target menu
... / ... / ... / Nieuws / NIPT nu voor alle zwangeren
 

NIPT nu voor alle zwangeren

Per 1 april 2017 kan iedere zwangere vrouw in Nederland die dat wenst, de niet-invasieve prenatale test (NIPT) laten uitvoeren.

NIPT test zwangerschap
Laboratoria
De afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC is een van de drie laboratoria waar de NIPT's worden geanalyseerd.

Syndromen
De NIPT is niet-invasief, het lichaam wordt dus niet binnengedrongen. Het een test waarbij met een klein beetje bloed van de zwangere met grote zekerheid kan worden uitgesloten dat het ongeboren kind het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft.

Zekerheid
De NIPT geeft aanzienlijk meer zekerheid dan de huidige combinatietest. Een ander voordeel is dat er geen gevaren zijn voor het ongeboren kind: de NIPT veroorzaakt geen miskraamrisico.

Voorbereid
De start van de NIPT als eerste keuzetest is intensief voorbereid. Dat deden de acht universitair medisch centra (UMC's), betrokken beroepsgroepen, drie NIPT-laboratoria, regionale centra voor prenatale screening en het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek. De UMC's gaan de test de komende drie jaar aanbieden in het kader van de TRIDENT-2 implementatiestudie.

Analyses
Het Erasmus MC is een van de drie laboratoria die de komende jaren alle NIPT's, naar verwachting in totaal voor heel Nederland zo'n 90.000 per jaar, gaan analyseren. Hoofd Counseling van de afdeling Klinische Genetica Dr. Robert-Jan Galjaard en zijn team hebben deze reusachtige operatie de afgelopen maanden klaargestoomd.

Voorlichting
Het RIVM heeft, in samenwerking met Galjaard, nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor zwangere vrouwen en hun partner. Daarin staat uitgelegd welke keuzes ze hebben ten aanzien van deze screening. Galjaard houdt zich bovendien bezig met de counseling van zwangeren bij wie een afwijking wordt gevonden. Naar verwachting zal bij 4 van de 1000 foetussen het syndroom van Down, Edwards of Patau worden aangetroffen.

Positief
De zwangere vrouwen wordt tevens gevraagd of ze hun bloed ook op andere chromosomale afwijkingen willen laten screenen. Gebruikers zijn positief over de NIPT, stelt onderzoeker Rachèl van Schendel.

gepubliceerd: 29 maart 2017.

Deel deze pagina: