Veelgestelde vragen over het coronavirus (kinderlongziekten)

Het specialisme Kinderlongziekte volgt de algemene maatregelen van het Erasmus MC. Op deze pagina vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen omtrent Kinderlongziekten, die soms afwijken van de algemene maatregelen.

Veelgestelde vragen

Hoe verloopt een infectie van het coronavirus bij kinderen?

Gegevens uit China geven de indruk dat infecties met het coronavirus bij kinderen van alle leeftijden in het algemeen milder verliepen dan bij volwassenen. Het merendeel van de geïnfecteerde kinderen vertoonde lichte klachten. Longontsteking kwam minder vaak voor en een ernstig beloop was zeldzaam.

Is de polikliniek kinderlongziekten open?

Onze polikliniek is zoals normaal telefonisch bereikbaar. Poliklinische controle afspraken worden voor zover medisch verantwoord vervangen door telefonische afspraken, waarbij de dokter u zal opbellen.

U ontvangt hierover bericht. Polikliniekbezoek dat niet kan worden uitgesteld vindt in principe plaats op de afgesproken tijd. Als dit toch veranderd wordt, ontvangt u hierover bericht.

Wij vragen u bij klachten van verkoudheid, hoesten en/of koorts bij uw kind telefonisch contact op te nemen met de polikliniek voor overleg en niet naar het ziekenhuis te komen. Ook als u zelf klachten heeft vragen we u niet naar het ziekenhuis te komen.

Is de polikliniek Kinderhaven open?

De polikliniek Kinderhaven is zoals normaal telefonisch bereikbaar (op vrijdag gesloten). Ook hiervoor geldt dat afspraken voor poliklinische controle zoveel mogelijk worden vervangen door telefonische afspraken.

U ontvangt hierover bericht. Als u voor de eerste keer komt gaat de afspraak in principe wel door, tenzij u ander bericht ontvangt.

Gaat het longfunctieonderzoek van mijn kind door?

Dit zal worden uitgesteld als dat medisch verantwoord is. Longfunctieonderzoek dat noodzakelijk is zal wel gebeuren. Bij uitzondering kan ook thuis een longfunctiemeting worden gedaan met telefonische begeleiding.

Gaat de bronchoscopie van mijn kind door?

Deze ingreep wordt momenteel alleen uitgevoerd als er een dringende medische indicatie is. Alle overige reeds geplande afspraken worden uitgesteld. U ontvangt hierover bericht.

Welke maatregelen gelden er voor mijn kind die behandeld wordt voor astma of andere chronische longaandoening?

 Voor de meeste patiënten zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, anders dan de gebruikelijke adviezen die u eerder met uw arts voor dit seizoen voor uw kind heeft afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft voor de gehele bevolking

Wat is het advies met betrekking tot de medicatie van mijn kind als hij verkoudheidsklachten krijgt?

Stop vooral niet zomaar de medicatie als uw kind infectieklachten heeft (verkouden, hoesten, koorts). Bij gebruik van medicatie die de afweer onderdrukt en/of een ‘biological’ gelden dezelfde adviezen, en is het extra belangrijk om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken.

Hoe kan ik contact opnemen?

In geval van twijfel kunt u uiteraard contact opnemen met de polikliniek kinderlongziekten: (010) 703 62 93, KinderHaven: (010) 404 37 00.