target menu
... / ... / ... / Bezoek aan de polikliniek / Na het bezoek
 

Na het bezoek

Het kan zijn dat u moet terugkomen of dat u een telefonische afspraak krijgt.

Bellende vrouw.

Vervolgafspraak
Uw vervolgafspraken worden gemaakt door de doktersassistente of verpleegkundige.

Locatie Rotterdam-Centrum: wanneer u voor een tweede of volgende keer naar de polikliniek komt, kunt u meteen doorlopen naar de plaats waar u moet zijn. Bij de betreffende polikliniek meldt u zich aan de balie en geeft u uw afsprakenkaart af.

Locatie Daniel den Hoed: wanneer u voor een tweede of volgende keer naar de polikliniek komt, meldt u zich bij Balie A of balie B en geeft u uw afsprakenkaart af.

Verhindering of wijzigen van de afspraak
Als u verhinderd bent of de afspraak wilt wijzigen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons opnemen. Wij kunnen dan meteen een andere afspraak voor u maken. Daarnaast kan de vrijgekomen spreekuurruimte aan een andere patiënt aangeboden worden. U helpt zo mee de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Wanneer u niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) uw afspraak annuleert, kan per polikliniekafspraak € 43,30 in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Wijzigingen in uw gegevens
Zijn er wijzigingen door verhuizing of wisseling van huisarts of zorgverzekeraar, dan kunt u dit doorgeven aan: 

Locatie Rotterdam-Centrum: medewerkers van de Inschrijving bij Ingang 2. U kunt ook mailen naar patientenregistratie@erasmusmc.nl

Locatie Daniel den Hoed: medewerkers bij de receptie bij de polikliniekingang. U kunt ook mailen naar inschrijvingdaniel@erasmusmc.nl

Specialist of arts-assistent
De meeste specialisten werken samen met een arts-assistent. Op het moment dat u de (vervolg)afspraak maakt, is nog niet bekend of u door de specialist of de assistent geholpen zult worden.

“Mijn Erasmus MC”
Thuis kunt u op het beveiligde patiëntenportaal ‘Mijn Erasmus MC’ van diverse diensten gebruik maken. Bijvoorbeeld om een nieuwe afspraak te maken of een samenvatting van uw medische dossier in te zien. In de nabije toekomst bieden wij u hier steeds meer diensten aan.
Op de website leest u welke diensten op dit moment al binnen ‘Mijn Erasmus MC’ worden aangeboden, inloggen kunt u met uw DigiD op: www.erasmusmc.nl/mijnerasmusmc

Inzage medisch dossier
Als bepaalde zaken onduidelijk zijn, kunt u uw medisch dossier inzien. Voor meer informatie: inzage in uw dossier.

Donateur worden van het Erasmus MC
Na behandeling in het Erasmus MC kunt u benaderd worden om donateur te worden. Indien u hierop geen prijs stelt, kunt u dit mailen naar info@erasmusmcvrienden.nl