Kwaliteit in het Erasmus MC

Patiënten beoordelen kwaliteit

Het Erasmus MC verbetert voortdurend de zorg- en dienstverlening. Ervaringen van patiënten zijn daarbij een belangrijke bron van informatie. Daarom vragen we patiënten regelmatig naar hun ervaringen met het Erasmus MC.

Betrouwbaar meten

Het is belangrijk dat patiëntervaringen op betrouwbare wijze worden gemeten. De zogeheten Consumer Quality Index (CQI) is hiervoor speciaal ontwikkeld. Deze vragenlijst wordt landelijk gebruikt en is samen met patiënten en patiëntenorganisaties opgesteld. De vragenlijst gaat over onderdelen die patiënten belangrijk vinden, zoals genoeg informatie krijgen over de behandeling, kunnen meebeslissen, voldoende privacy en een zo prettig mogelijk verblijf in het ziekenhuis.

Hoe werkt het?

Via het zelfstandige meetbureau MediQuest ontvangt een deel van onze patiënten thuis een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met de zorg- en dienstverlening. Het invullen van de vragenlijst doen de patiënten thuis op de computer. Voor patiënten zonder computer of internet is een vragenlijst op papier beschikbaar. Het versturen van de uitnodigingen gebeurt elk jaar in de tweede helft van mei.

Vragenlijst voor kinderen

Ook kinderen die in het Erasmus MC behandeld zijn, kunnen geselecteerd worden en een vragenlijst ontvangen. Ouders of verzorgers kunnen de vragenlijst samen met hun kind invullen. Vanaf 12 jaar mogen kinderen dit zelf doen.

Vertrouwelijk en vrijwillig

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op het bezoek of verblijf in het Erasmus MC. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Het Erasmus MC weet niet welke patiënt een vragenlijst heeft ontvangen of ingevuld.

Wat doen we met de resultaten?

Door de  resultaten van het onderzoek wordt ons duidelijk wat patiënten vinden. Geven artsen en verpleegkundigen goede uitleg over de ziekte en de behandeling? Voelt de patiënt zich veilig en comfortabel? Wat vindt de patiënt van de ontvangst en de bereikbaarheid? We gebruiken de resultaten om de zorg- en dienstverlening binnen onze organisatie te verbeteren.

Onderzoeksresultaten

Terug naar de pagina kwaliteit en veiligheid.