target menu
... / Pathologie / Kwaliteit
 

Kwaliteit

De afdeling heeft diverse accreditaties en erkenningen op het gebied van diagnostiek en opleiding van arts-assistenten.

ISO 15189:2012
Binnen de afdeling Klinische Pathologie is een uitgebreid geïntegreerd kwaliteitssysteem geïmplementeerd om de kwaliteit voor een passende zorg/dienstverlening aan de patiënten en aanvragers te waarborgen. Dit kwaliteitssysteem is gebaseerd op de ISO norm 15189 en het maakt deel uit van het kwaliteitssysteem van het Erasmus MC, dat in 2008 en in 2013 door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) geaccrediteerd is. De ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) is een internationale organisatie die normen vaststelt die gelden voor kwaliteit en competentie in o.a. medische laboratoria. Deze internationale norm kan door medische laboratoria worden gebruikt om hun kwaliteitsmanagementsystemen te ontwikkelen en hun eigen competentie te beoordelen. Hij kan ook door klanten van het laboratorium, regelgevende instellingen en accreditatieinstellingen worden gebruikt om de competentie van medische laboratoria te bevestigen of te erkennen.
De afdeling Klinische Pathologie is, als eerste Pathologie laboratorium in Nederland, ISO15189:2007 geaccrediteerd (sinds 2011) en als eerste medisch laboratorium in het Erasmus MC. Aansluitend zijn in de jaren 2012, 2013 en 2014 door de Raad voor Accreditatie controle onderzoeken uitgevoerd. Het controle onderzoek in 2014 is uitgevoerd tegen de ISO 15189:2012 en heeft het karakter gehad van een transitiebeoordeling van de ISO 15189:2007 naar de ISO 15189:2012 norm. Op 20 november 2014 heeft de Klinische Pathologie van het Erasmus MC Rotterdam, als eerste pathologisch laboratorium in Nederland, de NEN-EN-ISO 15189:2012 accreditatie behaald. Op 2 en 3 juli 2015 heeft een herbeoordelingsonderzoek plaatsgevonden. In navolging van deze beoordeling heeft de Raad voor Accreditatie, onder registratie nummer M011, accreditatie tot 01-01-2020 verleend.

Beroepsgroep NVvP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie)
De afdeling Pathologie is op 27 juni 2013 gevisiteerd door de Landelijke Visitatie Commissie van de NVvP en heeft een waardering gekregen voor 5 jaar (2018).

KNMG – RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten)
De RGS heeft erkenning verleend aan de opleider, plaatsvervangend opleider en opleidingsinrichting voor 5 jaar (1 april 2016 tot 1 april 2021).

Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West
De afdeling is sinds 2013 toegelaten als Pathologie Laboratorium waarmee Coloscopiecentra overeenkomsten kunnen / mogen afsluiten in het kader van Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Door middel van audits wordt getoetst of de afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen (periodieke audits: 21 november 2014 en 4 augustus 2016).