target menu
... / ... / Praktische informatie / Ideeën, wensen of klachten
 

Ideeën, wensen of klachten

Tevreden of juist ontevreden over onze dienstverlening? Wij horen het graag.

Ideeën of wensen
Het Erasmus MC hecht aan goede kwaliteit van zorg en tevreden patiënten. Vanzelfsprekend zijn uw ideeën, suggesties, opmerkingen om onze zorgverlening te verbeteren van harte welkom. U kunt uw suggesties via het suggestieformulier doorgeven. 

Klachten
Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, horen we dit graag van u. Uiteraard kunt u uw klacht direct en open bespreken met de betrokkene of leidinggevende van de afdeling. Dat maakt de zaken helder en brengt een oplossing vaak dichtbij. Bent u niet tevreden met het resultaat of ziet u er tegen op om rechtstreeks de betrokkene of leidinggevende van de afdeling te benaderen, dan kunt u een klacht indienen.

U kunt een klacht als volgt indienen:

Klacht indienen vanuit het ziekenhuis
Bij de receptie van het ziekenhuis kunt u melden dat u een klacht wilt indienen. De receptie kan voor u navragen of de klachtenfunctionaris op dat moment beschikbaar is. Is de klachtenfunctionaris op dat moment beschikbaar dan kunt u direct met uw klacht terecht. Zo niet, dan zullen uw gegevens worden genoteerd zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen. Een andere mogelijkheid is het invullen van een klachtenformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de receptie. U kunt deze invullen en afgeven bij de receptie of via de post sturen naar het secretariaat Klachtenopvang (zie postadres).

Klacht indienen vanuit huis
U kunt uw klacht kenbaar maken via het digitale klachtenformulier, dat na invulling automatisch verzonden wordt naar klachtenopvang@erasmusmc.nl of u kunt het formulier downloaden, printen en invullen en per post toesturen naar het secretariaat Klachtenopvang (zie postadres).Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klachtenformulier wordt er contact met u opgenomen door één van de medewerkers van het secretariaat Klachtenopvang.

U kunt ook het secretariaat telefonisch melden dat u een klacht heeft op telefoonnummer (010) 703 31 98. Is de klachtenfunctionaris direct beschikbaar dan wordt u doorverbonden zodat u uw klacht kunt indienen. Zo niet, dan worden uw gegevens genoteerd zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen.

Postadres secretariaat Klachtenopvang
Erasmus MC, t.a.v. secretariaat Klachtenopvang, Antwoordnummer 55, 3000 WB Rotterdam

Meer informatie
Uitgebreide informatie over de indiening van een klacht en de mogelijkheden van klachtbehandeling treft u aan in de folder ‘Klachtenopvang voor patiënten'. U kunt deze folder ook aanvragen via klachtenopvang@erasmusmc.nl of telefonisch via het secretariaat Klachtenopvang op telefoonnummer (010) 703 31 98. De folder is daarnaast beschikbaar bij de recepties en op afdelingen van het ziekenhuis.