Voor verwijzers

Afspraken

Afspraken kunnen alleen gemaakt worden na verwijzing door huisarts of medisch specialist. Huisartsen kunnen de verwijzing via ZorgDomein doen.

Lees meer informatie op de pagina ZorgDomein.

Erasmus MC-Sophia

Alle verwijzingen worden door de kinderarts gescreend; de volgorde van binnenkomst is niet per se de volgorde van afspraak. Er is altijd ruimte voor spoedafspraken. U kunt een verwijsbrief naar ons faxen of mailen:

Team Verwijzersregistratie Sophia
Fax: 010-703 81 57
tvs@erasmusmc.nl

Erasmus MC Kanker Instituut

Door middel van onze digitale aanmeldformulieren kunt u snel en efficiënt uw patiënt aanmelden bij het Erasmus MC Kanker Instituut.

Algemene informatie

Algemene verwijsinformatie.

Beeldvormende diagnostiek.

Laboratoriumdiagnostiek.

Nieuwsbrief voor huisartsen.

Prijzen onderlinge dienstverlening. (De tarieven van handelingen die wij voor andere zorgverleners uitvoeren.)

Wachttijden.

Informatie per specialisme

Allergologie: Aanmeldformulier iAge (sneller af van koelmelkallergie)

Interne Oncologie: verwijsinformatie.

Kinderpsychiatrie: aanmeldformulier Adolescentenkliniek.

Kinderpsychiatrie: aanmeldformulier Kinderkliniek.

Klinische genetica: aanvraagformulieren.

Klinische genetica: verwijsinformatie.

Neurologie: richtlijnen neurologie, neuro-oncologie en kinderneurologie voor artsen.

Nucleaire geneeskunde: aanvraagformulier nucleair geneeskundige verrichtingen.

Psychiatrie: verwijsinformatie.

Melden van transmurale incidenten

In de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de keten gaat soms iets mis. Zoals een ontbrekende, onjuiste of onvolledige overdracht of andere zaken die niet goed verlopen in de ketenzorg. Een ongewenste situatie, omdat we graag zien dat onze verleende zorg aan de patiënt op een goede manier wordt vervolgd en vice versa. 

Ketenpartners, huisartsen en medisch specialisten van andere ziekenhuizen kunnen laagdrempelig signalen, problemen, klachten en incidenten melden bij afdeling externe zorgrelaties van het Erasmus MC. Melden kan per email via zorgrelaties@erasmusmc.nl en afdeling externe zorgrelaties zal dan contact met u opnemen. Vermeld in de email de aard van de klacht, signaal of incident en uw contactgegevens. Let er op dat u geen patiëntgegevens noteert.

Patient in spreekkamer met twee artsen