Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
specialism
Specialisme

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Onze kinder- en jeugdpsychiaters bieden zorg aan kinderen en jongeren met ingewikkelde psychiatrische aandoeningen.

Over dit specialisme

Wat we doen

Wat is dit specialisme?

Onze specialisten van kinder- en jeugdpsychiatrie behandelen kinderen en jongeren met psychiatrische aandoeningen, zoals ADHD, autisme, depressie of psychose. Door deze aandoeningen verloopt de ontwikkeling niet vanzelfsprekend en is het soms heel moeilijk naar school te gaan of aan sport te doen.

Binnen ons specialisme werken gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiaters en kinderpsychologen altijd samen.

Wat willen we bereiken?

Voor de beste zorg aan onze patiënten met ernstige en ingewikkelde kinder- en jeugdpsychiatrie is soms goed onderzoek met adviezen voldoende, maar (uitgebreide) behandeling kan ook nodig zijn. Wij bieden alle soorten zorg, tussentijds verwijzen is niet vaak nodig.

Samenwerking met andere zorginstellingen in de regio of in het land vinden we belangrijk. Ook stemmen we de zorg af met de andere universitaire medische centra in het land.

Waarom naar het Erasmus MC Sophia?

Onze specialisten hebben veel ervaring in ingewikkelde kinder- en jeugdpsychiatrie. Als onderzoek en behandeling ergens anders niet voldoende duidelijkheid of effect hebben opgeleverd, kan met ons overlegd worden.

We zetten altijd multidisciplinair onderzoek en behandeling in, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Als wij uw kind bij ons opnemen, is aangepast onderwijs onderdeel van de behandeling.

Aandoeningen die we behandelen en/of diagnosticeren

Wij zijn er voor kinderen en jongeren met ingewikkelde psychiatrie, zoals

  • Ernstige angststoornissen en dwangstoornissen.
  • Autismespectrumstoornissen.
  • ADHD.
  • Somatisch (fysieke) onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK).
  • Ernstige ontwikkelingsproblemen bij zeer jonge kinderen of van ouders met psychiatrische aandoeningen.

Voor onderzoek en behandeling bij ons moet er meestal sprake zijn van een combinatie van psychiatrische aandoeningen met lichamelijke klachten/ziekten of oorzaken.

Aandoeningen

Binnen het specialisme kinder - en jeugdpsychiatrie zijn wij betrokken bij meerdere aandoeningen. U kunt per aandoening meer informatie vinden door erop te klikken.

Angelman syndroom

Anorexia nervosa

Bipolaire stoornis

Depressie

Eetstoornissen met vermagering

Psychose

Tubereuze Sclerose Complex (TSC)

Wetenschappelijk onderzoek

  • Social Spectrum Study, Brave en Special X - voor kinderen met een psychiatrische aandoening, zoals autisme, angststoornis, eetstoornis of manisch-depressiviteit.
  • Psychiatrische epidemiologie, met andere woorden de studie van het voorkomen en de verspreiding van psychiatrische ziekten onder de bevolking.
  • Generation R: deze onderzoeksgroep onderzoekt gedrag en leervermogen.

Onze polikliniek(en)

Klinieken

Familie-adviescommissie

Wij zijn ervan overtuigd dat de beste zorg in het Erasmus MC Sophia tot stand komt als we niet alleen samenwerken met zorgprofessionals, maar juist ook met het kind en zijn familie. Daarom betrekken we u en uw kind bij de directe zorg voor uw kind en bij het maken van keuzes in de behandeling. Dit noemen we Samenzorg. We vormen met elkaar een team, met allemaal een gelijke inbreng. Samenzorg zie je op veel plekken in ons ziekenhuis terug. We hebben bijvoorbeeld een Kinderadviesraad, Familieadviesraad en familieadvies-commissies op alle afdelingen. 

De afdeling Kinder en Jeugdpsychiatrie/psychologie (KJPP) heeft ook een familie-adviescommissie. In deze commissie werken ouders, familie en medewerkers samen aan belangrijke onderwerpen om de zorg en kwaliteit van onze afdeling te verbeteren. Momenteel bestaat onze commissie uit vier ouders en twee medewerkers. Zij zetten zich onder andere in voor een verbetering van de samenwerking binnen en tussen units van de KJPP. Ze organiseren activiteiten die nodig zijn voor die verbeteringen en zorgen voor een betere afstemming van de zorg op de persoonlijke behoeften van patiënten en hun familie. Van elke familie-adviescommissie is één lid ook onderdeel van de Familieadviesraad, zodat kennis en ervaring binnen alle raden en commissies wordt gedeeld. 

De familie-adviescommissie van de KJPP is altijd op zoek naar nieuwe leden, zodat wij nóg meer kunnen bereiken. Bent u enthousiast geworden om mee te doen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar onze familie-adviescommissie.

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier
wizard_link

Komt u hier voor een eerste bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor