Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Informatie over het coronavirus

Bereid uw bezoek goed voor. Lees de actuele informatie over onze maatregelen tegen het coronavirus, over de zorg die wij leveren aan coronapatiënten en de veelgestelde vragen over het coronavirus. Samen helpen we de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voor uw en onze gezondheid.

Maatregelen in het Erasmus MC: de zorg gaat veilig door

Welke maatregelen treffen wij?

Het Erasmus MC is en blijft veilig te bezoeken. We hebben maatregelen getroffen om uw bezoek zo veilig mogelijk te maken en besmettingen te voorkomen: 

 • Al onze medewerkers dragen in de publieke ruimten een mondneusmasker, op het moment dat zij in beweging zijn. Dat zijn de gebieden die toegankelijk zijn voor patiënten, bezoekers en begeleiders.
 • Wanneer onze zorgverleners direct contact hebben met patiënten, dragen zij een medisch mondneusmasker of faceshield/veiligheidsscherm. Dit geldt op de poliklinieken, verpleegafdelingen en op afdelingen als bloedafname en radiologie.
 • We zorgen ervoor dat besmette patiënten gescheiden blijven van andere patiënten.
 • Het ziekenhuis is zo ingericht dat patiënten en bezoekers op veilige afstand van elkaar kunnen blijven, ook in de wachtruimten.
 • We verdelen de afspraken over de dag, zodat er niet te veel patiënten op hetzelfde moment in het ziekenhuis zijn.
 • Zorgverleners geven u tijdelijk geen hand om overdracht van bacteriën en virussen te voorkomen. Al onze zorgverleners zijn getraind in goede handhygiëne en worden al bij milde klachten getest op het coronavirus. Daarnaast  zorgen wij voor extra schoonmaak van spreek- en behandelkamers. Om u goede zorg te kunnen geven is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden tussen u en de zorgverlener. Met alle beschermende maatregelen zorgen we ervoor dat het risico van overdracht van het virus minimaal is.
 

Maatregelen voor u als patiënt van het Erasmus MC

In het Erasmus MC gaat de normale zorg veilig door. Alle specialismen houden spreekuur op de poliklinieken. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moet u zich wel aan een aantal maatregelen houden. Ook als u al (volledig) bent gevaccineerd. U kunt na vaccinatie mogelijk nog steeds besmet raken met het coronavirus of iemand anders besmetten. Houd u zich daarom aan de volgende maatregelen:

 • Draag een eigen mondneusmasker als u ouder bent dan 13 jaar. Heeft u als patiënt corona-achtige klachten? Dan ruilen wij uw eigen masker bij binnenkomst in het ziekenhuis om voor een medisch mondneusmasker.
 • Houd altijd uw mondneusmasker op: ook in de wachtruimten, behandelkamers en patiëntenkamers
 • U mag uw mondneusmasker alleen kort afdoen om te eten en te drinken (op 1,5 meter) of als dit noodzakelijk is voor de behandeling.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Wacht even op elkaar als dat nodig is.
 • Geef geen hand.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep en raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
 • Hoest en/of nies in de binnenkant van uw elleboog. 
 • Gebruik wegwerkzakdoeken of tissues.
 • Betaal contactloos bij het in- of uitrijden van de parkeergarage 
 • Begeleiding op de polikliniek en bezoek op de kliniek tijdens uw opname is beperkt. Neem maximaal één begeleider mee en nodig maximaal één bezoeker uit tijdens uw opname. Meer informatie lest u in onze bezoekregels.
 • Kom zo kort mogelijk van tevoren naar uw afspraak (maximaal 10 minuten). Bent u te vroeg? Wacht dan in de centrale ruimte (het Plein of de Passage) waar u het ziekenhuis binnenkomt. 
 • Volg de snelste route naar uw afspraak en verlaat het ziekenhuis direct na afloop van uw bezoek. 

Veilige zorg

Uw afspraak in het Erasmus MC

U ontvangt persoonlijk bericht over uw afspraak in het ziekenhuis. Het is niet nodig om zelf over geplande afspraken te bellen. Wij raden u aan om uw e-mail en telefoon in de gaten te houden als u binnenkort een afspraak heeft. Let op: wij bellen met een anoniem nummer. Neem alstublieft de telefoon op zodat we met u kunnen overleggen.

Krijgt u een uitnodiging om naar het spreekuur te komen, dan is het belangrijk voor uw gezondheid dat u komt. U krijgt 3 dagen vóór uw bezoek aan de polikliniek een sms met daarin het verzoek de COVID-19 vragenlijst in te vullen door in te loggen op Mijn Erasmus MC. Vul de vragenlijst óók in als u al gevaccineerd bent. Heeft u klachten die lijken op een besmetting met het coronavirus, dan nemen we samen met u beschermende maatregelen.

 • Uw zorgverlener kan bijvoorbeeld besluiten uw afspraak uit te stellen als dat medisch verantwoord is.
 • Het kan ook zijn dat uw zorgverlener u eerst wilt laten testen op het coronavirus.
 • Of u in een speciale isolatiekamer ontvangt en u tijdens uw bezoek een mondkapje draagt.

Kom niet naar het ziekenhuis zonder overleg met uw behandelaar als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, koorts, kortademigheid of hoesten. Heeft uw begeleider deze klachten, vraag dan iemand anders mee te gaan. Lukt dit niet? Overleg dan met uw behandelaar. Dat geldt ook voor kinderen en hun ouders/verzorgers. 

Uw zorgverlener kan beslissen dat u een telefonische afspraak krijgt of een videoconsult. Zo houdt u toch direct en persoonlijk contact met uw zorgverlener, maar hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen voor uw zorg.

Uitstellen van uw afspraak

Wij vinden het belangrijk dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Uw zorgverlener bekijkt wat het beste is in uw situatie. Als hij of zij u uitnodigt voor het spreekuur of u oproept voor een(dag)opname, dan is het belangrijk voor uw gezondheid dat u komt. Stel zorg niet onnodig uit en blijf niet rondlopen met klachten. Zorg is veilig in het Erasmus MC. Neem bij ongerustheid contact op met de desbetreffende polikliniek of afdeling. Wij zijn er om uw onzekerheden weg te nemen.

Mocht u er zich toch niet comfortabel bij voelen, dan kunt u de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos wijzigen. Gaat het om een behandeling of operatie, neemt u dan contact op met de desbetreffende afdeling.

Uw opname of behandeling in het Erasmus MC

U ontvangt persoonlijk bericht over uw opname of dagbehandeling in het ziekenhuis.  Het is niet nodig om hierover zelf  te bellen. Wij raden u aan om uw e-mail en telefoon in de gaten te houden als u binnenkort een geplande opname of dagbehandeling heeft.

We vragen iedereen om in gemeenschappelijke ruimtes een mondneusmasker te dragen. We zullen u tijdens uw opname dan ook vragen om een mondneusmasker te dragen als u uw kamer verlaat.
 
Na uw behandeling laten wij u mogelijk in een ander ziekenhuis of instelling verder herstellen. Dit doen wij om onze specialistische zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Zodat wij weer nieuwe patiënten kunnen opnemen. In onze folder ‘Overplaatsing na opname in het Erasmus MC’ leggen we u uit waarom dit nodig is en wat dat voor u kan betekenen. Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke maatregel.
 
Oncologische dagbehandeling en opname 
Oncologische (dag)behandelingen zoals chemotherapie of bestraling en geplande opnames gaan door zoals afgesproken. Als dit verandert, dan ontvangt u daarover persoonlijk bericht. 

Ik ben ongerust, met wie kan ik contact opnemen? 

Als u ongerust bent over uw bezoek naar het Erasmus MC, kunt u ons bellen met het centrale nummer (010) 704 0 704. Houd uw patiëntennummer bij de hand als u belt.

Overige maatregelen

Sommige specialismen, centra en poliklinieken hebben een eigen pagina met veelgestelde vragen rondom het coronavirus

Maatregelen voor u als bezoeker of begeleider

Registratie van bezoekers

Bezoekers van patiënten in de kliniek worden vanaf dinsdag 9 februari geregistreerd. Deze registratie is bedoeld om de aanscherping van de bezoekregels te controleren en handhaven. Bij de registratie worden niet meer gegevens gevraagd dan voor dit doel noodzakelijk is. De registratiegegevens worden aan het einde van de dag vernietigd.

Let op: Voor bezoekers van de afdelingen Longgeneeskunde (Rg-12), Hematologie (Nf-9, Ng-9 en Rg-9) en Systeemziekten (Rg-10) geldt een digitale registratie.

Sinds 22 april 2021  melden bezoekers van patiënten op de afdeling Longgeneeskunde (Rg-12) zich vooraf digitaal aan. Vanaf 14 juni geldt dit ook voor de afdelingen Hematologie (Nf-9, Ng-9 en Rg-9) en Systeemziekten (Ng-11 en Rg-10).  Deze registratie betreft een pilot.

De bezoekers voor deze afdelingen melden zich aan via digitale registratie. De gegevens die geregistreerd worden, kunnen gebruikt worden voor bron- en contactonderzoek.

De bewaartermijn is 2 weken. Na de digitale registratie ontvangt de bezoeker een e-mailbericht ter bevestiging. Deze bevestiging dient als toegangsbewijs tot het Erasmus MC.

Bezoekregels 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moet u zich aan een aantal maatregelen houden. Ook als u al (volledig) bent gevaccineerd. U kunt na vaccinatie mogelijk nog steeds besmet raken met het coronavirus of iemand anders besmetten. Houd u zich daarom aan de volgende maatregelen:

 • Bezoekers met COVID-klachten: kom niet naar het Erasmus MC, ook al zijn deze klachten minimaal en laat u testen.
 • Uw veiligheid en die van onze medewerkers zijn het allerbelangrijkste. Doe daarom de Corona vragentest voordat u naar het ziekenhuis komt.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook als u een opgenomen patiënt bezoekt.
 • Wij vragen iedereen van 13 jaar en ouder een eigen mondneusmasker of veiligheidsscherm (faceshield) te dragen bij het bezoek aan het Erasmus MC.
 • Houd altijd uw mondneusmasker op: ook in de wachtruimten, behandelkamers en patiëntenkamers. 
 • U mag uw mondneusmasker alleen kort afdoen om te eten en te drinken (op 1,5 meter).
 • Ouders van opgenomen kinderen dragen tijdens zorgmomenten een mondneusmasker.
 • Verlaat de patiëntenkamer zo min mogelijk, bezoek geen andere patiëntenkamer of patiëntgebonden ruimten op de afdeling, zoals een koffie/thee lounge. Verlaat na het bezoek het ziekenhuis zo snel mogelijk.
 • Uitzonderingen op de bezoekregels hoort u van onze medewerkers.Aparte bezoekregels gelden voor Erasmus MC-Sophia (zie onder)

Begeleiding bij afspraak polikliniek

 • Maximaal 1 begeleider per patiënt toegestaan.
 • Bent u te vroeg? Wacht dan in de centrale ruimte (het Plein of de Passage) waar u het ziekenhuis binnenkomt.

Bezoek aan kliniek

 • Maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag tussen 11.00 - 20.00 uur.
 • AD-gebouw (meerpersoonskamers) maximaal 1 bezoeker per patiënt tussen 11.00 - 20.00 uur volgens bezoekrooster.
 • Uitzondering: als de patiënt na 20.00 uur wordt ontslagen, mag het bezoek blijven tot na bezoektijd om de patiënt te begeleiden bij het ontslag.

Bezoek aan de intensive care (volwassenen)

 • Volg de bezoekregels van de afdeling.

Bezoek aan het Sophia Kinderziekenhuis

Bij begeleiding van een afspraak op de polikliniek: 

 • Maximaal 1 ouder of begeleider per kind toegestaan.
 • De andere ouder kan desgewenst via videobellen meekijken en –luisteren. 

Bij bezoek aan de kliniek (opname):

 • Bezoek van 2 ouders/verzorgers is toegestaan.
 • Van 18.00 - 20.00 uur en in het weekend: naast beide ouders maximaal 2 kinderen uit hetzelfde huishouden t/m 18 jaar toegestaan.

Bezoek Intensive care kinderen (ICK) en Intensive care neonatologie (ICN):

 • Volg de bezoekregels van de afdeling.

Blijven slapen in coronatijd
Na toestemming van de arts of verpleegkundige mag u bij uw naaste of zieke kind blijven slapen. Ook nu het coronavirus er is. Wij vragen u dan wel om iedere dag een vragenlijst in te vullen over uw eigen gezondheid. Omdat wij dit iedere dag opnieuw aan onze logees vragen, kunnen wij goed in de gaten houden of er iemand misschien verschijnselen van corona ontwikkelt. Wij doen dit voor de veiligheid van onze patiënten, en voor uw en onze gezondheid.

Informatie voor coronapatiënten

Uw opname als coronapatiënt

Als u bent opgenomen in het Erasmus MC en positief bent getest op het coronavirus (SARS-CoV-2 virus), dan wordt u in isolatie verpleegd. Dit is nodig voor uw eigen veiligheid en om besmetting van andere patiënten, bezoekers en zorgmedewerkers te voorkomen. Wij leggen u graag uit wat dat betekent.
 

Onze begeleiding bij uw herstel

Afhankelijk van uw klachten en uw eventuele opname op de intensive care zijn er verschillende herstelprogramma’s, zoals een fysiotherapeutisch herstelprogramma.

Heeft u na uw opname psychische klachten zoals spanning, angst, somberheid of concentratieproblemen? Wij geven u graag een aantal tips en adviezen hoe u daarmee om kunt gaan en waar u terecht kunt voor professionele hulp.

Instructievideo voor ex-coronapatiënten 

Heeft u een corona-infectie doorgemaakt en nog last van allerlei soorten klachten? En krijgt u geen professionele nazorg? Dan willen wij u met onderstaande video ondersteunen in het herstelproces. In deze video vindt u het volgende:
 • Twee longartsen geven u informatie over het herstel na een coronabesmetting.
 • De fysiotherapeut geeft u praktische handvaten om uw conditie en spierkracht weer op te bouwen.
 • De diëtist vertelt u welke voeding u helpt bij een goed herstel.

Uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen corona

Voor wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus en COVID-19 hebben we uw medische gegevens en lichaamsmateriaal hard nodig als u corona heeft (gehad). Dit zijn anonieme medische gegevens die niet direct herleidbaar zijn naar u. De gegevens zijn bijvoorbeeld röntgenfoto’s, scans, onderzoeksuitslagen en restweefsel.

We bewaren deze data onder willekeurige gekozen codenummers. Uw naam, geboortedatum en patiëntnummer vermelden we niet, om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. De gegevens blijven vertrouwelijk en worden beveiligd opgeslagen en niet langer bewaard dan nodig is voor dit onderzoek.

Bezwaar maken

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus en COVID-19. Als u bezwaar maakt, gebruiken wij uw gegevens en lichaamsmateriaal niet. /p>

Meer informatie

Meer informatie en het bezwaarformulier vindt u onder ‘Restmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

Patientenfolders over corona

Algemene informatie over het coronavirus

Over het coronavirus

Hoe verspreidt het coronavirus zich?

Het grootste risico voor overdracht van het nieuwe coronavirus is via druppels. Het is daarom heel erg belangrijk om te hoesten en te niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken.

Bacteriën en virussen (waaronder het nieuwe coronavirus) kunnen ook overgedragen worden via de handen. Daarom schudden onze zorgverleners tijdelijk geen handen. In het ziekenhuis zijn zorgmedewerkers erin getraind handhygiëne uit te voeren, dit voorkomt overdracht van bacteriën en virussen.

Voor overige informatie over het coronavirus verwijzen we u door naar de website van het RIVM.

Meer informatie?

Over de ontwikkelingen rondom het coronavirus SARS-CoV-2 zijn onderzoekers van het Erasmus MC veelvuldig in de media. Zie voor een greep uit de publiciteit ons media-overzicht. Op Amazing Erasmus MC vindt u achtergrondartikelen over de zorg en corona.
 

Het coronavirus en zwangeren, kinderen en mensen met een verminderde weerstand

Ik ben zwanger, loop ik extra risico?

Nee, we zien dat infectie met het coronavirus hetzelfde verloopt als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Het is voor de gezondheid van u en uw ongeboren kind wel belangrijk dat u naar controles en afspraken komt. Lees meer over zwangerschap en het coronavirus. 

Ik heb een verminderde weerstand, loop ik extra risico? 

Het risico op het krijgen van het coronavirus is voor u gelijk. Voor elke ziekte of aandoening is het verloop van een infectie met het coronavirus anders. Als u zich zorgen maakt over het coronavirus met uw aandoening of ziekte, raden wij u aan om contact op te nemen met uw behandelaar.

Het coronavirus en kanker 

In onze online informatiebijeenkomst voor kankerpatiënten vertellen wij u meer over de invloed van het coronavirus op de behandeling van kanker.

Het coronavirus en kinderen

Voor informatie over het coronavirus bij kinderen verwijzen wij u graag naar het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Het NVK heeft een document opgesteld waarin de belangrijkste vragen over kinderen en het coronavirus worden beantwoord. 

Ons onderzoek naar het coronavirus

In het Erasmus MC vindt baanbrekend onderzoek plaats om het coronavirus SARS-CoV-2 te bestrijden. Bijvoorbeeld onderzoek naar een effectief medicijn voor patiënten die getroffen zijn door het virus. We doen onderzoek naar (effecten van) vaccinaties en naar het gedrag van het virus zelf. Zo kunnen we de huidige uitbraak remmen en een nieuwe uitbraak voorkomen. Voor deze en andere onderzoeken is financiële steun van particulieren en bedrijven van groot belang. We waarderen elke bijdrage, groot of klein.

Meer weten over ons onderzoek naar het coronavirus en hoe u ons daarbij kunt helpen? Lees meer op onze actiesite.

Lees ook: