Stafconvent

Het Stafconvent draagt bij aan de missie van het Erasmus MC. Het Erasmus MC richt op innovatie van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg. Het Stafconvent formuleert en realiseert vanuit haar professionele deskundigheid gezamenlijk ambities. In deze zin werkt het Stafconvent mee aan het besturen van het Erasmus MC.

Organisatie

Dagelijks Bestuur Stafconvent

Het Dagelijks Bestuur van het Stafconvent bestaat uit vier leden. De voorzitter, vicevoorzitter en twee themavoorzitters. Het Dagelijks Bestuur wordt bijgestaan door de secretaris van het Stafconvent.

 • Prof. dr. C.M.F. (Clemens) Dirven, voorzitter Dagelijks Bestuur.
  Clemens Dirven is tevens hoofd van de afdeling Neurochirurgie.
 • Dr. S.C.E. (Stephanie) Klein Nagelvoort-Schuit, vicevoorzitter Dagelijks Bestuur.
  Stephanie Klein Nagelvoort is tevens hoofd van de afdeling Inwendige geneeskunde.
 • Prof. dr. G.P. (Gabriel) Krestin, lid en themavoorzitter.
  Gabriel Krestin is tevens voorzitter van het thema Diagnostiek en Advies en afdelingshoofd Radiologie.
 • Prof. Dr. R. M.W. (Robert) Hofstra, lid van het Dagelijks Bestuur.
  Robert Hofstra is tevens afdelingshoofd van de afdeling Klinische Genetica en themavoorzitter van het thema Erasmus MC-Sophia.
 • Drs M.E. (Marijke) Kinkel, secretaris.
 • M. (Marlies) de Wit, secretaresse.

Bestuursleden van het Stafconvent

Bestuur Stafconvent

Het Bestuur Stafconvent wordt gevormd door de themavoorzitters met de voorzitter en vice-voorzitter van het Stafconvent. 

Leden Stafconvent

Het Stafconvent bestaat uit afdelingshoofden en stafleden met een vast dienstverband. Onder de stafleden vallen medische specialisten, gelijkgestelde beroepsbeoefenaren, universitair (hoofd) docenten en wetenschappelijk onderzoekers.

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier