Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag 2019 geeft een overzicht van en een terugblik op 2019 en een voorzichtige vooruitblik op 2020. Er wordt onder andere teruggeblikt op het eerste volledige jaar in het nieuw gebouwde ziekenhuis. Maar ook op de financiële resultaten in 2019. Hieronder volgen enkele highlights.

Patiënt als partner

In 2019 heeft Erasmus MC geïnvesteerd in ‘de patiënt als partner’ en is de zogenoemde ‘waardegedreven zorg’ verder in de organisatie uitgerold.

Innovaties

Erasmus MC heeft de ambitie het eerste technische UMC van Nederland te worden. Intensieve samenwerking met de TU Delft en Erasmus Universiteit maakt daar onderdeel van uit. In 2019 zijn ontmoetingen gefaciliteerd tussen wetenschappers van de drie organisaties. Het bij elkaar brengen van technologie en data en deze delen met partners draagt bij aan het versnellen van innovaties en toepassingen in de gezondheidszorg.

Vitaliteit

Het jaar 2019 stond in het teken van vitaliteit van eigen medewerkers. Zo is onder andere geïnvesteerd in coaching van artsen en arts-assistenten, met als doel het versterken van de persoonlijke en professionele ontwikkeling maar ook het verminderen van stress en burn-out symptomen.

Duurzaamheid

Medio 2019 is het project ‘Een duurzaam Erasmus MC’ gestart. Over drie jaar wil Erasmus MC aantoonbaar en zichtbaar bijgedragen hebben aan het realiseren van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Samen met alle medewerkers en studenten gaat  Erasmus MC de uitdaging aan om de ‘CO2 footprint’ fors te verminderen. Zie ook het Duurzaamheidsverslag 2019 (pdf).

Bedrijfsvoering

Er zijn belangrijke stappen gezet om de bedrijfsvoering te verbeteren, oa verbetering van het elektronisch patiëntendossier.

Financieel

Het Erasmus MC heeft een gezonde financiële basis om te kunnen investeren in personeel, innovatie, ICT en huisvesting en om de belangrijkste externe financiële risico’s op te vangen. Het operationeel resultaat staat wel onder druk, mede als gevolg van de afspraken uit de cao en hogere pensioenpremies. Het resultaat in de gepubliceerde jaarrekening bedraagt in 2019 € 14,4 miljoen positief, bij een omzet van € 1.872,7 miljoen. In 2018 was het resultaat 26,8 miljoen.

Gevolgen corona

Het te verwachten effect van de COVID-19 crisis op het exploitatieresultaat, de ratio’s en de liquiditeit in het volgende verslagjaar 2020 is naar verwachting groot maar wel beheersbaar

Jaarverslag 2019

Meer informatie