Veelgestelde vragen over het coronavirus (nefrologie en niertransplantatie)

Het specialisme en polikliniek Nefrologie en niertransplantatie van het Erasmus MC ontvangt veel vragen van patiënten die een niertransplantatie hebben (of moeten) ondergaan en afweerremmende medicatie gebruiken.

Veelgestelde vragen

Algemene informatie

Gebruik van afweerremmende medicatie maakt dat voor u de gevolgen van een virus infectie groter kunnen zijn. Het voorkómen van een besmetting heeft daarom de eerste prioriteit.
Niertransplantatie patiënten wordt geadviseerd om:

 1. Voldoende van uw medicijnen in huis te hebben. Wacht niet tot het laatste moment met bestellen van medicijnen bij uw apotheek. Ook daar kan de wachttijd langer zijn dan anders.
 2. Zoveel mogelijk thuis te blijven.
 3. Contact met anderen te vermijden. 

Indien het voor uw behandeling noodzakelijk is om naar het ziekenhuis te komen, dan wordt geadviseerd om preventieve maatregelen te nemen: was regelmatig uw handen, hoest of nies in een tissue en gooi de tissue in de afvalbak, maak dan uw handen schoon met water en zeep en vermijd nauw contact met andere personen. Denk na over uw vervoermiddel naar het ziekenhuis: vermijd bussen en treinen.

Volg voor de meest actuele adviezen de RIVM website en houd u aan de adviezen voor de kwetsbare groepen. Actuele informatie voor transplantatie patiënten is ook te vinden op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Moet ik mijn afweerremmende medicatie stoppen nu het risico van infectie met het coronavirus (COVID-19) toeneemt?

Nadrukkelijk: nee. Het is heel belangrijk dat u niet stopt met uw medicijnen. Dan kan uw orgaan worden afgestoten. U heeft ook niet minder kans op een besmetting als u dat zou doen. Het is belangrijker de preventieve adviezen van het RIVM op te volgen. Mocht u toch besmet raken, dan moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Is het verstandig om voor afspraken op de poli naar het Erasmus MC te komen?

U bent getransplanteerd:

 • Alle afspraken van patiënten op onze polikliniek worden nagelopen door de behandelend arts.
 • We zien alleen die patiënten op de polikliniek waarvan het voor de behandeling essentieel is dat ze nu gezien worden.
 • Controle afspraken op de polikliniek niertransplantatie worden omgezet naar telefonische afspraken als uw behandelend arts dit verantwoord vindt.
 • Soms is het belangrijk dat u juist wel naar de polikliniek komt omdat u recent bent getransplanteerd of omdat de toestand niet geheel stabiel is.
 • Bij die patiënten zal soms een afspraak bij de dokter nodig zijn en soms alleen bloedonderzoek in combinatie met een telefonische afspraak.
 • Wij nemen contact met u op – hoort u niets dan gaat uw afspraak gewoon door.

U bent nog niet getransplanteerd:

 • Controle afspraken op de poli pre-transplantatie (zowel bij de nefroloog als bij de verpleegkundig specialist) worden omgezet naar telefonische afspraken.
 • Nieuwe afspraken op de poli pre-transplantatie worden voor nu uitgesteld. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten. Zodra het weer mogelijk is, zullen wij u (op volgorde van aanmelding vanuit uw centrum) een afspraak toesturen.

U heeft in het verleden gedoneerd:

 • Afspraken op de donorenpoli worden voor nu geannuleerd. U krijgt te zijner tijd een nieuwe afspraak toegestuurd.

Is het risico op besmetting met het coronavirus bij niertransplantatiepatienten hoger?

Mensen die afweer/weerstand-onderdrukkende medicijnen gebruiken, hebben in het algemeen een iets hoger risico op infecties (blaasontsteking, enz.), maar er is geen verhoogd risico op het krijgen van een corona-infectie. Als u het coronavirus oploopt, is er een kans dat de ziekte ernstiger verloopt. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk.

Ik werk in een van de ‘cruciale beroepen’ zoals opgesteld door de overheid. Kan ik gewoon werken?

De vraag of u wel of niet kan werken hangt af van de risico-inschatting van blootstelling aan het coronavirus en de specifieke voorzorgsmaatregelen op uw werkplek. U kunt de informatie op deze pagina bespreken met uw bedrijfsarts en zo tot een gezamenlijke beslissing komen.

De bedrijfsarts is bij uitstek deskundig op het terrein van arbeid en gezondheid. Uw nefroloog is niet bevoegd om een inschatting van arbeidsongeschiktheid van een individuele patiënt te maken, of hierover een geneeskundige verklaring af te geven.

Wanneer moet ik contact opnemen met mijn specialist of het ziekenhuis?

Neem altijd contact op met uw behandelend specialist, in geval van:

 • Koorts boven de 38 graden of een koortsgevoel.
 • Verkoudheidsklachten, zoals hoesten en keelpijn.

Wanneer u bent verwezen naar het Erasmus MC ter voorbereiding op een niertransplantatie, kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend nefroloog in uw eigen centrum. Hij of zij is het beste op de hoogte van uw medische situatie.

Gaan de niertransplantatie operaties nog door?

Op dit moment hebben we besloten bijna alle niertransplantatie operaties uit te stellen. Dit geldt dus voor zowel niertransplantaties met een nier van een levende als een overleden donor. Dit hebben we besloten omdat de ontvanger van een nier rondom de operatie een hogere dosis afweeronderdrukkende medicijnen krijgt.

Deze patiënten zijn mogelijk extra kwetsbaar voor (en bij) infecties. De veiligheid van onze patiënten heeft prioriteit. Vandaar dat we geen extra risico willen nemen zolang de precieze impact op dit moment nog onduidelijk is. Wij realiseren ons dat (langdurige) dialyse niet wenselijk is.

Wij zullen de niertransplantatie hervatten zodra dit verantwoord is, waarbij we ook rekening houden met de zorgcapaciteit die dan beschikbaar is in ons ziekenhuis in de strijd tegen het coronavirus.

Ik heb mijn nier gedoneerd, moet ik mij extra zorgen maken over het coronavirus?

Na nierdonatie is er geen reden om aan te nemen dat een infectie met het coronavirus anders zou verlopen dan bij andere gezonde personen.

Wij vragen u de richtlijnen van het RIVM te volgen.