target menu
 

Vakgebied Nanobiology

Het onderzoeksterrein van de nanobiology is in snelle ontwikkeling en brengt veranderingen die spoedig van invloed zullen zijn op onze samenleving – in de geneeskunde en daarbuiten. Via deze opleiding kun je dus echt een bijdrage leveren aan de samenleving.

Waarom nanobiology?

  • omdat de technologie voor biologie op nanoniveau nog maar heel kort bestaat
  • zodat jij als onderzoeker onontgonnen terrein betreedt
  • op het spannende grensvlak van natuurkunde en biologie
  • in twee instituten van wereldniveau in Delft en Rotterdam
  • de gelegenheid om met zeer geavanceerde onderzoeksfaciliteiten te werken
  • in een stimulerende internationale omgeving
  • Nanobiology in context
  • Biologie en bio-informatica worden gekenmerkt door snelle vooruitgang op internationaal niveau. Dit geldt ook voor biomedische en biofysische technologie. We kunnen verwachten dat er nieuwe methoden komen die zorgen voor een diepere kennis van de fundamentele mechanismen die op het niveau van de molecuul en de cel van invloed zijn op gezondheid en ziekte.

De bacheloropleiding Nanobiology biedt de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn voor de beschrijving en verdere bestudering van de complexiteit van levende systemen. Dit gebeurt op een kwantitatieve manier, op basis van de grondbeginselen van de natuurkunde. Het onderzoeksterrein van de nanobiologie is in snelle ontwikkeling en brengt veranderingen die spoedig van invloed zullen zijn op onze samenleving – in de geneeskunde en daarbuiten. Via deze opleiding kun je dus echt een bijdrage leveren aan de samenleving.