target menu
... / ... / Over de organisatie / Kwaliteitszorg in het Erasmus MC
 

Kwaliteitszorg in het Erasmus MC

Keurmerk van het NIAZ
Kwalitatief goede zorg bieden zit in ons DNA. We doen er veel aan om het niveau van patiëntenzorg en patiëntveiligheid zo hoog mogelijk te houden. Het Erasmus MC voert daarom zelf interne controles uit, en hecht ook veel waarde aan het externe keurmerk van het NIAZ.

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) controleert regelmatig of het Erasmus MC nog aan de hoge kwaliteitseisen voldoet. In september 2016 is het Erasmus MC voor het laatst beoordeeld door het NIAZ.  Auditoren,  deskundigen die bij andere zorginstellingen werken, bezochten het Erasmus MC en hebben getoetst of de werkafspraken en procedures goed worden toegepast. Bijvoorbeeld over het toedienen van medicijnen of het omgaan met medische apparatuur. Het auditteam heeft niet alleen een sterk verbeterde kwaliteit vastgesteld, maar ook een heel goed kwaliteitssysteem.

Het Erasmus MC heeft zijn accreditatiestatus behouden. Met ingang van 1 februari 2017 tot 1 maart 2021 is het Erasmus MC opnieuw geaccrediteerd. Een volgend auditbezoek zal plaatsvinden in september 2020.

De toekenning van de NIAZ-accreditatie is een extra stimulans bij het verder ontwikkelen van kwaliteitsbeleid. Centraal staat altijd de vraag hoe de patiënt de best mogelijke zorg krijgt.

Eigen controles
Het is vanzelfsprekend om kwaliteit extern te laten toetsen, maar we voeren natuurlijk ook regelmatig zélf interne controles uit. Een voorbeeld hiervan is de zogenoemde integrated audit. Collega's die zijn opgeleid tot auditor voeren op een afdeling een audit uit op basis van de NIAZ-normen. Naast de organisatiebrede accreditatie verbeteren afdelingen dus ook zelf voortdurend hun kwaliteit.

Vrouw schrijft
Link naar Kwaliteitsvenster