Onze resultaten

Onze resultaten

Het Erasmus MC verbetert steeds de zorg- en dienstverlening.  Uw ervaring als patiënt is daarbij een belangrijke bron van informatie. Daarom vragen wij patiënten regelmatig naar hun ervaringen met ons ziekenhuis.

Betrouwbaar meten

De patiëntervaringen meten wij op een betrouwbare manier. Dit doen we met de Consumer Quality Index (CQI). Deze methode is hiervoor speciaal ontwikkeld en is samen met patiënten en patiëntenorganisaties opgesteld. De Consumer Quality Index is een vragenlijst die landelijk wordt gebruikt. De vragen gaan over onderwerpen die patiënten belangrijk vinden, zoals:

  • genoeg informatie krijgen over een behandeling;
  • kunnen meebeslissen;
  • voldoende privacy;
  • een zo prettig mogelijk verblijf in het ziekenhuis.

Hoe werkt het?

Via het onafhankelijke meetbureau MediQuest krijgt een deel van onze patiënten thuis een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw ervaringen met de zorg- en dienstverlening in ons ziekenhuis. De patiënten die de vragenlijst ontvangen, zijn uitgekozen met een steekproef. U vult de vragenlijst thuis op de computer in. Heeft u geen computer of internet? Dan krijgt u een vragenlijst op papier. Wij versturen de uitnodigingen elk jaar in de tweede helft van mei.

Vragenlijst voor kinderen

Ook kinderen die in het Erasmus MC zijn behandeld, kunnen een vragenlijst krijgen. Ouders of verzorgers kunnen de vragenlijst samen met hun kind invullen. Vanaf 12 jaar mogen kinderen dit zelf doen.

Vertrouwelijk en vrijwillig

U doet vrijwillig mee aan het onderzoek. Het heeft geen enkele invloed op uw bezoek of verblijf in het Erasmus MC. Uw antwoorden verwerken wij anoniem. Het Erasmus MC weet niet welke patiënt een vragenlijst heeft ontvangen of ingevuld.

Wat doen wij met de resultaten?

Door deze vragenlijsten weten we beter wat patiënten vinden. Bijvoorbeeld of artsen en verpleegkundigen goede uitleg geven over de ziekte en de behandeling? Of de patiënt zich veilig en comfortabel voelt? En wat de patiënt vindt van de ontvangst en de bereikbaarheid? Wij gebruiken de resultaten om de zorg- en dienstverlening binnen onze organisatie te verbeteren.

Terug naar de pagina kwaliteit en veiligheid.