target menu
... / ... / ... / Nieuws / Duik in de verloskunde
 

Duik in de verloskunde

Leren van lessen uit het verleden zal de verloskunde in Nederland verder helpen. Eén ding is duidelijk: vergaande samenwerking met alle betrokken partners is een must.

Couveuse Katholieke Kweekschool Vroedvrouwen Heerlen
Couveuse van de Katholieke Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen.
Fotograaf: Bos. Collectie Rijckheyt Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen.

Verschillen

Het is een van de meest prangende vragen in de geneeskunde: "Hoe kan het dat in Nederland, een van de twintig rijkste landen van de wereld, met een egalitaire samenleving en universele toegang tot onderwijs en (perinatale) gezondheidszorg, toch zulke grote perinatale gezondheidsverschillen optreden?"

Historisch
Deze vraag speelt de hoofdrol in het boek 'De Nederlandse geboortezorg in een historisch perspectief', van dr. Hanneke de Graaf, prof. Hans Merkus, prof. Gouke Bonsel en prof. Eric Steegers.

Verbetering
Een duik in de geschiedenis van dit vakgebied is nuttig, licht De Graaf toe, want: "Je moet weten hoe de huidige situatie tot stand is gekomen en waarom in het verleden bepaalde strategieën wel of niet hebben geleid tot verbetering."

Cadeau
Met hun boek willen de vier auteurs aandacht vestigen op de lessen uit het verleden. Alle 5.500 gynaecologen en verloskundigen in Nederland krijgen het cadeau, via hun beroepsverenigingen NVOG en KNOV. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat écht goed samenwerken met alle betrokken partners de geboortezorg 'heel erg ten goede' zal komen.

Gecompliceerd
Al vanaf het begin van de twintigste eeuw wordt samenwerking bepleit, maar deze komt moeilijk van de grond. "De samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen kent een lange en gecompliceerde historie die doorklinkt in de huidige praktijkvoering", schrijven de auteurs.

Plaats bevalling
Als les uit het verleden noemen zij dat de plaats van de bevalling - thuis of in het ziekenhuis - te veel aandacht kreeg, ten opzichte van de persoon van de hulpverlener. De thuisbevalling hoeft niet gehandhaafd te blijven om medicalisering van de verloskunde te voorkomen, stellen ze. Met andere woorden: bevallen in een geboortecentrum of ziekenhuis maakt van de zwangere geen zieke.

Integrale zorg
Volgens de auteurs is 'integrale geboortezorg' de enige oplossing. Alle betrokken zorgverleners moeten een gedeelde visie hebben en elkaar eerder consulteren dan naar elkaar te verwijzen. Daarbij dient de aanstaande moeder in het hele proces een vast aanspreekpunt te krijgen: de coördinerend zorgverlener. Een  individueel geboortezorgplan kan hierbij een hulpmiddel zijn, schrijven ze. Er moet een sleutelrol komen voor een deskundige die het risico kan inschatten.

Zie ook: NTOG-artikel 'De Nederlandse geboortezorg in een historisch perspectief'.
Accouchements kamer Rotterdam
Accouchementskamer Rijkskweekschool voor vroedvrouwen, Rotterdam, 1914. Bron: Spaarnestad Photo.

Cover boek geboortezorg'Nederlandse geboortezorg in een historisch perspectief. Wonderbaby en zorgenkind'.
120 pagina's. Uitgave: Erasmus MC, 2017. Zie: Inhoudsopgave. Auteurs:
Dr. J.P. de Graaf, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC, Rotterdam.
Prof. dr. J.M.W.M. Merkus, emer. hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie, Radboudumc.
Prof. dr. G.J. Bonsel, academische Werkplaats ‘Kraamzorg in Geboortezorg', Utrecht.
Prof. dr. E.A.P. Steegers, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC, Rotterdam.
Correspondentie en bestellen: j.degraaf@erasmusmc.nl.

gepubliceerd: 7 juni 2017.

Deel deze pagina: