Veelgestelde vragen over het coronavirus (longtransplantatie)

Vanwege de huidige verspreiding van het coronavirus wordt het transplantatiebeleid van dag tot dag bekeken. De situatie is zeer veranderlijk. We adviseren u de website van het RIVM, de Nederlandse Transplantatie Stichting en berichtgeving van onze zijde in de gaten te houden voor nieuwe ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen

Wordt er getransplanteerd tijdens de pandemie?

Het longtransplantatieprogramma is actief in het Erasmus MC vanwege het vitale belang voor patiënten op de wachtlijst, maar heeft wel last van de COVID-19 pandemie. Op dit moment zijn er minder IC-bedden beschikbaar. Hierdoor zijn er minder donoren en zijn er minder transplantaties. De kans is reëel dat u langer moet wachten op een orgaan. Om het risico op COVID-19 ziekte na een transplantatie zoveel mogelijk te beperken is het volgende besloten:

  • Alle donoren en ontvangers voor een longtransplantatie worden getest op het Coronavirus.
  • Heeft u zelf een corona-infectie, dan wordt de transplantatie uitgesteld. Dit is overigens standaard beleid bij vermoeden op andere luchtweginfecties.
  • Komt de testuitslag niet op tijd? Uw arts bespreekt met u of een transplantatie verstandig en wenselijk is.

Wat is het risico op infectie met COVID-19 na longtransplantatie?

Na een transplantatie moet u afweer onderdrukkende medicatie gebruiken. Dit om te voorkomen dat het getransplanteerde orgaan afgestoten wordt. Patiënten met afweer onderdrukkende medicijnen hebben een verzwakte afweer en behoren daarom tot de risicogroep om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Van geval tot geval beoordelen wij of bezoek aan het ziekenhuis mogelijk en/of wenselijk is.

Voor patiënten na longtransplantatie met afspraken in het Erasmus MC gelden de volgende afspraken:

  • Belt u vooraf met het secretariaat longtransplantatie als u hoest-, verkoudheidsklachten, keelpijn en/of koorts heeft. We zullen dan beoordelen wat de beste behandeling en route voor u is.
  • Alle dokters screenen de spreekuren vooraf en zien enkel mensen die niet kunnen wachten, bijvoorbeeld na recente longtransplantatie of een LAS-update. Reguliere controles worden zo veel mogelijk uitgesteld waar mogelijk en aan u bericht.
  • Klinische en poliklinische evaluaties na longtransplantatie worden zo veel mogelijk uitgesteld. U ontvangt hier bericht over
  • Screenings longtransplantatie gaan op dit moment door zoals gepland gezien het urgente karakter.