Sophia Kinderziekenhuis

Kliniek

Adolescentenpsychiatrie

Wanneer: De jongeren zijn 24/7 opgenomen. De opname duurt gemiddeld drie maanden.
Locatie: De Adolescentenkliniek is gelegen in het Dp-gebouw op de 2e etage.
Telefoon: (010) 703 45 51

We observeren en behandelen jongeren van 12 tot 21 jaar, voor wie crisisinterventie, intensieve psychiatrische observatie of kortdurende klinische psychiatrische behandeling noodzakelijk is.

Over

Wat gaan we doen?

Wanneer komt u hier?

De Adolescentenkliniek neemt jongeren op:

  • met complexe psychiatrische problematiek in combinatie met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK);
  • die vastlopen op verschillende ontwikkelingsdomeinen of ernstig ziek zijn;
  • die derdelijnszorg nodig hebben bij vastgelopen diagnostiek en behandeling;
  • die eetstoornissen met ondergewicht hebben (onder andere anorexia nervosa);
  • met SOLK, zoals conversie en somatoforme stoornissen;
  • met invaliderende psychiatrische symptomen bij somatische ziekten, bijvoorbeeld (ernstig) ontregelde diabetes mellitus, status na harttransplantatie, stapelingsziekten of stofwisselingsziekten.

Wat gaan we doen?

Het betreft een klinische opname voor diagnostiek- en behandeltrajecten voor gemiddeld drie maanden. Verlenging op medische gronden is mogelijk tot zes maanden. 
Gedurende de opname volgt de jongere verschillende vaktherapieën en gaat naar school, in overleg met de eigen thuisschool. Ook zijn er individuele therapieën en gezins- en/of oudergesprekken. Voor meer informatie kunt u onze uitgebreide informatiefolder opvragen bij het secretariaat.

Onderzoek & Diagnose

Observatie op de groep, psychiatrisch onderzoek, eventueel psychologisch onderzoek, lichamelijk onderzoek, ontwikkelingsanamnese, gezinsgesprekken, vaktherapieën. Daarnaast kunnen we fysiotherapie, diëtetiek en ergotherapie inzetten. Voor een aantal onderzoeken is het mogelijk dat we het hele gezin uitnodigen.

Onze begeleiding

Ons team bestaat uit verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners, een kinderpsychiater, gz-psychologen, psychotherapeuten, neuropsychologen, een beeldend therapeut, een psychomotorisch therapeut, educatief therapeuten en secretaresses. Indien dit nodig is, komen de diëtiste en de fysiotherapeut op de kliniek. We werken ook samen met de kinderartsen en kinderneurologen uit het Erasmus MC–Sophia.

Op bezoek

De bezoektijden op de gesloten groep de Werf zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 18.45-20.00 uur.
Op zaterdag en zondag ook van 14.00-16.00 uur.

De bezoektijden op de open groep de Loods zijn:
Dinsdag, woensdag en donderdag van 18.45-20.00 uur.

Bezoektijden zijn voor ouders, broertjes en zusjes maar in overleg kunnen andere familieleden of vrienden op bezoek komen op de bezoekmomenten.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Contactformulier
Checklist

Komt uw kind binnenkort bij ons voor een onderzoek?

Wat kunt u verwachten? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor