target menu
... / ... / ... / Opname in ons ziekenhuis / Niet-medische zorg
 

Niet-medische zorg

Geestelijke Verzorging en Medisch Maatschappelijk Werk

Twee vrouwen, vrouw slaat arm om andere vrouw


Een ziekte kan enorme gevolgen hebben op uw leven en uw naasten. Het vraagt aanpassing op vele gebieden. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken. Niets in het leven lijkt nog vanzelfsprekend. U komt voor allerlei zaken te staan waar u misschien niet eerder mee te maken heeft gehad. Sommige zaken kunt uzelf, en met steun van naasten hanteren. De behandelend arts en betrokken verpleegkundigen vormen voor u veelal het eerste aanspreekpunt bij zorgen of problemen. Bij een aantal aspecten van ziekte is meer gespecialiseerde hulp aangewezen. U en/of uw naasten kunnen door de arts of verpleegkundige worden verwezen naar de medewerkers van het team Psychosociale Oncologie. U kunt ook op eigen initiatief zonder doorverwijzing een beroep doen op de zorg van het Medisch Maatschappelijk Werk of de Geestelijke Verzorging.

Geestelijke verzorging
Geestelijke Verzorging is een aanbod voor iedereen, voor patiënten en naasten, ongeacht uw levensbeschouwing. Geestelijke Verzorging zoekt aansluiting bij uw kijk op leven en ziek zijn. U kunt zelf contact leggen, maar u kunt ook vragen of een verpleegkundige of medewerker van de afdeling dat wil doen. Ook uw naasten kunnen contact opnemen met de geestelijk verzorgers. U kunt rond een opname, maar ook bij een bezoek aan één van de poliklinieken contact zoeken.

Locatie Rotterdam-Centrum: telefoonnummer Geestelijke Verzorging: (010) 703 46 16. Meer informatie kunt u vinden in de folder  'Geestelijke Verzorging'.  Informatie over de afdeling Psychosociale Zorg van het Erasmus MC vindt u op de website afdeling Psychosociale Zorg.

Locatie Daniel den Hoed, Rotterdam-Zuid: telefoonnummer Geestelijke Verzorging: (010) 704 0 704 (vraagt u naar Geestelijke Verzorging locatie Daniel den Hoed, zoemer 841 447) of via het secretariaat van de Psychosociale Oncologie, telefoonnummer: (010) 704 17 52 (spreekt u bij geen gehoor het antwoordapparaat in). Meer informatie vindt u in de folder 'Geestelijke Verzorging'.  Informatie over de afdeling Psychosociale Zorg van het Erasmus MC vindt u op de website afdeling Psychosociale Zorg.

 

Medisch Maatschappelijk Werk
De medisch maatschappelijk werkers kunnen u helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om met de problemen als gevolg van uw ziekte om te gaan. Zij kunnen u en uw naasten ondersteunen, begeleiden en adviseren. In overleg met u kunnen uw behandelend arts, verpleegkundige en/of polikliniek medewerker u aanmelden bij het medisch maatschappelijk werk. U kunt zelf contact opnemen met het medisch maatschappelijk werk.

Locatie Rotterdam-Centrum: telefoonnummer Medisch Maatschappelijk Werk: (010) 703 46 16. Meer informatie kunt u vinden in de folder 'Medisch Maatschappelijk Werk'. Informatie over de afdeling Psychosociale Zorg van het Erasmus MC vindt u op de website afdeling Psychosociale Zorg.

Locatie Daniel den Hoed, Rotterdam-Zuid: telefoonnummer Medisch Maatschappelijk Werk: (010) 704 17 52 (secretariaat Psychosociale Oncologie) of via telefoonnummer (010) 704 0 704 (vraagt u naar Medisch Maatschappelijk Werk locatie Daniel den Hoed, zoemer 841 566). Meer informatie vindt u in de folder 'Medisch Maatschappelijk Werk'. Informatie over de afdeling Psychosociale Zorg van het Erasmus MC vindt u op de website afdeling Psychosociale Zorg.