target menu
... / ... / ... / Bezoektijden / Bezoektijden
 

Bezoektijden

Bezoekuur in Erasmus MC-Sophia is van 14.00 - 20.00 uur. Voor ouders en verzorgers en voor afdeling Verloskunde, gelden andere tijden.

Oudere vrouw zit aan het bed van kind.

Ouders/verzorgers
Ouders of verzorgers zijn 24 uur per dag welkom. Meer informatie vindt u onder 'Opname'.

Overig bezoek:

  • Van 14.00 - 20.00 uur is het bezoekuur;
  • Tussen 12.00 - 14.00 uur is het rustuur en kunt u niet op bezoek komen.
  • Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd bij het kind, bezoekers kunnen elkaar afwisselen.
  • Komt u op bezoek wanneer de ouders/verzorgers niet aanwezig zijn, dan is dit alleen toegestaan na overleg met de ouders/verzorgers.
  • Kinderen onder de zes jaar mogen niet op bezoek komen, behalve broertjes en zusjes. Uitzonderingen op deze regel kunnen gemaakt worden in overleg met de verpleegkundigen op de afdeling. Voor het bezoek van kinderen aan een intensive care en high care afdeling gelden aparte regels. Overlegt u met de ouders/verzorgers van het kind voordat u op bezoek komt.

Komt u niet op bezoek wanneer u ziek bent of in contact bent geweest met een infectieziekte.

Afdeling Verloskunde

  • Partners zijn welkom van 9.00 - 22.00 uur. Broertjes en zusjes mogen met u meekomen, zolang u erbij blijft. Van 12.00 - 14.30 uur is het rusttijd, wij willen u vragen de rust op de afdeling te respecteren.
  • Overige bezoek is welkom van 15.00 - 20.00 uur.  
  • Er kunnen maximaal twee personen tegelijk op bezoek. U kunt elkaar afwisselen in de wachtkamer.
  • Mochten er medische of verpleegkundige handelingen nodig zijn, dan vragen wij u plaats te nemen in de wachtkamer.