Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Over het Erasmus MC-Sophia

Samenzorg voor ouders en kind.

Alle kinderspecialismen onder één dak

Het Erasmus MC-Sophia heeft alles in huis om uw kind de beste zorg te bieden. Het is een innovatief kinderziekenhuis, dat al meer dan 150 jaar bestaat. Alle specialismen op het gebied van kindergeneeskunde, chirurgie en kinderpsychiatrie zijn aanwezig. Ook zijn de afdelingen Verloskunde en Gynaecologie, Klinische Genetica en Urologie aanwezig in en onderdeel van het Erasmus MC-Sophia. 

De kennis van alle vakgebieden in het kinderziekenhuis komt samen in vier speerpunten: het Kinderthoraxcentrum, het Kinderhersencentrum, het Centrum voor Zeldzame ziekten en het Centrum voor reproductieve, foetale en neonatale geneeskunde.

Onze artsen werken hecht samen in teams (multidisciplinair). Ze behandelen kinderen naar de laatste inzichten, in samenspraak met de ouders. Voor onze kennis en ervaring op het gebied van zeldzame aandoeningen voldoen we aan de door de EU gestelde normen en zijn we erkend door het ministerie van VWS. Al het wetenschappelijk onderzoek staat in het teken van gezond worden en gezond opgroeien.
EEG in het Erasmus MC-Sophia

De zorg begint bij het prille begin en loopt door tot de jongvolwassenheid. Een kind kan hier ook echt kind zijn. Er is volop ruimte voor afleiding en plezier, met Sophia TV en optredens van bekende artiesten.

In het Erasmus MC-Sophia leveren dag en nacht meer dan 2.000 medewerkers topzorg aan kinderen en hun ouders. Centraal daarin staat de passie en bevlogenheid van onze medewerkers en de hoge kwaliteit en veiligheid van hun zorgverlening. Ieder mens, ieder kind - ziek, gezond of gezond met een handicap - heeft recht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.

Dat is waar het Erasmus MC-Sophia al jaren voor staat. Hier ligt onze passie en hierop is onze zorgverlening ook voor de toekomst ingericht. Als grootste academische kinderziekenhuis van Nederland wil het Erasmus MC-Sophia ook in de komende decennia een top-5 positie binnen Europa innemen. Samen hebben we de ambitie een topklinisch ziekenhuis te zijn en te blijven, waarin de 3 academische functies - Patiëntenzorg, Onderzoek en Onderwijs - optimaal worden uitgeoefend.

De organisatie

Het Erasmus MC-Sophia is het kinderziekenhuis van het Erasmus MC. Het Erasmus MC is het grootste academische ziekenhuis van Nederland. 

Het Erasmus MC is georganiseerd in thema's. Deze thema's dragen zorg voor de belangrijkste functies van het Erasmus MC. Zo draagt het thema Sophia zorg voor het Erasmus MC-Sophia. Het thema Sophia wordt gevormd door de afdelingen Kinderpsychiatrie, Kinderchirurgie, Kindergeneeskunde, Verloskunde en Gynaecologie, Klinisch Genetica en Urologie.

De kennis van alle vakgebieden in het kinderziekenhuis komt samen in vier speerpunten: het Kinderthoraxcentrum, het Kinderhersencentrum, het Centrum voor Zeldzame ziekten en het Centrum voor reproductieve, foetale en neonatale geneeskunde.

Samenzorg

In ons ziekenhuis staat de beste zorg voor een kind voorop. Dit betekent dat wij de nieuwste diagnostiek en behandeling combineren met aandacht voor iedere patiënt en zijn familie. Een kind is tenslotte onlosmakelijk verbonden met zijn gezin en ieder gezin is uniek in zijn waarden en behoeften. Wij noemen deze gezinsgeïntegreerde zorg: Samenzorg.

Een kind en zijn ouders zijn bij ons actief betrokken bij de zorg, waarbij zij gelijkwaardige partners in de behandeling zijn. Dat kan natuurlijk alleen als wij eerlijke en volledige informatie geven. Door naar elkaar te luisteren en met ieders unieke inbreng maken we de zorg zo veilig en op maat als mogelijk.

Op veel afdelingen kunnen kind en ouders deel nemen aan de dagelijkse artsenvisite, het ‘Samenzorg overleg’, waarin de plannen voor de komende dagen afgesproken worden. Samen zorgen we voor de meest passende behandeling.

Wij stimuleren het gezin om deel te nemen aan de zorg voor hun kind en vinden het belangrijk dat een gezin zoveel mogelijk ‘normaal’ kan functioneren. Dit is de beste voorbereiding voor het dagelijks leven na ontslag uit het ziekenhuis.

Ouderadviesraad

Ouders helpen ons verder te verbeteren in de Ouderadviesraad en -commissies. Zij denken mee en adviseren ons over onderwerpen op het gebied van patiëntenzorg, kwaliteit & veiligheid, communicatie en nieuwbouw en hebben een actieve rol in diverse onderwijs- en opleidingsmomenten.

Ga naar de homepage van het Erasmus MC-Sophia.

Logo of ECHO, the European Children's Hospitals Organisation
Erasmus MC-Sophia is lid van ECHO (European Children's Hospitals Organisation).