Governance

Governance staat voor goed bestuur, goed toezicht en gepaste verantwoording.

Voor het vormen van de UMC-Governancecode, die per 1 januari 2008 is ingevoerd, is de zorgbrede Governancecode gebruikt. Op een aantal punten wijkt de UMC-Governancecode daarvan af. Hierdoor past de code beter bij de verantwoordelijkheden die kenmerkend zijn voor een universitair medisch centrum. Dit met betrekking tot onder andere hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, opleiding en de zorg die daarmee te maken heeft.

Net als de zorgbrede Governancecode werkt de UMC-Governancecode volgens het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’-principe. Dat betekent dat universitair medisch centra in hun jaarverslag (zie pagina 5, 1.3 Governance) gemotiveerd uitleggen of en zo ja in hoeverre en waarom zij afwijken van de afspraken uit de Governancecode.

Meer informatie? 

Op www.nfu.nl is zowel de UMC-Governancecode als de zorgbrede Governancecode te downloaden.