Veelgestelde vragen over het coronavirus (MDL)

Algemeen

Gaan de functietesten nog door?

Nee, vanwege de corona-uitbraak zijn de functietesten (helicobacter pylori, glucose ademtest, lactose ademtest en de maagontledigingstest) van het MDL-laboratorium voorlopig geannuleerd. Doordat we bij deze testen specifiek met uitgeblazen adem werken, is er kans op besmetting van de gebruikte apparatuur, medewerkers en andere patiënten. Wanneer de testen worden hervat, krijgt u een nieuwe afspraak thuis gestuurd.

Informatie voor levertransplantatie-patiënten op de wachtlijst

Als Erasmus MC willen we graag optimale, maar ook verantwoordelijke zorg blijven bieden. Daarom hebben we onderstaande voorzorgsmaatregelen opgesteld om overdracht van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en tegelijkertijd de zorg voor onze patiënten te waarborgen.

Poliklinische afspraken

De zorg voor de levertransplantatie-patiënten in het Erasmus MC gaat gewoon door, dit geldt dus ook voor alle geplande afspraken op de polikliniek. De komende tijd mogen patiënten die de polikliniek bezoeken, maximaal één begeleider meenemen. Uw afspraak kan dus gewoon doorgaan, mits u geen symptomen/klachten vertoont die kunnen duiden op het coronavirus. Patiënten met klachten van neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of recent opgetreden benauwdheid, dienen eerst contact met ons op te nemen en verzoeken wij niet naar het Erasmus MC toe te komen.

Telefonisch spreekuur

Vanwege de grote drukte aan de telefoon verzoeken wij u alleen te bellen met het telefonisch spreekuur als u klachten heeft. Als u geen klachten heeft, maar vragen heeft over het coronavirus, raadpleeg dan eerst de website van het RIVM en het Erasmus MC. Daarna kunt u eventueel contact opnemen met uw huisarts of de lokale GGD.

Pas goede algemene hygiëne toe:

 • Was uw handen met water en zeep op onze toiletten
 • Schud geen handen
 • Hoest en/of nies in uw elleboog
 • Gebruik wegwerpzakdoeken of tissues.

IBD-patiënten

Algemene informatie voor IBD-patiënten

Het IBD-team en de polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten (MDL) van het Erasmus MC ontvangen veel vragen van patiënten met Crohn of Colitis Ulcerosa, die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand/afweer. Het voorkomen van een besmetting heeft daarom de eerste prioriteit.

 

Deze informatie is opgesteld op basis van de actuele inzichten, en in overeenstemming met de adviezen van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). De adviezen kunnen aangepast worden op basis van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

 

Algemene adviezen

Blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd contact met andere mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben. Vermijd een drukke omgeving of sociale evenementen. Hieronder valt ook het bezoek aan het ziekenhuis. Daarom worden afspraken op de polikliniek in het Erasmus MC zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken. Afspraken voor medicatietoediening op de dagbehandeling (of polikliniek) gaan wel door. Op dit moment zijn er genoeg verpleegkundigen beschikbaar; het is eventueel mogelijk dat de planning op de dagbehandeling wijzigt als er een tekort aan verpleegkundigen dreigt. Op de dagbehandeling worden patiënten zo snel mogelijk uit de wachtruimte gehaald, en wordt er rekening mee gehouden dat er voldoende ruimte tussen de stoelen/ bedden is.

Volg de adviezen van het RIVM op:

 • Was de handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.

Adviezen vanuit de patiëntenvereniging zijn te vinden op de website van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Moet ik mijn IBD-medicatie staken nu het risico van infectie met het coronavirus (COVID-19) toeneemt?

Voor de meeste IBD-patiënten is stoppen met medicatie geen goede optie. Ook niet op het moment van milde of matig ernstige infecties met het coronavirus. Dit komt door de lange uitwasperiode van de meeste afweeronderdrukkende ontstekingsremmende medicatie (zoals azathioprine, methotrexaat) en biologische geneesmiddelen (zoals infliximab, vedolizumab, ustekinumab).

Een uitzondering is de behandeling met prednison. Als u prednison gebruikt, wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw behandelend specialist om de mogelijkheid van een versneld afbouwschema te bespreken.

 • Mesalazine: doorgaan met gebruik
 • Infliximab (Flixabi, Remsima, Remicade): doorgaan met gebruik
 • Adalumimab (Humira): doorgaan met gebruik
 • Golimumab (Simponi): doorgaan met gebruik
 • Methotrexaat (Metoject): doorgaan met gebruik
 • Tioguanine (Lanvis, Thiosix): doorgaan met gebruik
 • Mercaptopurine (Puri-Nethol): doorgaan met gebruik
 • Azathioprine (Azafalk, Imuran): doorgaan met gebruik
 • Vedolizumab (Entyvio): doorgaan met gebruik
 • Ustekinumab (Stelara): doorgaan met gebruik
 • Tofacitinib (Xeljanz): doorgaan met gebruik

De beslissing kan anders zijn bij het starten van medicatie. Deze beslissing moet per individu worden afgewogen. Als u twijfelt om te starten met nieuwe medicatie, neem dan contact op met uw specialist.

Is het verstandig om voor onderzoek of behandeling van IBD naar het ziekenhuis te komen?

Alle poliklinische controle afspraken voor patiënten met een inflammatoire darmziekte worden zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken. Ook afspraken voor endoscopisch onderzoek voor deze patiënten en als de gezondheidstoestand dit toelaat (zoals surveillance coloscopie),  worden zoveel mogelijk verplaatst naar een latere datum (in principe over enkele weken). IBD-patiënten wordt geadviseerd om:

 1. Thuis een voorraad medicijnen te hebben;
 2. Zoveel mogelijk thuis te blijven;
 3. Contact met anderen te vermijden.

Als het voor uw behandeling noodzakelijk is om naar het ziekenhuis te komen, dan wordt u geadviseerd om preventieve maatregelen te nemen: was regelmatig uw handen, hoest of nies in een tissue en gooi de tissue in de afvalbak, maak dan uw handen schoon en vermijd nauw contact met andere personen. Denk ook na over uw vervoermiddel naar het ziekenhuis: vermijd bussen en treinen.

Is het risico op infectie met het coronavirus hoger voor IBD-patiënten?

Mensen die afweer- of weerstand-onderdrukkende medicijnen gebruiken, hebben in het algemeen een iets hoger risico op infecties (griep, blaasontsteking, enz.), maar er is waarschijnlijk geen verhoogd risico op het krijgen van een corona-infectie. Als u het coronavirus oploopt, is er licht verhoogd risico dat de ziekte ernstiger verloopt. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk.

Ik werk in één van de 'cruciale beroepen', zoals opgesteld door de overheid. Kan ik gewoon werken?

Zoals genoemd, is er waarschijnlijk geen verhoogd risico op besmetting met het coronavirus voor IBD-patiënten, maar wel een licht verhoogd risico dat de ziekte ernstiger verloopt. De vraag of u wel of niet kan werken hangt af van de risico-inschatting van blootstelling aan het coronavirus en de specifieke voorzorgsmaatregelen op uw werkplek.

U kunt de informatie op deze pagina bespreken met uw bedrijfsarts en zo tot een gezamenlijke beslissing komen. De bedrijfsarts is bij uitstek deskundig op het terrein van arbeid en gezondheid. Uw IBD-specialist is niet bevoegd om een inschatting van arbeidsongeschiktheid van een individuele patiënt te maken, of hierover een geneeskundige verklaring af te geven.

Wanneer moet ik contact opnemen met mijn specialist of het ziekenhuis?

Neem altijd contact op met de IBD-verpleegkundige of uw specialist, in geval van:

 • verhoging/koorts of een koortsgevoel
 • verkoudheidsklachten, zoals hoesten en keelpijn
 • na contact met een persoon met bevestigde coronabesmetting. 

Hoe neem ik contact op met mijn IBD-specialist?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt deze naar ons mailen. NB: Vermeld hierbij uw patiëntnummer en uw naam en geboortedatum.