Toegankelijkheid

Onze ambitie: een toegankelijke website voor iedereen.

Voor iedereen

De informatie op de Erasmus MC website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom besteden we steeds meer aandacht aan toegankelijkheid.

Het Erasmus MC wil uiteindelijk zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Dit einddoel willen we stapsgewijs gaan bereiken.

Onze aanpak

We zullen continu blijven werken aan een toegankelijke(re) website door uitgebreid met gebruikers te testen, door te leren over toegankelijkheid en door onze schrijfwijzer, richtlijnen en werkwijze steeds verder aan te scherpen.

Bij de ontwikkeling van deze website was en is aandacht voor de volgende elementen van een toegankelijke website:

 • Ontwerp.
  De ontwerper van de website heeft als opdracht gekregen de website te ontwerpen en te bouwen volgens de WCAG2.0 A norm en waar mogelijk AA. Om de leesbaarheid van de pagina's te optimaliseren is er een contrastknop toegevoegd.
 • Contentmanagement systeem (CMS).
  Voor deze publieke website gebruikt het Erasmus MC het CMS Sitecore. Middels dit CMS kunnen wij de toegankelijkheid van de website zoveel mogelijk optimaliseren.
 • Taalniveau.
  De webredactie van deze site heeft geprobeerd alle teksten zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te schrijven volgens taalniveau B1. Dat is een niveau dat de meeste mensen kunnen begrijpen. Vanwege het academische karakter van onze organisatie is dit niet altijd even goed mogelijk, maar we blijven het genoemde taalniveau zoveel mogelijk nastreven. Met name op het gebied van patiëntenzorg.
 • Structuur.
  Op deze website wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een duidelijke pagina-opmaak: een duidelijke titel en een heldere en scanbare structuur. Mede door het gebruik van headings en duidelijk opgemaakte lijsten.
 • Afbeeldingen.
  Ook wat betreft afbeeldingen proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de toegankelijkheidseisen. Zo zetten we geen teksten in afbeeldingen en maken we zoveel mogelijk gebruik van de voorzieningen van het huidige CMS (bijv. voor alt-teksten).
 • Video's.
  Onze video's zijn helaas nog niet altijd voorzien van ondertiteling. Ook hierin willen wij komende maanden en jaren een verbeterslag maken.
 • Webformulieren.
  Op onze website maken we zo veel mogelijk gebruik van eenvoudige, toegankelijke webformulieren. Onder andere door gebruik te maken van duidelijke labels, invoervelden en foutmeldingen.
 • Documenten.
  Op onze website maken we zo min mogelijk gebruik van documenten en als we dat doen gebruiken we uitsluitend pdf's. Het kan nog voorkomen dat er een niet-toegankelijke pdf wordt gebruikt.

Garantie

Ondanks onze ambitie en inspanningen kunnen wij helaas nog geen volledig toegankelijke website garanderen. Er valt nog veel te leren en te optimaliseren. Dat is iets wat we in ieder geval wél al kunnen garanderen: dat we hard zullen blijven werken aan onze ambitie van een toegankelijke website voor iedereen. Daar kunnen we ook zeker de feedback en suggesties van websitebezoekers bij gebruiken.

Wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt of loopt u op onze website tegen andere problemen met toegankelijkheid aan of heeft u suggesties hierover? Laat het ons dan weten via ons feedbackformulier.