Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over het coronavirus (reumatologie)

Het specialisme reumatologie van het Erasmus MC ontvangt veel vragen van patiënten met een reumatische ontstekingsziekte, die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand/afweer. 

Veelgestelde vragen

Algemene informatie

Wij volgen het standpunt van de RIVM
De situatie rondom COVID-19 kan snel veranderen. Daarom moet u voor de meest recente informatie de RIVM website raadplegen.

Voor jongeren <18 jaar de NVK website

Hierop staat ook actuele informatie over welke gebieden worden beschouwd als risico gebied voor besmetting met COVID-19. Hieronder hebben wij de informatie samengevat en toegespitst op patiënten die reuma medicatie gebruiken:

 • Stop niet zonder overleg met uw arts met de reuma medicatie, gezien de risico’s van een opvlamming.
 • Het is vooral van belang om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken door:

Algemene adviezen
Blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd contact met andere mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben. Vermijd een drukke omgeving of sociale evenementen. Hieronder valt ook het bezoek aan het ziekenhuis. Daarom worden afspraken op het polikliniek in het Erasmus MC zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken. Afspraken voor medicatietoediening op de dagbehandeling (of polikliniek) gaan wel door.

1. Hygiëne maatregelen in acht te nemen:

 • was de handen regelmatig met water en zeep
 • schud geen handen
 • hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
 •  blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt

2. Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen, ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Hierbij kan u denken aan:

 • Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld
 • Niet op bezoek gaan bij mensen die recent (< 2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld of bij mensen met een bewezen COVID-19 infectie of klachten van verkoudheid, koorts, hoesten en/of kortademigheid
 • Niet op bezoek gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid
 • Bezoek aan grote gezelschappen vermijden
 • Reis indien mogelijk niet met het ov
 • Werk of studeer zoveel mogelijk thuis, of pas uw werkzaamheden aan iom uw werkgever, om kans op besmetting zo klein mogelijk te houden

Bij nieuwe klachten die kunnen passen bij een luchtweginfectie zoals hoesten of toenemende kortademigheid is het verstandig laagdrempelig de temperatuur te meten en bij temperatuurverhoging (>38 graden) in eerste instantie de huisarts telefonisch te raadplegen.

Bij alleen verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden hoeft u de huisarts niet te bellen. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Informeer uw huisarts of andere zorgverlener altijd over welke medicatie (naam en dosering) u gebruikt. Als u voor uw reuma biologische medicatie gebruikt raden wij u aan bij temperatuurverhoging de volgende injectie uit te stellen totdat u heeft overlegd met uw arts.

Als u over uw specifieke situatie wilt overleggen met een verpleegkundige, dan kan dat met de reumaconsulente.

 

 

Wat te doen met reumamedicatie als u verder niet ziek bent?

Vanwege de lange uitwasperiode van de meeste afweeronderdrukkende ontstekingsremmende medicatie (zoals methotrexaat, sulfasalazine, leflunomide) en biologische geneesmiddelen (zoals adalimumab, infliximab, ustekinumab) is het stoppen van de medicatie voor de meeste reuma patiënten geen goede optie.Ook ontstekingsremmende medicatie (zgn NSAID, zoals ibuprofen, naprosyne, diclofenax, etoricoxib) kunt u doorgebruiken.

De beslissing kan anders zijn bij het starten van medicatie. Deze beslissing moet per individu worden afgewogen. Indien u twijfelt om te starten met nieuwe medicatie, neem dan contact op met uw specialist.

Wat te doen met reumamedicatie als u (mogelijk) een coronavirus infectie hebt?

Het algemene advies is bij (zeer) milde klachten de medicijnen door te gebruiken, en bij matig tot ernstige infecties de reuma medicijnen tijdelijk te stoppen. Stop niet zonder overleg met uw arts met de reuma medicatie, gezien de risico’s van een opvlamming. Diverse reuma medicijnen zoals methotrexaat en biologicals kunnen door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties.  Bij een matig tot ernstige infectie gekenmerkt door nieuwe luchtwegklachten en toenemende kortademigheid en/of koorts raden wij u aan uw volgende dosering reuma medicatie uit te stellen totdat u contact heeft gehad met uw arts. Dit geldt niet voor prednisolon, een prednisolon dosering mag u nooit zonder overleg met uw arts overslaan.

Ik gebruik een ontstekingsremmend of afweeronderdrukkend medicijn. Kan ik gevaccineerd worden voor COVID-19?

Ons advies is om u wel te laten vaccineren tegen COVID-19. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat vaccineren meer risico op bijwerkingen geeft bij gelijktijdig gebruik van ontstekingsremmende medicatie. Er zijn nog onvoldoende gegevens over de effectiviteit van vaccinatie bij mensen die ontstekingsremmende medicijnen gebruiken. Mogelijk treedt er een iets minder goede bescherming op na vaccinatie. Houd u zich dus ook na vaccinatie aan de momenteel geldende maatregelen (zoals de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje).

Het staken van ontstekingsremmende of afweeronderdrukkende medicijnen voor of na vaccinatie tegen COVID-19 raden we niet aan.

Kijk voor meest actuele informatie over vaccinatie bij gebruik van een ontstekingsremmend of afweeronderdrukkend medicijn op de site van het RIVM.

 

Is het verstandig om voor onderzoek of behandeling van reumatische aandoeningen naar het ziekenhuis te komen?

Indien uw arts denkt dat het mogelijk is, wordt uw poliklinische controle omgezet in telefonische afspraken.

Patiënten wordt geadviseerd om:

 1. thuis een voorraad medicijnen te hebben;
 2. zoveel mogelijk thuis te blijven;
 3. vermijd contact met anderen.

Indien het voor uw behandeling noodzakelijk is om naar het ziekenhuis te komen, dan wordt geadviseerd om preventieve maatregelen te nemen: was regelmatig uw handen, hoest of nies in uw ellenboog of in een tissue en gooi de tissue in de afvalbak, maak dan uw handen schoon en vermijd nauw contact met andere personen. Denk na over uw vervoermiddel naar het ziekenhuis: vermijd bussen en treinen.

Is het risico op infectie met het coronavirus verhoogd voor reuma patiënten?

Mensen die afweer/ weerstand-onderdrukkende medicijnen gebruiken hebben in het algemeen een iets hoger risico op infecties (griep, blaasontsteking, enz.), maar er is waarschijnlijk geen verhoogd risico op het krijgen van een Corona-infectie. Als u het coronavirus oploopt, is er licht verhoogd risico dat de ziekte ernstiger verloopt. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk.

Kan ik NSAIDs blijven gebruiken?

Ja, u kunt NSAIDs blijven gebruiken. Er is op dit moment onvoldoende bewijs dat NSAID’s een ongunstig effect hebben op het krijgen van en/of het beloop van een COVID-19 infectie. De NVR volgt met betrekking tot het gebruik van NSAID’s en met name ibuprofen het standpunt van de KNMP

Ik gebruik reuma-medicatie: kan ik wel gaan werken?

Het gebruik van reumamedicatie kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Er zijn nog geen gegevens specifiek voor COVID-19 beschikbaar.  Vanwege het mogelijk verhoogde risico op een COVID-19 besmetting worden patiënten die reuma medicatie gebruiken beschouwd als een kwetsbare groep. Volg daarom strikt de algemene maatregelen en volg de hygiëne maatregelen.

 • Vermijd ook in uw werksituatie hoog risico contacten en ga hierover in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst
 • Werk indien mogelijk thuis of probeer uw werktijden te spreiden
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van andere mensen
 • Werkt u in de zorg dan wordt geadviseerd geen werkzaamheden te verrichten waarbij u in direct contact kan komen met patiënten met een (mogelijke) COVID-19 infectie

Ik gebruik reumamedicatie en werk in de zorg?

Vermijd ook in uw werksituatie hoog risico contacten en ga hierover in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst

 • Werkt u in de zorg dan wordt geadviseerd geen werkzaamheden te verrichten waarbij u in direct contact kan komen met patiënten met een (mogelijke) COVID-19 infectie

Wanneer moet ik contact opnemen met een arts?

Neem altijd contact op met de huisarts bij:

 • verkoudheidsklachten, zoals hoesten en keelpijn in combinatie met:
  - verhoging/koorts >38.0 graden of een koortsgevoel
  - na contact met een persoon met bevestigde coronavirus infectie

De huisarts kan laagdrempelig contact leggen met de behandelend specialist.

Kan ik weer gaan werken met reuma en mijn medicatie?

Het RIVM geeft aan dat werken met in acht neming van de regels mogelijk is. https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers 
Of dat dat in uw werksituatie mogelijk is, kunt u het beste overleggen met uw bedrijfsarts.

Kunnen mijn kinderen weer naar school terwijl ik reuma heb en medicatie gebruik?

Het RIVM zegt daarover het volgende: 
“Een gezinslid behoort tot een risicogroep. Mag mijn kind dan naar school?
Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met uw arts en de schoolleiding.”
Op dit moment is het advies dat kinderen van ouders met reuma en medicatie gewoon naar school kunnen. Wel gelden uiteraard natuurlijk alle regels van de RIVM.
 

Kan mijn kind met reuma en medicatie wel naar school?

Advies NVKR nav persconferentie kabinet 21 april 2020:

In de afgelopen 2 maanden is via de Europese organisatie voor Kinderreumatologie, waar wij als Nederlandse kinderreumatologen ook aan bijdragen, bijgehouden hoeveel kinderen met kinderreumatologische of auto-inflammatoire ziektes ziek geworden zijn van Corona.
Hieruit is gebleken dat kinderen met kinderreumatologische of auto-inflammatoire ziektes, net als kinderen zonder onderliggende ziektes,  niet tot nauwelijks ziek zijn geworden van Corona.
In Nederland hebben we dit ook zo ervaren. Het gebruik van afweer onderdrukkende medicatie (bijvoorbeeld methotrexaat, biologicals) bij deze groep kinderen is dus geen risicofactor gebleken voor het krijgen van Corona of het zieker worden door Corona.
Daarom is het algemene advies namens de Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie om ook deze kinderen WEL weer naar school te laten gaan.
In uitzonderingsgevallen kan dit advies anders zijn, dit zal met name gelden voor die kinderen die ook bekend zijn met longproblemen anders dan astma.
Zoals we eerder al hebben aangegeven, blijft het advies dat uw kind door moet blijven gaan met de medicijnen die hij/zij voor de reuma gebruikt.

Hoe neem ik contact op met de afdeling reumatologie?

*Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u deze via uw eigen patiëntendossier middels een e-consult stellen.

Wij willen u verzoeken zoveel mogelijk via het e-consult contact met ons op te nemen en alleen in dringende / acute gevallen telefonisch contact op te nemen, zodat wij hiervoor zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

 • Het telefoonnummer van de reumaconsulente is 06 33 33 09 67. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 uur en 17 uur.
 • Bij vragen over uw afspraak, het maken van een (telefonische) afspraak en herhaalrecepten kunt u contact opnemen met de polikliniek Reumatologie:
  (010) 704 0 142.

*Patiënten van het IJsselland-ziekenhuis moeten contact opnemen met de polikliniek reumatologie:

*Patiënten uit het ADRZ moeten contact opnemen met de polikliniek reumatologie: