Missie en strategie

Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs.

Onze organisatie

Wij zijn het Erasmus MC

Wij zijn Erasmus MC’ers. Elke dag werken medewerkers, vrijwilligers en studenten met toewijding en passie aan alles waar het Erasmus MC voor staat. Wij werken aan veilige topzorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame aandoeningen of acute zorgbehoeften. Wij werken aan onderscheidend toponderwijs dat ambitieuze, nieuwsgierige en getalenteerde studenten aanspreekt en dat aansluit bij de zorg- en gezondheidsvraagstukken van morgen. En wij werken aan internationaal toonaangevend wetenschappelijk toponderzoek dat ziekten en aandoeningen helpt te begrijpen, te voorspellen, te behandelen en te voorkomen.

Wij zijn het Erasmus MC. Geworteld in Rotterdam, wereldstad en thuishaven. Het meest vooruitstrevende universitair medisch centrum van Nederland, vernieuwend en trendsettend. Spelend in de champions league van het internationaal wetenschappelijk onderzoek. Dit zijn én blijven vergt visie en ambitie, lef en vooral doorzettingsvermogen.

 

Onze missie en visie

Missie

Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs.

Visie

Het Erasmus MC is erkend leidend in innovaties voor gezondheid en zorg.

Onze kernwaarden

 • Verantwoordelijk
  Wij nemen verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af. Aan de patiënt en zijn naasten bijvoorbeeld, aan de mens met een zorgbehoefte, aan de student, aan de maatschappij én aan elkaar. Ons werk is zinvol: wij doen de juiste dingen en die doen we goed. Wij zijn professioneel en integer, maar tegelijkertijd ook open. We delen kennis en inzichten. Anderen mogen ons aanspreken op ons resultaat en gedrag. Of het nu gaat om het gedrag van de medewerkers van het Erasmus MC als individu, of op dat van onze organisatie als geheel.
 • Verbindend
  Verbinden is voor het Erasmus MC een manier om te verbeteren en te vernieuwen. Samen bereik je immers meer. Medewerkers zijn teamspelers die zich verbonden voelen met patiënten, studenten en het Erasmus MC. Ze zijn betrokken, geïnteresseerd en tonen inlevingsvermogen. Met partners, binnen en buiten onze organisatie, werken we samen op basis van vertrouwen en respect. Als Erasmus MC staan we midden in de samenleving. Met onze blik naar buiten staan we open voor vragen en wensen van de patiënt, de student en de maatschappij. Nu én in de toekomst.
 • Ondernemend
  Waar het Erasmus MC mogelijkheden ziet voor vernieuwing of verbetering, nemen we initiatief. Het Erasmus MC is initiatiefrijk: we signaleren kansen en anticiperen daarop. We wachten niet af, maar weten van aanpakken en kaarten dingen aan. Vol durf, ambitie en optimisme.

Onze strategie

Al sinds 2003 maakt het Erasmus MC een vijfjarenstrategie, genaamd Koers. In elke Koers maken we duidelijk welke ambities we hebben bij het verlenen van zorg aan patiënten, het geven van onderwijs en verzorgen van opleidingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek. In elk van deze kerntaken zetten we in op maatschappelijke impact en valorisatie van onze ideeën. Daarbij houden we rekening met ontwikkelingen in onze eigen organisatie en met de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Lees hier het strategiedocument.

Koers 23 - Technologie en Toewijding

Onze strategie voor de periode 2019-2023, Koers23, heeft als motto Technologie & Toewijding. Deze twee woorden drukken de essentie uit van waar het Erasmus MC zich voor inzet. Toewijding komt tot uitdrukking in de manier waarop Erasmus MC’ers hun werk doen. Aandacht voor onze patiënten en voor elkaar, bezieling voor het wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid bij onze studenten. En dit alles in een technologisch snel veranderende omgeving. Onze strategische ambities hebben raakvlakken met beide aspecten: mensen en technologie, zorg en innovaties, samenwerken en impact hebben.

Samen zorgen voor impact

Het Erasmus MC wil het verschil maken door zich in te zetten voor een gezonde samenleving onze regio én daarbuiten. Dat is onze maatschappelijke opdracht als universitair medisch centrum. In de komende jaren maken we het verschil door ons te richten op drie onderwerpen:

Positioneren als partner

Als Erasmus MC willen wij een gewaardeerde partner zijn. Vertrouwen, aandacht en respect voor elkaars inbreng en expertise zijn sleutelbegrippen. Dat geldt allereerst voor onze patiënten en hun naasten. Of het nu gaat om persoonsgerichte zorg of aandacht voor patiënten in ons onderwijs en onderzoek. In al onze kerntaken zien we de patiënt als partner.
Die gewaardeerde partner willen we ook zijn voor zorgaanbieders, overheden en andere partijen met wie wij samenwerken of gaan samenwerken. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij een positieve impact hebben op de gezondheid van burgers in de samenleving. In Rotterdam, maar ook daarbuiten. Die verantwoordelijkheid nemen we serieus. Daarom nemen  we het voortouw bij:

 • het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor onze patiënten;
 • het bevorderen van gezondheid van burgers;
 • het via wetenschappelijk onderzoek begrijpen, doorgronden, voorspellen, behandelen en voorkomen van ziekten en deze kennis actief delen
 • het opleiden van medische en zorgprofessionals op de juiste plek.

Onze partners zijn hierbij van cruciaal belang. Zij vinden in het Erasmus MC een partner die luistert, faciliteert, maar ook doorzettingskracht toont. Het is daarvoor ook belangrijk dat we ons mengen in het maatschappelijke en politieke debat over gezondheid en gezondheidszorg. En dat we bewust omgaan met schaarse collectieve financiële middelen om bij te dragen aan een toegankelijk, solidair en betaalbaar zorgstelsel.

Onderscheidend innoveren met inzet van technologie en data

Tegelijkertijd is een van de grootste nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg de opkomst van technologie, kunstmatige intelligentie, big data en robotica. Wij denken dat toekomstige grote innovaties in gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, geneeskunde, techniek en informatiewetenschappen elkaar raken (convergentie). Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het werk in de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs. Het is onze ambitie leidend en onderscheidend te zijn in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst door de inzet van technologie en data, en we spreken de ambitie uit het eerste technisch georiënteerde UMC van Nederland zijn.

De bijzondere omgeving waarin het Erasmus MC zich bevindt, creëert daarvoor de ideale omstandigheden. Allereerst is daar de stad Rotterdam met een in alle opzichten diverse bevolking, een stad met ambities op het gebied van Life Sciences & Health én de Rotterdamse mentaliteit van aanpakken. Daarnaast is er het grote en diverse achterland van Zuidwest-Nederland, met 4,5 miljoen inwoners, vele ziekenhuizen, drie universiteiten (Erasmus Universiteit Rotterdam, LUMC/Universiteit Leiden en TU Delft) en dochter Admiraal de Ruyterziekenhuis (ADRZ) in Zeeland. Tot slot is er de Europese Unie en de programma’s die vanuit Brussel worden geïnstigeerd en gesubsidieerd, en de rest van de wereld als het gaat om onze duurzame samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen.

Aandacht voor medewerker en organisatie

De onlosmakelijke verbinding tussen technologie en gezondheid is het menselijke aspect. Voor onze patiënten, studenten, en voor onze medewerkers en vrijwilligers. In het Erasmus MC werken we met toewijding, ongeacht de plek waar je werkt. Het is cruciaal dat Erasmus MC’ers vitaal én met plezier in het Erasmus MC werken én blijven werken. Daarom is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om oplossingen te vinden voor schaarser wordende zorgprofessionals. Dat doen we niet alleen in onze rol als zorgaanbieder en grootste werkgever van Rotterdam, maar ook in onze rol als innovator.

Lees meer in ons online magazine over Koers23.

Erasmus MC Hoofdingang avond