target menu
... / ... / Over de organisatie / Samen de regie
 

Samen de regie

Samen de regie

Samen de regie
zorg die verder reikt

Erasmus MC en de patiënt voeren samen de regie. Uw waarden, behoeften en voorkeuren en die van uw naasten staan centraal in het beleid, de faciliteiten en de geboden behandeling. We werken in een team met u en al uw betrokken zorgverleners. We sturen op resultaten die voor u van belang zijn. De mate van genezing telt, maar ook bredere en langdurige resultaten zijn belangrijk zoals uw kwaliteit van leven, uw emotionele gezondheid en de belasting van de mantelzorger.


De uitgangspunten
Samen de Regie is de paraplu waaronder het Erasmus MC haar zorg verleent. Dit betekent dat:

 • De zorg, de emotionele ondersteuning en faciliteiten zijn afgestemd op de waarden, voorkeuren en behoeften van de patiënt en zijn naasten.
 • We werken in teams per diagnosegroep waarin diverse zorgprofessionals, regiopartners en de patiënt zelf, de geboden zorg zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.
 • Naast het medisch resultaat zijn ook resultaten van belang die de patiënt zelf benoemt, zoals de kwaliteit van leven.

  
Praktijkvoorbeelden
Een aantal voorbeelden waarin we laten zien dat wij samen met u de regie voeren:

 1. Inzet van vragenlijsten in uw behandeltraject
  Diverse behandelteams binnen onze organisatie maken gebruik van vragenlijsten in het behandeltraject. Ter voorbereiding op een polikliniekbezoek verzoeken wij u om een aantal vragenlijsten in te vullen. Zo kunnen wij van tevoren een inschatting maken over hoe het met u gaat en welke vragen u heeft. Op deze manier kunnen wij uw polikliniekbezoek zo goed mogelijk voorbereiden en afstemmen op uw persoonlijke situatie.
    
 2. Nieuwe faciliteiten
  Vanaf mei 2018 openen we een nieuw gedeelte van het ziekenhuis. Er worden dan ook nieuwe faciliteiten aangeboden zoals eenpersoonskamers, nieuw voedingsconcept, en daktuinen die het mogelijk maken om onder andere:
  - zelf te bepalen wanneer uw maaltijden ontvangt;
  - uw eigen kamer zorgt voor privacy en de mogelijkheid om eigen gewoonte te
     kunnen handhaven net als thuis
    
 3. 3 goede vragen
  Wij vinden het belangrijk dat u samen met uw arts of verpleegkundige beslissingen neemt over het behandeltraject. Om dat goed te kunnen doen, moet u weten wat de verschillende mogelijkheden zijn met de bijbehorende risico's. Om u te helpen de juiste vragen aan uw zorgverlener te stellen hebben we een schrijfblok ontwikkeld met daarop drie vragen die u aan uw arts of verpleegkundige kunt stellen.
    
 4. Gezamenlijke besluitvorming
  Een van de belangrijkste pijlers van Persoonsgerichte zorg is 'gezamenlijke besluitvorming'. Gezamenlijke besluitvorming levert meer patiënttevredenheid en een betere kwaliteit van leven op, en draagt bij tot een betere arts-patiëntrelatie. Patiënten die zelf beslissen, maken doorgaans een weloverwogen en medisch gezien verstandige keuze.
   
  Gezamenlijke besluitvorming is een proces waarin u en uw zorgverlener gezamenlijk beslissen hoe uw gezondheidsprobleem het beste aangepakt kan worden. De verschillende opties, de voor- en nadelen van de opties en de overwegingen die belangrijk zijn voor u als patiënt worden besproken. U vanuit uw eigen ervaringskennis als patiënt, uw zorgverlener als de medische expert. In een kort animatiefilmpje wordt u meegenomen in het belang van gezamenlijke besluitvorming.
    

Wij vinden uw mening belangrijk
Heeft u na het lezen van deze pagina vragen over Samen de regie? Wilt u meer informatie? Of heeft u algemene vragen of suggesties op dit gebied voor ons ziekenhuis? Neem dan gerust contact met ons op via samenderegie@erasmusmc.nl.

Bent u een zorgverlener en wilt u meer weten over Samen de regie? Kijk dan op de pagina Samen de regie op ons intranet. (Alleen voor Erasmus MC medewerkers)