaties gaan door. Uw hematoloog en Matchis zorgen er voor dat de (ingevroren) stamcellen in huis zijn, voordat de voorbereidende behandeling begint.