target menu
... / ... / ... / Nieuws / Grote enquête palliatieve zorg
 

Grote enquête palliatieve zorg

Het Erasmus MC en partners zijn gestart met een omvangrijk vragenlijstonderzoek onder de bevolking naar ervaringen met de verleende zorg in de laatste levensfase.

Noordsvaarder plas MGZ enquete
Deze natuurfoto kozen de onderzoekers uit om hun vragenlijst te illustreren.

Zuidwest
De enquête richt zich op patiënten, hun naasten, artsen, verpleegkundigen en verzorgenden in Zuidwest-Nederland. Hieronder vallen delen van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland.

Verloren
Het onderzoek is bedoeld voor iedereen die de afgelopen drie jaar een dierbare heeft verloren of als zorgverlener nauw betrokken is geweest bij de zorg. De vragenlijst is per doelgroep afgestemd.

Kwaliteit
De zorg rondom het laatste levenseinde is de laatste tijd geregeld in het nieuws. Daarbij staat euthanasie veelal centraal. Deze studie zal echter de kwaliteit van de palliatieve zorg in kaart brengen en naar verwachting aanknopingspunten voor verbetering bevatten.

Beter
"We willen leren hoe het nu gaat met de verleende zorg in de laatste levensfase en ook hoe die zorg beter kan", zegt socioloog Andrée van der Ark van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg.

Netwerk
Dit onderzoek vormt een onderdeel van een regionaal leer- en verbeterprogramma: 'Transmurale samenwerking in de palliatieve zorg' (TSPZ). Het nieuwe hieraan is, legt ze uit, dat het kijkt naar hoe het netwerk van instanties rond de ernstig zieke patiënt functioneert.

Artsen
Bij de palliatieve fase zijn veel professionals betrokken, onder wie de huisarts, geestelijk verzorger, specialisten in het ziekenhuis, verpleegkundigen, professionals van de thuiszorg en medewerkers van hospices.

Consortium
Initiatiefnemer is het consortium palliatieve zorg Zuidwest-Nederland, waarin het Erasmus MC participeert. Het vragenlijstonderzoek is recentelijk gestart.

Logo TSPZDeelnemen
Wilt u deelnemen? Kies dan de bijpassende vragenlijst:
* Patiënt (of partner namens patiënt).
* Nabestaande.
* Verpleegkundige/verzorgende.
* Arts.

Liever een papieren vragenlijst? Bel met 06-48520994 of mail naar TSPZ@erasmusmc.nl. Behoort u niet tot de doelgroep en wilt u toch uw ervaringen delen? Mail uw verhaal dan ook naar dit mailadres.

gepubliceerd: 14 juli 2017.

Deel deze pagina: