Jaarverslag en jaarrekening

Het belangrijkste wapenfeit van 2018 was vanzelfsprekend de verhuizing naar de nieuwbouw. Wij zijn trots op ons nieuwe gebouw en nemen u graag mee op een korte rondleiding.

Jaarverslag-Erasmus-MC-1200

Klaar voor de toekomst

Na een lange periode van ontwerpen, heien, (slopen en) bouwen en inrichten, was op 18 mei de grote verhuisdag naar de nieuwbouw. Met verhuiswagens en ambulances gingen patiënten en personeel van de Daniel van zuid naar noord. Patiënten uit het oude Dijkzigt en Thoraxcentrum werden rechtstreeks vanuit de oudbouw naar hun nieuwe afdeling gereden. Wij zijn trots op iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! Ons Nieuwe Erasmus MC is een feit, op 6 september 2018 bekroond met de officiële opening door Zijne Majesteit de Koning.

Het umc van de 21e  eeuw staat. Er zijn duurzame en innovatieve oplossingen bedacht voor patiënten, verpleging en artsen. De eenpersoonskamers bieden patiënten grote mate van autonomie en privacy. Bovendien is aan de zorg een nieuw elektronisch patiëntendossier gekoppeld. De zorg is voorbereid op de te verwachten toename van steeds ouder wordende patiënten met meerdere complexe aandoeningen tegelijkertijd.

Cijfers Nieuwbouw

Onderdeel  Aantallen
Aantal m2   207.000 m²
OK’s  39
Eénpersoonskamers  525
IC plaatsen  124
Laboratoria  15.000 m²
Radiotherapie bunkers  16
Dagbehandelingsplekken  94

Hoogtepunten 2018

  • Onderzoek onder zeilers van Team AkzoNobel tijdens de Volvo Ocean Race naar de invloed van het dag- en nachtritme.
  • Opening van Holland PTC, een poliklinisch centrum voor protonentherapie in Delft, opgericht door het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft.
  • Prof. dr. Marion Koopmans ontvangt in juli de NWO Stevinpremie voor haar onderzoek naar de overdracht van virussen van dieren op mensen (zoönosen), en op grootschalige verspreiding tussen mensen (outbreaks en pandemieën).
  • De nationale Traumadag op zaterdag 15 september 2018 trok 19.000 enthousiaste bezoekers.
  • Er is een centrum gekomen voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Hierin wordt nauw samengewerkt met Radboud umc.
  • Het Thoraxcentrum vierde het vijftig jarig bestaan.
  • Het aantal longtransplantaties is verdubbeld naar 34 dankzij het Ex vivo long perfusie (EVLP) programma. Voorbereidingen worden getroffen voor het getroffen voor het ex vivo hart perfusie (EVHP) programma.
  • In januari 2018 heeft Erasmus MC een AAA-rating ontvangen. Dit is de hoogst mogelijk rating en geeft aan dat Erasmus MC zeer kredietwaardig is.

Kerncijfers

   2018
Aantal opnames  31.923
Aantal verpleegdagen 203.855
Gemiddelde ligduur (in dagen) 6,4
Aantal polikliniekbezoeken 512.717
Transplantaties
382
Promoties 226
Wetenschappelijke publicaties
4.200
Aantal studenten
 3.695
Aantal medewerkers
15.298
72% vrouwen
28% mannen
Aantal vrijwilligers
426

Financieel

   2018 in miljoen €  t.o.v. 2017 in miljoen €
Segment Erasmus MC - Zorg   1.459,9  + 22,2
Segment Erasmus MC - O&O  268,6   +  8,5
Totaal bedrijfsopbrengsten  1.728,5  + 30,7
Positief resultaat   26,8  

Technisch umc

Technologie wordt een steeds belangrijker onderdeel bij al onze kerntaken. Slimme technologie is bovendien nodig om de zorg betaalbaar te houden. Wij streven ernaar het eerste technische umc van Nederland te zijn. Een intensievere samenwerking met de TU Delft maakt daar onderdeel van uit. 

Meer informatie