De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit Ernst Kuipers (voorzitter), David Voetelink (vice-voorzitter), Hans van Leeuwen (decaan en lid) en Joke Boonstra (lid). Op deze pagina stellen zij zich aan u voor.

Bestuur

Ernst Kuipers

Voorzitter Raad van Bestuur.

Even voorstellen

Ernst Kuipers is van origine Maag-Darm-Leverarts. Op 1 december 2012 is hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en sinds 15 maart 2013 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Opgeleid in Groningen, Enschede, Deventer en Amsterdam, heeft hij na zijn promotie enkele jaren in Nashville in de Verenigde Staten gewerkt.

In 2000 is hij benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd van het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten in het Erasmus MC en in 2006 eveneens tot afdelingshoofd van de Inwendige Geneeskunde. Hij is onder meer een drijvende kracht geweest achter de introductie van het Nationale Bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

De combinatie van academische vakinhoudelijke interesse en bestuurlijke ervaring in diverse internationale organisaties en commissies, geeft hem een brede, nationaal en internationaal georiënteerde blik, die essentieel is in zijn functie als bestuursvoorzitter.

Aan het woord

Het Erasmus MC is het grootste en meest veelzijdige universitair medisch centrum van Nederland. Het is fantastisch om hiervan bestuurder te mogen zijn.

Op het terrein van onderzoek zijn we internationaal toonaangevend, onze opleidingen scoren erg goed en binnen de patiëntenzorg richten we ons vooral op patiënten met hoogcomplexe problematiek die behoefte hebben aan topreferente en innovatieve medische zorg. En dit geldt niet alleen voor Nederlandse patiënten, wij behandelen ook patiënten uit het buitenland die deze complexe medische zorg nodig hebben.

Belangrijk voor deze patiënten, maar ook relevant voor onze Nederlandse patiënten, omdat we hiermee onze kwaliteit hoog en de zorg betaalbaar houden. Overigens kunnen we dit als Erasmus MC alleen maar doen samen met onze zorgpartners in de regio. Die samenwerking versterken en netwerken bouwen, daar zet ik me als bestuurder graag voor in.

Portefeuille

Nevenfuncties

Contact

U kunt het secretariaat van Ernst Kuipers bereiken via telefoonnummer (010) 703 46 81 of per e-mail

David Voetelink

Vice-voorzitter Raad van Bestuur.

Even voorstellen

David Voetelink is sinds 1 oktober 2013 lid van de Raad van Bestuur en CFO van het Erasmus MC. Sinds 1 september 2017 is hij Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij studeerde algemene economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed vervolgens zijn accountancy-opleiding bij het NIvRA. 

Na enkele jaren als docent, onderzoeker en in overheidsfuncties te hebben gewerkt, is Voetelink in 1981 als accountant bij KPMG gestart. In 1989 werd hij partner bij KPMG, waar hij verantwoordelijk was voor het kantoor in Apeldoorn. Vanaf 2000 was hij voorzitter van KPMG Health Care, waar hij actief was voor een groot aantal gezondheidszorg- en non-profitorganisaties. 

Zijn expertise ligt op het terrein van de financiële besturing van zorgorganisaties, veranderingsprocessen in  het financiële domein, professionaliseren van managementinformatie en financiering en beheersing van grote bouwprojecten. Deze ervaring kan hij buitengewoon goed inzetten bij het Erasmus MC.

Aan het woord

Ik vind het bijzonder om bestuurder te mogen zijn van een instituut als het Erasmus MC, dat internationaal in de top 20 staat en volop ambities heeft het nog beter te doen. De afgelopen jaren stonden in het teken van de nieuwbouw van en verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis.

Nu de verhuizing een feit is, is zet ik mij graag in om alle mogelijkheden die dit prachtige, nieuwe ziekenhuis biedt voor innovatieve patiëntenzorg optimaal te benutten.

Portefeuille

Nevenfuncties

Contact

U kunt het secretariaat van David Voetelink bereiken via telefoonnummer (010) 703 27 60 of per e-mail.

Hans van Leeuwen

Decaan en lid Raad van Bestuur.

Even voorstellen

Hans van Leeuwen is per 1 september 2017 benoemd tot decaan en lid Raad van bestuur van het Erasmus MC. Hij studeerde biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en in 1988 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Hij is hoogleraar in calcium- en botstofwisseling met specifieke aandacht voor regeneratieve geneeskunde en de betekenis van het skelet voor het immuunsysteem en metastase van kankercellen.

Hans van Leeuwen is in 1988 bij het Erasmus MC begonnen als staflid en onderzoeker op de afdeling Inwendige Geneeskunde. Hier heeft hij onder meer leiding gegeven aan een onderzoeksprogramma op het gebied van calcium en botstofwisseling en was hij hoofd van de laboratoria Inwendige Geneeskunde. In 2015 is hij benoemd tot pro-decaan en directeur Onderwijs en Onderzoek is hij per 1 september 2017 benoemd tot decaan en lid Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Aan het woord

We bevinden ons in een periode van grote veranderingen in de gezondheidszorg. De impact van technologische ontwikkelingen, ‘big data” en kunstmatige intelligentie op het wetenschappelijk onderzoek is niet te onderschatten, en dat geldt ook voor ons onderwijs en opleidingen. Focus, innovatie en synergie zijn sleutelwoorden, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van talenten die de toekomst vorm gaan geven. Ik vind het belangrijk dat wij als Erasmus MC niet alleen klaar zijn voor deze grote veranderingen, maar dat wij ook sturend zijn in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën. Daarbij waak ik ervoor de menselijke en sociaal-economische kant niet uit het oog te verliezen.

Contact

U kunt het secretariaat van Hans van Leeuwen bereiken via telefoonnummer (010) 703 50 60 of per e-mail.

Joke Boonstra

Lid Raad van Bestuur

Even voorstellen

Joke Boonstra is per 1 september 2017 benoemd tot lid Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Zij studeerde medische biologie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de opleiding klinische chemie in het LUMC en het Erasmus MC. Voordat zij startte als lid Raad van Bestuur, was zij directeur Zorg bij het IJsselland Ziekenhuis.

Joke Boonstra is sinds september 2017 lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Van 2013 tot 2017 was zij lid van de Raad van Bestuur van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, alwaar ze eerst werkzaam was als klinisch chemicus, hoofd van de laboratoria en directeur zorg.

Ze volgde haar opleiding tot klinisch chemicus in het LUMC, na een studie medische biologie aan de Universiteit van Amsterdam en een promotie in de transplantatie immunologie in het LUMC. Tot was 2010 Joke staflid en plaatsvervangend afdelingshoofd van de afdeling Klinische Chemie in het Erasmus MC. Zij volgde tevens opleidingen aan INSEAD business school in Fontainebleau en IMD business school in Lausanne. 

Aan het woord

Ons werk als Erasmus MC’ers is zeer betekenisvol. Op welke afdeling je ook werkt, of wat je functie ook is, iedereen draagt bij aan de missie van dit toonaangevende UMC, waarbij we staan voor een gezonde bevolking en excellente zorg voor onze patiënten door onderzoek en onderwijs. En daarbij hebben we geen last van gebrek aan ambitie. We bevinden ons niet alleen in het centrum van een mooie stad, we denken en werken ook vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel aan onze rol in de maatschappij, de regio en ver daarbuiten. Ik krijg daar energie van. We hebben een complexe maar mooie taak, en dat maakt mijn dag als bestuurder steeds weer uitdagend en interessant.

Contact

U kunt het secretariaat van Joke Boonstra bereiken via telefoonnummer (010) 703 34 20 of per e-mail.