Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over het coronavirus (MDL)

Levertransplantatie-patiënten op de wachtlijst

Huidige situatie levertransplantatie programma

Actueel

Het levertransplantatieprogramma is na een kleine terugval in het begin van de COVID19 pandemie weer volledig hervat en inmiddels hebben we al meer levertransplantaties verricht dan in 2019.

Nieuwe wet

Inmiddels zijn de herinneringsbrieven verzonden naar alle inwoners van Nederland die nog niet geregistreerd stonden in het donorregister. 

COVID-19

Vaccinatie

Wij krijgen momenteel veel vragen over de COVID-vaccinaties. Achter de schermen wordt intensief overleg gevoerd over wanneer, hoe en met welk type vaccin onze transplantatie en wachtlijstpatiënten gevaccineerd gaan worden. Er zijn hier nog geen definitieve adviezen en richtlijnen over. Zodra deze bij ons bekend zijn zullen we u hierover inlichten. 

COVID 19 en levertransplantatie

De toename in besmetting met het COVID-19 virus is ook onder onze transplantatie en wachtlijstpatiënten duidelijk te zien en de laatste periode hebben wij steeds meer besmettingen gezien. Gelukkig zijn de meeste besmettingen mild verlopen. Toch is het belangrijk dat u voorkomt dat u besmet raakt. Draag een mondkapje buiten en in het ziekenhuis. Zorg voor voldoende afstand en was u handen regelmatig. Laat u bij (milde) klachten testen. 

Klachten? 

De dag voor ieder polibezoek wordt u gevraagd de COVID-vragenlijst in te vullen, verzoek is dit iedere keer te doen. Als u deze niet heeft ingevuld moeten onze assistenten u iedere keer bellen en dit veroorzaakt hen extra werk. Wanneer u klachten heeft die zouden kunnen passen bij COVID wordt de afspraak omgezet in een telefonische afspraak.
Het blijft, gezien de toenemende besmettingsgraad, van belang om bij klachten altijd een test te laten afnemen (0800-1202). Indien deze positief is, willen wij u vragen naast uw huisarts ook ons te informeren via de voor u bekende telefoonnummers.

Algemene adviezen

Ten aanzien van het COVID19 virus blijft op dit moment gelden dat u zich dient te houden aan de adviezen van het RIVM en de hygiëne maatregelen goed in acht dient te nemen (zie ook de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting). 

Samenvatting 

 • Met in achtnemen van de 1,5 meter is de reguliere zorg weer volledig opgestart in het Erasmus MC
 • De COVID-19 pandemie heeft niet geleid tot minder levertransplantaties
 • Blijf u houden aan de adviezen van het RIVM en de hygiënemaatregelen zoals u ze gewend bent
 • Bij afwijkende laboratoriumwaarden die actie behoeven wordt u door ons gebeld, u hoeft hiervoor niet zelf contact met ons op te nemen
 • De komend periode zullen we de controle en levering van medicatie na levertransplantatie zoveel mogelijk via onze poliklinische apotheek laten lopen.

 

We hopen u met deze informatie wat meer informatie en helderheid te hebben verschaft. We willen nogmaals benadrukken dat het met de huidige maatregelen veilig is om naar het Erasmus MC te komen en dat het belangrijk is dat u met problemen aan de bel trekt. Als u twijfelt over de noodzaak van een polibezoek, neemt u dan alstublieft contact met ons op via de bekende wegen.

Contact

 • Telefonisch spreekuur iedere werkdag 9.00 – 10.30u: (010) 703 4 261
 • Spoedgevallen tijdens kantooruren: (06) 42 77 32 22
 • Spoedgevallen buiten kantooruren en in het weekend: (010) 704 0 704 (dienstdoende hepatoloog)
 • Mail: LTX@erasmusmc.nl

IBD-patiënten

Webcast voor patiënten met de Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa: welke gevolgen heeft het coronavirus voor IBD-patiënten?  

Heeft u IBD en heeft u vragen over de gevolgen van het coronavirus voor uw dagelijks leven en uw zorg? Kijk dan op www.ibdencorona.nl naar een webcast waarin MDL-artsen antwoord geven op de meest gestelde vragen van IBD-patiënten uit heel Nederland. Voorbeelden van vragen kunt u op www.ibdencorona.nl vinden onder het kopje ‘Vragen’.

Naar de website IBD en corona: www.ibdencorona.nl

Algemene informatie voor IBD-patiënten

Het IBD-team en de polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten (MDL) van het Erasmus MC ontvangen veel vragen van patiënten met Crohn of Colitis Ulcerosa, die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand/afweer. Het voorkomen van een besmetting heeft daarom de eerste prioriteit.

 

Deze informatie is opgesteld op basis van de actuele inzichten, en in overeenstemming met de adviezen van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). De adviezen kunnen aangepast worden op basis van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

 

Algemene adviezen

Blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd contact met andere mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben. Vermijd een drukke omgeving of sociale evenementen. Hieronder valt ook het bezoek aan het ziekenhuis. Daarom worden afspraken op de polikliniek in het Erasmus MC zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken. Afspraken voor medicatietoediening op de dagbehandeling (of polikliniek) gaan wel door. Op dit moment zijn er genoeg verpleegkundigen beschikbaar; het is eventueel mogelijk dat de planning op de dagbehandeling wijzigt als er een tekort aan verpleegkundigen dreigt. Op de dagbehandeling worden patiënten zo snel mogelijk uit de wachtruimte gehaald, en wordt er rekening mee gehouden dat er voldoende ruimte tussen de stoelen/ bedden is.

Volg de adviezen van het RIVM op:

 • Was de handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.

Adviezen vanuit de patiëntenvereniging zijn te vinden op de website van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Moet ik mijn IBD-medicatie staken nu het risico van infectie met het coronavirus (COVID-19) toeneemt?

Voor de meeste IBD-patiënten is stoppen met medicatie geen goede optie. Ook niet op het moment van milde of matig ernstige infecties met het coronavirus. Dit komt door de lange uitwasperiode van de meeste afweeronderdrukkende ontstekingsremmende medicatie (zoals azathioprine, methotrexaat) en biologische geneesmiddelen (zoals infliximab, vedolizumab, ustekinumab).

Een uitzondering is de behandeling met prednison. Als u prednison gebruikt, wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw behandelend specialist om de mogelijkheid van een versneld afbouwschema te bespreken.

 • Mesalazine: doorgaan met gebruik
 • Infliximab (Flixabi, Remsima, Remicade): doorgaan met gebruik
 • Adalumimab (Humira): doorgaan met gebruik
 • Golimumab (Simponi): doorgaan met gebruik
 • Methotrexaat (Metoject): doorgaan met gebruik
 • Tioguanine (Lanvis, Thiosix): doorgaan met gebruik
 • Mercaptopurine (Puri-Nethol): doorgaan met gebruik
 • Azathioprine (Azafalk, Imuran): doorgaan met gebruik
 • Vedolizumab (Entyvio): doorgaan met gebruik
 • Ustekinumab (Stelara): doorgaan met gebruik
 • Tofacitinib (Xeljanz): doorgaan met gebruik

De beslissing kan anders zijn bij het starten van medicatie. Deze beslissing moet per individu worden afgewogen. Als u twijfelt om te starten met nieuwe medicatie, neem dan contact op met uw specialist.

Is het verstandig om voor onderzoek of behandeling van IBD naar het ziekenhuis te komen?

Alle poliklinische controle afspraken voor patiënten met een inflammatoire darmziekte worden zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken. Ook afspraken voor endoscopisch onderzoek voor deze patiënten en als de gezondheidstoestand dit toelaat (zoals surveillance coloscopie),  worden zoveel mogelijk verplaatst naar een latere datum (in principe over enkele weken). IBD-patiënten wordt geadviseerd om:

 1. Thuis een voorraad medicijnen te hebben;
 2. Zoveel mogelijk thuis te blijven;
 3. Contact met anderen te vermijden.

Als het voor uw behandeling noodzakelijk is om naar het ziekenhuis te komen, dan wordt u geadviseerd om preventieve maatregelen te nemen: was regelmatig uw handen, hoest of nies in een tissue en gooi de tissue in de afvalbak, maak dan uw handen schoon en vermijd nauw contact met andere personen. Denk ook na over uw vervoermiddel naar het ziekenhuis: vermijd bussen en treinen.

Is het risico op infectie met het coronavirus hoger voor IBD-patiënten?

Mensen die afweer- of weerstand-onderdrukkende medicijnen gebruiken, hebben in het algemeen een iets hoger risico op infecties (griep, blaasontsteking, enz.), maar er is waarschijnlijk geen verhoogd risico op het krijgen van een corona-infectie. Als u het coronavirus oploopt, is er licht verhoogd risico dat de ziekte ernstiger verloopt. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk.

Ik werk in één van de 'cruciale beroepen', zoals opgesteld door de overheid. Kan ik gewoon werken?

Zoals genoemd, is er waarschijnlijk geen verhoogd risico op besmetting met het coronavirus voor IBD-patiënten, maar wel een licht verhoogd risico dat de ziekte ernstiger verloopt. De vraag of u wel of niet kan werken hangt af van de risico-inschatting van blootstelling aan het coronavirus en de specifieke voorzorgsmaatregelen op uw werkplek.

U kunt de informatie op deze pagina bespreken met uw bedrijfsarts en zo tot een gezamenlijke beslissing komen. De bedrijfsarts is bij uitstek deskundig op het terrein van arbeid en gezondheid. Uw IBD-specialist is niet bevoegd om een inschatting van arbeidsongeschiktheid van een individuele patiënt te maken, of hierover een geneeskundige verklaring af te geven.

Wanneer moet ik contact opnemen met mijn specialist of het ziekenhuis?

Neem altijd contact op met de IBD-verpleegkundige of uw specialist, in geval van:

 • verhoging/koorts of een koortsgevoel
 • verkoudheidsklachten, zoals hoesten en keelpijn
 • na contact met een persoon met bevestigde coronabesmetting. 

Hoe neem ik contact op met mijn IBD-specialist?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt deze naar ons mailen. NB: Vermeld hierbij uw patiëntnummer en uw naam en geboortedatum.