target menu
... / ... / Volwassenen / Afspraak maken en wijzigen
 

Afspraak maken en wijzigen

Telefonisch een afspraak maken
In onderstaand overzicht vindt u het telefoonnummer van de polikliniek waar u een afspraak wilt maken. De poliklinieken in het Erasmus MC werken met een keuzemenu. Om u zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen wij u vragen het hele menu af te luisteren voordat u een keuze maakt. 

Wat heeft u nodig
U heeft een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Zonder deze brief kan de afspraak niet doorgaan. U loopt anders het risico dat uw zorgverzekering niet tot vergoeding overgaat. Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben. Als uw verzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC, betaalt u mogelijk een deel van de kosten van uw behandeling zelf. Als er wel een contract is, hangt het van uw polis af of u de behandeling vergoed krijgt. Informeer daarom vóórdat u naar uw afspraak komt, bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden voor vergoeding.

Wilt u de volgende gegevens bij de hand houden voor het maken of wijzigen van uw afspraak:

  • geboortedatum
  • eventueel patiëntnummer
  • specialisme en specialist
  • inschrijfnummer ziektekostenverzekering
  • uw adresgegevens
  • huisartsgegevens

Heeft u een afspraak maar bent u verhinderd?
Belt u dan zo snel mogelijk om uw afspraak af te zeggen. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Wijzigingen in uw gegevens
Zijn er wijzigingen door verhuizing of wisseling van huisarts of zorgverzekeraar, geeft u dit dan door aan de inschrijving per e-mail: patientenregistratie@erasmusmc.nl.

 

Poliklinieken

Telefoonnummers

Allergologie

(010) 704 01 00

Anesthesiologie

(010) 704 01 02

Cardiologie

(010) 704 01 04

Dermatologie

(010) 704 01 10

Dietetiek

(010) 703 30 55 

Endocrinologie

(010) 704 01 15

Fysiotherapie (medewerkers polikliniek)

(010) 70 33950

Geriatrie

(010) 704 01 15

Heelkunde (Chirurgie)

(010) 704 01 12

Heelkunde-Traumatologie

(010) 704 01 34

Hematologie

(010) 704 01 11

Hemofiliebehandelcentrum

(010) 704 01 13 

Immunologie

(010) 704 01 42

Infectieziekten

(010) 704 01 15

Interne Oncologie

(010) 704 01 11

Inwendige geneeskunde

(010) 704 01 15 

Kaakchirurgie, Mondziekten en Bijzondere Tandheelkunde 

(010) 704 01 27

KNO

(010) 704 01 20

Klinische Neurofysiologie

(010) 704 01 21

Longfunctieonderzoek

(010) 704 01 25

Longtransplantatie

(010) 704 01 25

Longziekten

(010) 704 01 25 

Maag-, darm- en leverziekten

(010) 704 01 26

Nefrologie

(010) 704 01 15

Neurochirurgie

(010) 704 01 29 

Neurologie

(010) 704 01 30 

Niertransplantatie

(010) 704 01 15

Nucleaire geneeskunde

(010) 704 01 32 

Oogheelkunde

(010) 704 01 35

Orthopaedie

(010) 704 01 36

Pijnbehandelcentrum

(010) 704 01 40

Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie

(010) 704 01 37

Prenatale geneeskunde

(010) 704 01 48

Psychiatrie

(010) 704 01 39

Radiologie (Röntgen), Centraal Planbureau

(010) 704 02 65

Radiotherapie

(010) 704 01 41

Reumatologie

(010) 704 01 42

Revalidatiegeneeskunde

(010) 704 01 43

Spoedeisende Hulp

(010) 704 01 45

Urologie

(010) 704 01 46

Vasculaire en Metabole ziekten 

(010) 704 01 15

Verloskunde

(010) 704 01 48

Voortplantingscentrum

(010) 704 01 16

Vrouwenziekten

(010) 704 01 48