target menu
... / ... / ... / Bezoek aan de polikliniek / Bewegwijzering
 

Bewegwijzering

In het ziekenhuis vindt u de bewegwijzering naar de diverse poliklinieken.

Erasmus MC

Locatie Rotterdam-Centrum: wanneer u naar het Erasmus MC komt, zorgt u er dan voor dat u afdelingsnaam, gebouwcode en ruimtenummer weet van uw bestemming.

Naar het ziekenhuis: informatie vindt u op Contact & Route 

In het ziekenhuis: wanneer u in het gebouw bent, kunt u met behulp van de bewegwijzeringsborden de gebouwcode volgen van de polikliniek/verpleegafdeling/afdeling waar u moet zijn. U kunt de gebouwcode ook opzoeken op de grote blauwe Wegwijzer met alle (verpleeg)afdelingen en poliklinieken. Meer informatie kunt u vinden op Contact & Route, Wegwijs in het gebouw.

Polikliniek Daniel den Hoed

Locatie Daniel den Hoed, Rotterdam-Zuid:

Naar het ziekenhuis: informatie vindt u op Contact & Route 

In het ziekenhuis: het gebouwdeel vindt u op de plattegrond van het ziekenhuis.