Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over het coronavirus (nefrologie en niertransplantatie)

Het specialisme en polikliniek Nefrologie en niertransplantatie van het Erasmus MC ontvangt veel vragen van patiënten die een niertransplantatie hebben (of moeten) ondergaan en afweerremmende medicatie gebruiken.

Veelgestelde vragen

Algemene informatie

Gebruik van afweerremmende medicatie maakt dat voor u de gevolgen van een virus infectie groter kunnen zijn. Het voorkómen van een besmetting heeft daarom de eerste prioriteit.
Niertransplantatie patiënten wordt geadviseerd om:

 1. Voldoende van uw medicijnen in huis te hebben. Wacht niet tot het laatste moment met bestellen van medicijnen bij uw apotheek. Ook daar kan de wachttijd langer zijn dan anders.
 2. Zoveel mogelijk thuis te blijven.
 3. Contact met anderen te vermijden. 

Indien het voor uw behandeling noodzakelijk is om naar het ziekenhuis te komen, dan wordt geadviseerd om preventieve maatregelen te nemen: was regelmatig uw handen, hoest of nies in een tissue en gooi de tissue in de afvalbak, maak dan uw handen schoon met water en zeep en vermijd nauw contact met andere personen. Denk na over uw vervoermiddel naar het ziekenhuis: vermijd bussen en treinen.

Volg voor de meest actuele adviezen de RIVM website en houd u aan de adviezen voor de kwetsbare groepen. Actuele informatie voor transplantatie patiënten is ook te vinden op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Op www.nieren.nl vindt u actuele informatie over nierpatiënten en het coronavirus, waaronder ook veel informatie over het coronavaccin.

Moet ik mijn afweerremmende medicatie stoppen nu er nog steeds kans is op infectie met het coronavirus (COVID-19)?

Nadrukkelijk: nee. Het is heel belangrijk dat u niet stopt met uw medicijnen. Dan kan uw orgaan worden afgestoten. U heeft ook niet minder kans op een besmetting als u dat zou doen. Het is belangrijker de preventieve adviezen van het RIVM op te volgen. Mocht u toch besmet raken, dan moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Is het verstandig om voor afspraken op de poli naar het Erasmus MC te komen?

Het Erasmus MC wil graag optimale zorg geven, maar wel op een veilige manier. We zullen daarom nog steeds zoveel mogelijk consulten telefonisch doen. Mocht u wel uitgenodigd worden naar de poli te komen dan is het belangrijk dat u GEEN symptomen van het coronavirus heeft. Mocht u op de polikliniek toch klachten hebben die op een mogelijke coronavirus infectie wijzen, dan kan de afspraak niet doorgaan en zal u verzocht worden weer terug naar huis te gaan. Op de poli worden maatregelen genomen waarbij de veilige afstand van 1,5 meter tot elkaar, waar mogelijk, wordt aangehouden. Het verzoek is om deze aanwijzingen op te volgen voor de veiligheid van uzelf en anderen. De poli’s zullen in fases worden opgestart en uitgebouwd. Dit om drukte in het ziekenhuis en de wachtkamers te voorkomen.

U bent getransplanteerd:

 • Alle afspraken van patiënten op onze polikliniek worden nagelopen door de behandelend arts.
 • We zien alleen die patiënten op de polikliniek waarvan het voor de behandeling essentieel is dat ze nu gezien worden.
 • Controle afspraken op de polikliniek niertransplantatie worden omgezet naar telefonische afspraken als uw behandelend arts dit verantwoord vindt.
 • Soms is het belangrijk dat u juist wel naar de polikliniek komt omdat u recent bent getransplanteerd of omdat de toestand niet geheel stabiel is.
 • Bij die patiënten zal soms een afspraak bij de dokter nodig zijn en soms alleen bloedonderzoek in combinatie met een telefonische afspraak.
 • Wij nemen contact met u op – hoort u niets dan gaat uw afspraak gewoon door.

U bent nog niet getransplanteerd:

 • Controle afspraken op de poli pre-transplantatie (zowel bij de nefroloog als bij de verpleegkundig specialist) worden zoveel mogelijk omgezet naar telefonische afspraken. Voor handelingen waarvoor u op de poli aanwezig moet zijn, zoals lichamelijk onderzoek of bloeddrukmetingen, krijgt u een afspraak op onze polikliniek.
 • Nieuwe afspraken op de poli pre-transplantatie worden ingepland. Wij informeren u wanneer wij voor u een afspraak gemaakt hebben. Door de nog noodzakelijke huidige quarantaine maatregelen zal de wachttijd voor een (nieuwe) afspraak helaas langer zijn dan gebruikelijk. We vragen hiervoor uw begrip. 

U heeft in het verleden gedoneerd:

 • Afspraken op de donorenpoli worden telefonische afspraken. U wordt gevraagd om 1 week voor uw afspraak in het Erasmus MC bloed en urine af te geven voor de controle van uw nierfunctie. U krijgt hierover nog bericht.

Is het risico op besmetting met het coronavirus bij niertransplantatiepatienten hoger?

Mensen die afweer/weerstand-onderdrukkende medicijnen gebruiken, hebben in het algemeen een iets hoger risico op infecties (blaasontsteking, enz.), maar er is geen verhoogd risico op het krijgen van een corona-infectie. Als u het coronavirus oploopt, is er een kans dat de ziekte ernstiger verloopt. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk.

Wanneer moet ik contact opnemen met mijn specialist of het ziekenhuis?

Neem altijd contact op met uw behandelend specialist, in geval van:

 • Koorts boven de 38 graden of een koortsgevoel.
 • Verkoudheidsklachten, zoals hoesten en keelpijn.

Wanneer u bent verwezen naar het Erasmus MC ter voorbereiding op een niertransplantatie, kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend nefroloog in uw eigen centrum. Hij of zij is het beste op de hoogte van uw medische situatie.

Gaan de niertransplantatie operaties nog door?

Transplantaties met een donornier van een overleden persoon gaan op dit moment gewoon door. Niertransplantatie operaties met levende donoren worden langzaam weer herstart. We houden hierbij rekening met de zorgcapaciteit in het ziekenhuis. Als u op de oproeplijst staat met een levende donor, wordt u door ons geïnformeerd wanneer wij een operatiedatum voor u hebben. Houdt u er rekening mee dat de wachttijd tot een operatie door de beperkte capaciteit wel is opgelopen.

Ik heb mijn nier gedoneerd, moet ik mij extra zorgen maken over het coronavirus?

Na nierdonatie is er geen reden om aan te nemen dat een infectie met het coronavirus anders zou verlopen dan bij andere gezonde personen.

Wij vragen u de richtlijnen van het RIVM te volgen.