Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen coronavirus

Hier vindt u meer informatie over onze maatregelen tegen het coronavirus. Ontdek ook wat er van u wordt verwacht, als u het ziekenhuis bezoekt. Want ook nu gaat de zorg gewoon door.

Veelgestelde vragen

Zorg gaat veilig door

Alle normale zorg in het Erasmus MC is hervat.

Alle specialismen in het Erasmus MC verlenen weer de normale zorg. Alle poliklinieken zijn weer open. Reguliere zorg en de coronazorg zijn veilig naast elkaar ingezet. Het Erasmus MC is en blijft veilig te bezoeken.

Onderstaande informatie geldt ook voor ouders van kinderen die bekend zijn bij het Erasmus MC-Sophia.

Is het veilig om naar het ziekenhuis te komen?

Het Erasmus MC is en blijft veilig te bezoeken. Zowel voor medewerkers als patiënten en bezoek zijn maatregelen genomen om besmetting te voorkomen:

 • We zorgen ervoor dat besmette patiënten gescheiden blijven van andere patiënten
 • Het ziekenhuis is zo ingericht dat patiënten en bezoekers op veilige afstand van elkaar kunnen blijven, ook in de wachtruimten.
 • We verdelen de afspraken over de dag, zodat er niet te veel patiënten op hetzelfde moment in het ziekenhuis zijn.

Ik heb een afspraak bij het Erasmus MC; kan ik komen?

U ontvangt persoonlijk bericht over uw afspraak in het ziekenhuis. Het is niet nodig om zelf over geplande afspraken te bellen. Wij raden u aan om uw e-mail en telefoon in de gaten te houden als u binnenkort een afspraak heeft.

Uw zorgverlener kan beslissen dat u een telefonische afspraak krijgt of een videoconsult. Zo houdt u toch direct en persoonlijk contact met uw zorgverlener, maar hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen voor uw zorg.

Krijgt u een uitnodiging om naar het spreekuur te komen, dan is het belangrijk voor uw gezondheid dat u komt. U krijgt 3 dagen vóór uw bezoek aan de polikliniek een sms met daarin het verzoek de corona vragentest op www.erasmusmc.nl te doen.  Heeft u klachten die lijken op een besmetting met het coronavirus, dan nemen we samen met u beschermende maatregelen.

 • Uw zorgverlener kan bijvoorbeeld besluiten uw afspraak uit te stellen als dat medisch verantwoord is.
 • Het kan ook zijn dat uw zorgverlener u eerst wilt laten testen op het coronavirus. 
 • Of u in een speciale isolatiekamer ontvangt en u tijdens uw bezoek een mondkapje draagt.

Kom niet naar het ziekenhuis zonder overleg met uw behandelaar als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, koorts, kortademigheid of hoesten. Heeft uw begeleider deze klachten, vraag dan iemand anders mee te gaan. Lukt dit niet? Overleg dan met uw behandelaar. Dat geldt ook voor kinderen en hun ouders/verzorgers.  

Gaat mijn opname of dagbehandeling door?

U ontvangt persoonlijk bericht over uw opname of dagbehandeling in het ziekenhuis.  Het is niet nodig om hierover zelf  te bellen. Wij raden u aan om uw e-mail en telefoon in de gaten te houden als u binnenkort een geplande opname of dagbehandeling heeft.

Oncologische dagbehandeling en opname

Oncologische (dag)behandelingen zoals chemotherapie of bestraling en geplande opnames gaan door zoals afgesproken. Als dit verandert, dan ontvangt u daarover persoonlijk bericht. 

Verloopt mijn afspraak of (dag)opname anders vanwege het coronavirus?

De veiligheid van u en onze medewerkers vinden wij het allerbelangrijkste. Daarom geldt het volgende:

 • Wij vragen u zo kort mogelijk van tevoren aanwezig te zijn.
 • Bent u te vroeg? Wacht dan in de centrale ruimte (het Plein of de Passage) waar u het ziekenhuis binnenkomt of in één van de restaurants (Garden, KADE80 en DOK10).
 • Er mag maximaal 1 persoon met u of uw kind mee.
 • Volg de snelste route naar uw afspraak en verlaat het ziekenhuis direct na afloop van uw bezoek.

In de spreek-/ behandelkamer

Zorgverleners geven u tijdelijk geen hand om overdracht van bacteriën en virussen te voorkomen. Alle zorgverleners zijn getraind in goede handhygiëne en worden al bij milde klachten getest op het coronavirus. Daarnaast  zorgen wij voor extra schoonmaak van spreek- en behandelkamers. Om u goede zorg te kunnen geven is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden tussen u en de zorgverlener. Met alle beschermende maatregelen zorgen we ervoor dat het risico van overdracht van het virus minimaal is. 

Wat kan ik zelf doen om verspreiding of besmetting te voorkomen?

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Wacht even op elkaar als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij de liften.
 • Geef geen hand.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep en raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
 • Hoest en/of nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik wegwerpzakdoeken of tissues.
 • Betaal contactloos bij het in- of uitrijden van de parkeergarage.

Ik heb griepachtige klachten, mag ik komen?

U krijgt 3 dagen vóór uw bezoek aan de polikliniek een sms met daarin het verzoek de corona vragentest op www.erasmusmc.nl te doen. Heeft u of uw kind op dat moment klachten die lijken op een besmetting met het coronavirus, dan nemen wij samen met u beschermende maatregelen. Kom niet naar het ziekenhuis zonder overleg met uw behandelaar als u klachten heeft zoals als neusverkoudheid, koorts, kortademigheid of hoesten.

Heeft uw begeleider deze klachten, vraag dan iemand anders mee te gaan. Lukt dit niet? Overleg dan met uw behandelaar. Dat geldt ook voor kinderen en hun ouders/verzorgers.

Ik wil mijn afspraak uitstellen, kan dat?

Wij vinden het belangrijk dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Uw zorgverlener bekijkt wat het beste is in uw situatie. Als hij of zij u uitnodigt voor het spreekuur of u oproept voor een(dag)opname, dan is het belangrijk voor uw gezondheid dat u komt. Stel zorg niet onnodig uit en blijf niet rondlopen met klachten. Zorg is veilig in het Erasmus MC. Neem bij ongerustheid contact op met de desbetreffende polikliniek of afdeling. Wij zijn er om uw onzekerheden weg te nemen.

Mocht u er zich toch niet comfortabel bij voelen, dan kunt u de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos wijzigen. Gaat het om een behandeling of operatie, neemt u dan contact op met de desbetreffende afdeling.

Stuurt het Erasmus MC patiënten van tevoren een vragenlijst over hun gezondheid? 

Wij sturen u vooraf geen vragenlijst over een mogelijke besmetting met het coronavirus. U krijgt 3 dagen vóór uw bezoek aan de polikliniek een sms met daarin het verzoek de corona vragentest op www.erasmusmc.nl te doen. Heeft u klachten die lijken op een besmetting met het coronavirus, dan nemen we samen met u beschermende maatregelen. Zie ook onder: Ik heb een afspraak bij het Erasmus MC, kan ik komen?

Moeten alle patiënten van het Erasmus MC nu getest worden op het coronavirus?

Op dit moment is dat niet nodig. 

Mag ik of mijn kind bezoek ontvangen?

Voor sommige afdelingen gelden aanvullende of afwijkende bezoekregels. Zie hiervoor de tekst onder 'Informatie voor bezoekers en begeleiders'.

Moet ik een mondneusmasker dragen in het Erasmus MC?

Op dit moment is dat niet nodig. Lees er meer over in ons nieuwsbericht.

Ik ben ongerust, met wie kan ik contact opnemen?

U kunt bellen met het centrale nummer 010 704 14 00. Houd uw patiëntennummer bij de hand als u belt.

Sommige specialismen, centra en poliklinieken hebben een eigen pagina met veelgestelde vragen rondom het coronavirus.

Wat betekent het coronavirus voor mij/mijn kind als patiënt?

Ik ben zwanger, loop ik extra risico?

Nee, we zien dat infectie met het coronavirus hetzelfde verloopt als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Het is voor de gezondheid van u en uw ongeboren kind wel belangrijk dat u naar controles en afspraken komt. Lees meer over zwangerschap en het coronavirus.

Ik ben immuun gecompromitteerd/heb een verminderde weerstand, heb ik meer risico het coronavirus op te lopen?

Nee, het risico op het krijgen van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) is gelijk.

Hoe ziek worden kinderen van het coronavirus?

Hiervoor verwijzen wij u graag naar het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De NVK heeft een document opgesteld waarin de belangrijkste vragen over kinderen en het coronavirus worden beantwoord.

Mijn kind heeft een chronische ziekte, geeft dit extra risico?

Hiervoor verwijzen wij u graag naar het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Kan mijn kind veilig naar school?

Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Wat betekent het coronavirus voor mij als kankerpatiënt?

In onze online informatiebijeenkomst voor kankerpatiënten vertellen wij u meer over de invloed van het coronavirus op de behandeling van kanker.

Meer informatie

Sommige specialismen, centra en poliklinieken hebben een eigen pagina met veelgestelde vragen rondom het coronavirus

Informatie voor bezoekers en begeleiders

Bezoekregels

Begeleiding bij afspraak polikliniek of dagbehandeling:

 • maximaal 1 begeleider per patiënt toegestaan.

Bent u te vroeg? Wacht dan in de centrale ruimte (het Plein of de Passage) waar u het ziekenhuis binnenkomt of in één van de restaurants (Garden, KADE80 en DOK10.

Bezoek aan kliniek:

 • tot 18.00 uur maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag 
 • 18.00 - 21.00 uur (ma t/m vr) en in weekend maximaal 2 bezoekers per patiënt per dag
 •  AD-gebouw (meerpersoonskamers) maximaal 1 bezoeker per patiënt volgens bezoekrooster

Bezoekregels Sophia Kinderziekenhuis

Bij begeleiding van een afspraak op de polikliniek:

 • Maximaal 1 ouder of begeleider per kind toegestaan.

Bij bezoek aan de dagbehandeling:

 • Maximaal 2 bezoekers toegestaan, inclusief ouders.

Bij bezoek aan de kliniek (opname)

 • Tot 18.00 uur: alléén bezoek van beide ouders toegestaan.
 • Van 18.00 - tot 21.00 uur (ma t/m vr) en in het weekend: maximaal 2 bezoekers toegestaan, inclusief ouders.
Uitzonderingen op de bezoekregels hoort u van onze medewerkers.

 

Restaurants en winkels

De restaurants en winkels in het Erasmus MC hebben aangepaste openingstijden. Zie de pagina Voorzieningen voor de actuele openingstijden. 

Veelgestelde vragen van bezoekers

Een van mijn naasten ligt in het Erasmus MC, loopt hij/zij nu risico op blootstelling aan het coronavirus? 

De COVID-19 patiënten in het Erasmus MC liggen in isolatie en de medewerkers die positief getest zijn zitten in thuisisolatie. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat zij de besmetting in het ziekenhuis hebben opgelopen. Waar nodig controleren medewerkers zichzelf op koorts en andere klachten. 


Moet ik beschermende kleding aan? 

U hoeft u in principe geen beschermende kleding aan. Behalve als u op bezoek komt bij een naaste die positief getest is op SARS-CoV-2. Deze kleding en de bijbehorende instructieposter is aanwezig op de afdeling. U kunt alleen na overleg met de behandelaar van uw naaste op bezoek komen.

 

Informatie voor coronapatiënten

Hoe verloopt mijn opname als coronapatiënt?

Als u bent opgenomen in het Erasmus MC en positief bent getest op het coronavirus (SARS-CoV-2 virus), dan wordt u in isolatie verpleegd. Dit is nodig voor uw eigen veiligheid en om besmetting van andere patiënten, bezoekers en zorgmedewerkers te voorkomen. Wij leggen u graag uit wat dat betekent.

Wat zijn de gevolgen van een coronabesmetting op lange termijn?

Het verloop van COVID-19 verschilt per persoon. Tot op heden is niet precies bekend wat de (langetermijn)effecten zijn van COVID-19 op het lichaam.

Hoe word ik begeleid bij mijn herstel?

Afhankelijk van uw klachten en uw eventuele opname op de intensive care zijn er verschillende herstelprogramma’s, zoals een fysiotherapeutisch herstelprogramma.

Heeft u na uw opname psychische klachten zoals spanning, angst, somberheid of concentratieproblemen? Wij geven u graag een aantal tips en adviezen hoe u daarmee om kunt gaan en waar u terecht kunt voor professionele hulp.

Uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen corona

In het Erasmus MC werken artsen en onderzoekers er hard aan om meer te leren van het coronavirus en de ziekte COVID-19 die het virus veroorzaakt. We werken hiervoor ook samen met instellingen en organisaties buiten Nederland en Europa.

Voor wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus en COVID-19 zijn (niet direct herleidbare) medische gegevens (inclusief eventuele radiologische beelden als röntgenfoto's en scans) en lichaamsmateriaal (restweefsel) nodig van patiënten met (een vermoeden op) COVID-19. Deze bewaren wij onder een willekeurig gekozen codenummer. Namen van patiënten, geboortedata en patiëntnummers zijn niet vermeld om de privacy zoveel mogelijk te beschermen. De gegevens blijven vertrouwelijk en worden beveiligd opgeslagen en niet langer bewaard dan nodig is voor dit onderzoek.

Bezwaar maken
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus en COVID-19. Als u bezwaar maakt, gebruiken wij uw gegevens en lichaamsmateriaal hiervoor niet. 
 
Meer informatie
Meer informatie en het bezwaarformulier vindt u onder ‘Restmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

 

Over het coronavirus

Hoe verspreidt het coronavirus zich?

Het grootste risico voor overdracht van het nieuwe coronavirus is via druppels. Het is daarom heel erg belangrijk om te hoesten en te niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken.

Bacteriën en virussen (waaronder het nieuwe coronavirus) kunnen ook overgedragen worden via de handen. Daarom schudden onze zorgverleners tijdelijk geen handen. In het ziekenhuis zijn zorgmedewerkers erin getraind handhygiëne uit te voeren, dit voorkomt overdracht van bacteriën en virussen.

Ik wil mij laten testen op het (SARS-CoV-2) virus bij het Erasmus MC. Kan dat?

Nee, u kunt zich niet laten testen in het Erasmus MC. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid en/of koorts) getest worden bij de GGD op verschillende externe testlocaties. Mensen die ernstig ziek zijn, worden thuis getest.

Ga naar de website van GGD Rotterdam-Rijnmond voor meer informatie en/of het maken van een afspraak:

Ik heb griepachtige klachten (verkouden, koorts, hoesten), heb ik nu het nieuwe coronavirus?

Hiervoor verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Meer informatie?

Over de ontwikkelingen rondom het coronavirus SARS-CoV-2 zijn onderzoekers van het Erasmus MC veelvuldig in de media. Zie voor een greep uit de publiciteit ons nieuwsbericht.

Op Amazing Erasmus MC vindt u achtergrondartikelen over de zorg en corona. 

Instructievideo voor ex-covid-patiënten

Heeft u een corona-infectie doorgemaakt en nog last van allerlei soorten klachten? En krijgt u geen professionele nazorg? Dan willen wij u met onderstaande video ondersteunen in het herstelproces. In de video geven twee longartsen informatie over het herstel na een coronabesmetting. Daarnaast geeft de fysiotherapeut praktische handvaten om uw conditie en spierkracht weer op te bouwen. Ten slotte vertelt de diëtist welke voeding u helpt bij een goed herstel.